Kunstig intelligens

“Cognitive Kickstarter” – gi din bedrift et teknologisk forsprang, på bare en uke!

Share this post:

Kognitiv teknologi er nytt og spennende – og har derfor fått mye oppmerksomhet. Samtidig er det få som har erfaring med å ta i bruk denne teknologien, og det kan derfor være utfordrende å forstå potensialet. Kognitive teknologier kommer til å understøtte de fleste prosesser vi møter i hverdagen – både privat og jobb.

Tiden er kanskje moden for å vurdere hvordan din organisasjon kan utnytte kognitive teknologi? IBM arbeider allerede med mange norske bedrifter og organisasjoner for å utnytte kognitive teknologi til å forbedre kunderelasjoner, skape innsikt fra ustrukturert informasjon eller gi økt forståelse ved å analysere store datamengder.

Men først, hva er kognitiv teknologi? 

I motsetning til tradisjonelle systemer er kognitiv teknologi basert på å lære, resonnere og forstå menneskelig språk. Dette inkluderer tekst og tale, tall, bilder, video, og annet digitalt materiale.

Kognitiv teknologi har hurtig etablerert seg som en viktig faktor for å hjelpe bedrifter og organisasjoner til å bli mer innovative og raskere kunne nå sine mål. Ofte omtalt som kunstig intelligens (AI), så kan kognitiv teknologi skape innsikt fra enorme datamengder ved å utnytte ny forskning og den store veksten i tilgjengelig maskinkraft, på en måte som inntil nylig var praktisk umulig. Les mer om hva våre kunder har tatt i bruk denne teknologien på våre websider.

Cognitive Kickstarter

Vi blir kontaktet av stadig flere bedrifter som ønsker å få hjelp til å komme i gang med kognitiv teknologi. Basert på erfaring fra et bredt spekter av kunder, både norske og internasjonale, har vi nå utviklet en tjeneste for å hjelpe flere norske bedrifter med å komme i gang. Det kan fort bli overveldende når du begynner å utforske hva kognitiv teknologi kan gjøre for din organisasjon. Selv om man har identifisert klare prosjektkandidater, så er det ikke alltid åpenbart hvordan man skal komme seg videre til en gjennomførbar plan som er godt forankret i virksomheten. Dette har vi gjort noe med gjennom en tjeneste som heter ”Cognitive Kickstarter”.

Cognitive Kickstarter programmet varer en uke, og er basert på IBMs anerkjente ”Design Thinking”-metodikk som er en strukturert, kreativ, og målrettet tilnærming til innovasjon. Design Thinking er blitt brukt hos tusenvis av bedrifter og organisasjoner for øke hastigheten og kvaliteten på innovasjonsprosesser. Cognitive Kickstarter kombinerer IBM Design Thinking med kognitiv fagkompetanse slik at man raskt kan lage et veikart med prioriterte kognitive satsingsområder.

Hensikten med Cognitive Kickstarter er å utforske og identifisere forretningsområder der kognitive løsninger kan skape verdi, slik som kundeopplevelse, personlig service, optimalisering, compliance, datahåndtering og forbedret beslutningstaking.

Gjennom et fem dager engasjement blir anvendelsesområder identifisert og prioritert sammen med en kognitiv arkitekt, en Design Thinking-fasilitator, og en business analyst. Følgende aktiviteter inngår:

  • En todagers IBM Design Thinking workshop for å lage et veikart av prioriterte bruksområder som har stor innvirkningskraft og lavt kompleksitetsnivå.
  • Individuelle intervjuer blir holdt med ansatte fra forskjellige deler av organisasjonen, alt fra toppledelse til driftspersonell. Vi kommer også til å intervjue sluttbrukere og kunder dersom dette er hensiktsmessig.
  • Et innblikk i den kognitive verdenen gjennom relevante referanser og suksesshistorier

Omfattende involvering av premissgivere gjennom hele engasjementet er nødvendig for å oppnå et vellykket resultat.

For mer informasjon om hvordan komme i gang , ta gjerne kontakt med meg på 951 89 896 eller  på e-post: hege.hjerto@no.ibm.com.

//Hege

More Kunstig intelligens stories

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading