Sikkerhet

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

Share this post:

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene.

IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger vil være avgjørende for å drive digital innovasjon. Skyløsningene stiller nye krav til sikkerhet, og IBM forventer at en rekke nye sikkerhetsteknologier vil få oppmerksomhet i år, inkludert kvantesikker kryptering.

Økt digitalt trusselbilde

Etter at koronaviruset sendte store deler av næringslivet til hjemmekontor i mars, har veksten i dataangrep vært mangedoblet. Datainnbrudd, hacking og digital svindel øker i omfang, og angrepene blir stadig mer komplekse, mer kreative og bedre forberedt. Det viser tall fra IBM X-Force Security Research. Denne globale tjenesten for overvåkning av digitale sikkerhetstrusler meldte allerede i april at en enorm oppblomstring av spam og virus i kjølvannet av koronapandemien var avdekket.

Gjennom 2020 har også norsk næringsliv hatt noen alvorlige sikkerhetshendelser. Stortinget, Schibsted, Hurtigruten og Universitetet i Tromsø er bare noen av de større aktørene som var utsatt for alvorlige dataangrep i fjor. Store og små selskaper må gjennomføre risikovurderinger og iverksette risiko- og skadereduserende tiltak for å styrke sin digitale sikkerhet.

Bruk av kvantesikker kryptering vil øke

Ifølge IBM Research vil ny sikkerhetsteknologi raskere bli tatt i bruk av flere aktører. Det vil være nødvendig ettersom trusselaktørene tar i bruk stadig kraftigere verktøy og mer sofistikerte metoder. Kvantedatamaskiner er fremtidens datamaskiner som kan løse komplekse problemer som ikke er mulig å løse med dagens teknologi. Det er en risiko for at kvantedatamaskiner også vil kunne knekke nøklene i noen av dagens utbredte krypteringsalgoritmer og gi uvedkommende tilgang til sensitive data.

Dermed blir det nødvendig med krypteringsteknologi som ikke engang kvantemaskiner kan knekke – såkalt kvantesikker kryptering. Slike løsninger ventes å komme for fullt og vil være motstandsdyktig mot angrep både fra klassiske datamaskiner og fra kvantemaskiner.

Dagens krypteringsløsninger er sikre nok for skyteknologien vi bruker nå, og vi kan stole på algoritmene som står imot angrep hver eneste dag. Behovet for kvantesikker kryptering kommer i takt med utviklingen av kvantedatamaskiner, og NIST vurderer for tiden kandidater til kvantesikker kryptografi, men forventes ikke å fullføre standardiseringsprosessen før etter 2023. Vi i IBM er i front av utviklingen nettopp for å sørge for at våre kunder er forberedte på fremtidens sikkerhetstrusler.

For å kunne løse store samfunnsutfordringer vil kvantedatamaskiner bli stadig mer utbredt. Siden også mennesker med onde hensikter vil kunne utnytte kvanteteknologi, forventer IBM at bruk av kvantesikker kryptering vil øke allerede fra 2021.

 

Mari Grini, sikkerhetsekspert i IBM.

Solution Design Leader IBM Nordic Security/Country Lead Security for Norway

More Sikkerhet stories

Skyreise-eksperter mot takeoff

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Continue reading

Inviterer til konkurranse med bærekraftrådgivning i premie

Innovasjon og bruk av ny teknologi hos bedrifter og samfunn skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås. I anledning Earth Day ønsker IBM å bidra til grønn omstilling ved å hjelpe bedrifter til å sette ekstra søkelys på hvordan de kan bidra. Ved å delta i vår konkurranse kan du vinne en av tre workshops […]

Continue reading

Call for Code

IBM lanserer Call For Code 2021: En global utfordring for å bekjempe klimaendringer. Verden endrer seg raskt, og det siste året har ikke gitt oss noen grunn til å tro noe annet. Derfor inviterer Call for Code 2021 i år alle verdens utviklere og innovatører til å bekjempe klimaendringer med open source-tecknologi Call For Code […]

Continue reading