Forretningsutvikling

Er du og din bedrift klar for den nye digitale hverdagen?

Share this post:

Uventede aktører er på vei inn i din bransje og det skapes helt nye spilleregler. Er dere klare for endringen som kreves for å møte disse utfordringene? Kundeinteraksjoner er i dag både fysiske og digitale – og de blir stadig vanskeligere å skille. Dette endrer dynamikken mellom markedsaktørene. Digitalisering av forretning og drift i dag krever derfor forretningsmodeller der det digitale møter det fysiske. Er dere forberedt?

For oss handler digitalisering om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Ved å digitalisere legger dere til rette for økt verdiskaping, innovasjon, samhandling og økt konkurransekraft. Ved å integrere løsninger som ikke tidligere har vært sammenkoblet, kan vi skape effektive prosesser på tvers av bransjer, samarbeidspartnere, forbrukere og innbyggere. Dette gir vesentlige forenklede, automatiserte og sømløse prosesser med persontilpassede brukerflater.

Vi ønsker å skape engasjement gjennom effektivisering av prosesser og forbedring av brukeropplevelsene gjennom digitalisering. Vi bruker kognitive løsninger og avansert analyse for å skape ny innsikt og for å gi bedre beslutningsunderlag for våre kunder. Gjennom vårt samarbeid med kunder og analyse av markedsledere i forskjellige bransjer har vi funnet at de som bestemmer veien videre for resten av bransjen er de selskapene som har en helhetlig strategi for digitalisering.

Vil du generere ny verdi for kunden din? Eller har du et mål om å endre drift- eller forretningsmodell? Ønsker du økt fleksibilitet og vil du være rustet til å ta tak i kundekrav i stadig endring? Kanskje ny innsikt innen disse områdene kan hjelpe:

  • Skape nye forretningsmodeller
  • Igangsette samarbeid med kunder og andre markedsaktører
  • Integrere på tvers av kanaler
  • Få innsikt gjennom avansert dataanalyse av kunder og egen drift
  • Optimere for en digital forsyningskjede
  • La ansatte dra nytte av digitale tjenester

Veien i til endring vil variere etter hvilken bransje man operer i. Basert på kundeinnsikt vil du ha et fortrinn ved å først kunne velge de beste talentene, partnerne og ressursene. Bli en bransjeleder innen digitalisering og vær i forkant av både nye og eksisterende konkurrenter.

For å lære mer om hvordan du og din bedrift kan møte den nye digitale hverdagen – kom på årets BusinessConnect2016.

Meld deg på her

Vi gleder oss til å se deg!  #IBMBCNO

 

/ Hege

More Forretningsutvikling stories

5G og Edge Computing – Hva skal vi med det?

De aller fleste har i en eller annen sammenheng hørt uttrykkene 5G eller Edge Computing. Ifølge teknologiekspertene definerer de fremtiden i IT-bransjen og vil være en driver for nye forretningsmodeller og muligheter. Men hva er egentlig disse begrepene? Og hva skal vi med dem? 5G I korte trekk er 5G den nyeste utviklingen innen trådløs […]

Continue reading

Hvordan lykkes med heldigitale globale konferanser?

Hvordan løser man utfordringen med å samle over 95 000 deltakere til konferanse i en tid der avgjørende smittevernstiltak hindrer mennesker å møtes? Her er fem tiltak som bidro til at IBM Think Digital 2020 ble et vellykket helvirtuelt arrangement. Hvert år pleier IBM å avholde sin globale årskonferanse «Think» i San Fransisco. I fjor […]

Continue reading

Innovativ teknologi sikrer trygge forbrukere: Call for Code og Covid-19

Sosial distansering inne i butikker og på offentlig transport hindrer smitte og bidrar til å redusere spredning og konsekvenser av sykdom. Men hva gjør man med køene som skapes utenfor eksempelvis apotek og butikker – er det like lett å overholde reglene om trygg avstand når over store mengder mennesker venter på bussen eller på […]

Continue reading