Forretningsutvikling

Er du og din bedrift klar for den nye digitale hverdagen?

Share this post:

Uventede aktører er på vei inn i din bransje og det skapes helt nye spilleregler. Er dere klare for endringen som kreves for å møte disse utfordringene? Kundeinteraksjoner er i dag både fysiske og digitale – og de blir stadig vanskeligere å skille. Dette endrer dynamikken mellom markedsaktørene. Digitalisering av forretning og drift i dag krever derfor forretningsmodeller der det digitale møter det fysiske. Er dere forberedt?

For oss handler digitalisering om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Ved å digitalisere legger dere til rette for økt verdiskaping, innovasjon, samhandling og økt konkurransekraft. Ved å integrere løsninger som ikke tidligere har vært sammenkoblet, kan vi skape effektive prosesser på tvers av bransjer, samarbeidspartnere, forbrukere og innbyggere. Dette gir vesentlige forenklede, automatiserte og sømløse prosesser med persontilpassede brukerflater.

Vi ønsker å skape engasjement gjennom effektivisering av prosesser og forbedring av brukeropplevelsene gjennom digitalisering. Vi bruker kognitive løsninger og avansert analyse for å skape ny innsikt og for å gi bedre beslutningsunderlag for våre kunder. Gjennom vårt samarbeid med kunder og analyse av markedsledere i forskjellige bransjer har vi funnet at de som bestemmer veien videre for resten av bransjen er de selskapene som har en helhetlig strategi for digitalisering.

Vil du generere ny verdi for kunden din? Eller har du et mål om å endre drift- eller forretningsmodell? Ønsker du økt fleksibilitet og vil du være rustet til å ta tak i kundekrav i stadig endring? Kanskje ny innsikt innen disse områdene kan hjelpe:

  • Skape nye forretningsmodeller
  • Igangsette samarbeid med kunder og andre markedsaktører
  • Integrere på tvers av kanaler
  • Få innsikt gjennom avansert dataanalyse av kunder og egen drift
  • Optimere for en digital forsyningskjede
  • La ansatte dra nytte av digitale tjenester

Veien i til endring vil variere etter hvilken bransje man operer i. Basert på kundeinnsikt vil du ha et fortrinn ved å først kunne velge de beste talentene, partnerne og ressursene. Bli en bransjeleder innen digitalisering og vær i forkant av både nye og eksisterende konkurrenter.

For å lære mer om hvordan du og din bedrift kan møte den nye digitale hverdagen – kom på årets BusinessConnect2016.

Meld deg på her

Vi gleder oss til å se deg!  #IBMBCNO

 

/ Hege

More Forretningsutvikling stories

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading

 IBM lanserer FlashSystem 5200 – enda mindre, enda kraftigere 

Stadig flere organisasjoner gjennomgår betraktelige digitale transformasjoner og flytter deler av sin forretningsprosesser over i skyen for å kunne sikre sin relevans og fremtidens kunde- og brukeropplevelse. Den akselererte digitaliseringen som har fulgt utbruddet av Covid-19 har kun forsterket denne tendensen. Eksempelvis vil -ifølge IDC– mengden av data som skapes global vokse til 143 zettabytes […]

Continue reading