intelligente systemer

Er du og din bedrift klar for den nye digitale hverdagen?

Uventede aktører er på vei inn i din bransje og det skapes helt nye spilleregler. Er dere klare for endringen som kreves for å møte disse utfordringene? Kundeinteraksjoner er i dag både fysiske og digitale – og de blir stadig vanskeligere å skille. Dette endrer dynamikken mellom markedsaktørene. Digitalisering av forretning og drift i dag […]

Continue reading

Løs opp trafikkorken – med en «Olli»

Olli er en anropsstyrt elektrisk, selvkjørende, intelligent, 3D-printet minibuss som forstår og kan snakke de fleste språk. Han gjør en god jobb på gata ved å samordne reiser og sørge for at alle kommer fram i tide. Han er like vennlig mot alle og gir seg ikke før batteriet er tomt – da lader han […]

Continue reading

Smart analyse gir bedre trafikkflyt

Om du befinner deg i Oslo under rushtiden ser du et hektisk bilde. Folk overalt, som streber for å komme seg fra A til B i tide. De går av og på busser, inn og ut av t-baner, tog og taxier. Noen står i bilkø. Andre sykler. Atter andre tar beina fatt. Hvor kommer alle […]

Continue reading

Når sanntidsinformasjon er utdatert

Trafikken bare øker, viser en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt. Personbilen er det absolutt viktigste transportmiddelet her til lands, og de siste 30 årene har det blitt en million flere biler i Norge. Dette krever at transportnettet fungerer optimalt. I dag er nesten all informasjon vi samler inn om trafikken sanntidsdata. Kameraer registrerer om det […]

Continue reading

Servicemanualen er passè

Det sies at man skal bytte olje på bilen hver 15.000 kilometer eller en gang i året. Dette gjelder uansett hvor du bor i landet og på hvilken måte du bruker bilen. At bilene rullet like ut av fabrikken betyr ikke at serviceintervallene nødvendigvis bør være like. Servicemanualen er med andre ord ikke smart – […]

Continue reading

Resept på et smartere helsevesen

Helsesystemet sliter med flere utfordringer: økende kostnader, inkonsekvent kvalitet, feilrapportering og ventelister. En viktig årsak til disse problemene er at helsesystemet ikke er et system i ordets rette forstand. En sammenhengende helhet finnes ikke. Mye kunne vært bedre om informasjon fløt friere mellom pasienter, sykehus, legemiddelselskaper, forsikringsselskaper og forvaltningsorganer. I dag er det for mange […]

Continue reading

Er du Watson-ready?

Det er nå et drøyt år siden Watson vant spørrekonkurransen Jeopardy, hvor maskinen triumferte over de mest suksessfulle deltagerne noensinne. Nå er arbeidet godt i gang med å tilgjengeliggjøre teknologien for samfunnsnyttige formål, blant annet innen helsevesenet.     IBM har en klar visjon for Watson. Forretningsanalyse tas til ett helt nytt nivå når systemet […]

Continue reading

Løsningen på det store IT-dilemmaet

Organisasjoner har i flere tiår slitt med en stor utfordring. Datasystemene har enten vært designet med fleksibilitet eller enkelhet for øyet, men ikke begge deler. La oss se på noen paralleller fra forbrukermarkedet. Et nettbrett representerer enkelhet. Du får et produkt som er lett å navigere, kobler seg raskt til internett og du kan laste […]

Continue reading

Kvantedatamaskiner – morgendagens nøtteknekkere

I 1981 utfordret Richard Feymann (en av verdens mest betydningsfulle vitenskapsmenn og Nobelprisvinner i fysikk) forskningsmiljøet til å bygge en fungerende datamaskin basert på kvantemekanikk. Siden har dette vært en hellige gral for vitenskapen. La oss først se på hva en kvantedatamaskin er. En vanlig datamaskin baserer seg på bits – som hver kan representere […]

Continue reading