Hege forteller

“Cognitive Kickstarter” – gi din bedrift et teknologisk forsprang, på bare en uke!

Kognitiv teknologi er nytt og spennende – og har derfor fått mye oppmerksomhet. Samtidig er det få som har erfaring med å ta i bruk denne teknologien, og det kan derfor være utfordrende å forstå potensialet. Kognitive teknologier kommer til å understøtte de fleste prosesser vi møter i hverdagen – både privat og jobb. Tiden er kanskje […]

Continue reading

Er du og din bedrift klar for den nye digitale hverdagen?

Uventede aktører er på vei inn i din bransje og det skapes helt nye spilleregler. Er dere klare for endringen som kreves for å møte disse utfordringene? Kundeinteraksjoner er i dag både fysiske og digitale – og de blir stadig vanskeligere å skille. Dette endrer dynamikken mellom markedsaktørene. Digitalisering av forretning og drift i dag […]

Continue reading