Miljø og bærekraft

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Share this post:

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har siden 2015 vært tydelige i vår støtte til Parisavtalen. Nå tar vi det et steg videre – vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030.

For å nå målet skal vi redusere våre utslipp, effektivisere energibruken og øke andelen av fornybar energi i alle 175 land IBM har kontorer.

Klimakrisen er en snikende katastrofe vi er nødt til å håndtere sammen. Jeg er stolt over at IBM tar konkrete grep for å redusere våre utslipp betydelig. Vi tar et tydelig eierskap til klima og gjør vår del av jobben mot en mer bærekraftig fremtid i tråd med Parisavtalen.

Vårt løfte

For å nå målet om nullutslipp vil vi:

  • Redusere våre klimagassutslipp med 65 prosent innen 2025 sammenliknet med 2010
  • Øke andelen energi som kommer fra fornybare kilder til 75 prosent innen 2025 og 90 prosent innen 2030.
  • Ta i bruk teknologi for å fjerne IBMs gjenværende utslipp, for eksempel karbonfangst.

Vår teknologikompetanse er vårt sterkeste verktøy for å beskytte planeten. I tillegg til de konkrete tiltakene nevnt over vil derfor bærekraft og klima fortsatt være sentralt i tjenestene vi utvikler og tilbyr våre kunder. Ved å ta i bruk mulighetene som ligger i kunstig intelligens, skytjenester, kvanteteknologsektorer som for eksempel helse, utdanning og landbruk skal vi også bistå kundene i deres innsats for en mer bærekraftig verden.


Et eksempel:

Bærekraftig matproduksjon i samarbeid med Yara

Sammen med Yara jobber IBM for et mer bærekraftig landbruk. Digitalisering av data fra blant annet avlinger, vanning, gjødsling og værobservasjoner vil skape en digital, effektiv, transparent og mer bærekraftig matproduksjon. Dette vil bidra til å løse to av de virkelig store globale utfordringene: Matmangel og miljø. Løsningen vil bidra til:

– Optimal utnyttelse av dyrkbar mark
– Høyere matkvalitet
– Redusert svinn og avfall
– Redusert bruk av gjødsel og vann

En rekke teknologier spiller sammen. Løsningen er basert på AI, IoT, blokkjede og dataanalyse.


 

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Tone Bjerktun på tone.bjerktun@ibm.com.

Vi tar gjerne en prat om hvordan vi i IBM kan bidra med bærekraftige tjenester til din bedrift.

More Miljø og bærekraft stories

People of IBM: Vilde Wittingsrud

Hun beskriver seg selv som en person som blir engasjert i mye rart, og går all in når hun først bestemmer seg. Derfor ser hun nå Formel 1 annenhver helg. I IBM jobber hun som Associate Consultant, bli bedre kjent med Vilde Wittingsrud: Jeg hadde aldri sett for meg å jobbe i IT-sektoren, men jeg […]

Continue reading

People of IBM: Jack Chiu

Han bidrar til å hente inn unik kunnskap om havet ved hjelp av kunstig intelligens. Si hei til Jack Chiu, Client Technical Specialist in AI and Data: 

Continue reading

Nye IBM- verdensledende innenfor kunstig intelligens og hybride skyløsninger. Vil du være med på reisen?

Big Blue har eksistert siden 1911, og er en av teknologibransjens virkelige mastodonter. Nå står selskapet midt i den største transformasjonen i sin historie, og skal fremover være et ledende selskap innenfor hybride skyløsninger og kunstig intelligens. Samtidig som vi hver dag jobber med å bruke vår teknologi både til det beste for kunder og […]

Continue reading