Kunstig intelligens

Er du Watson-ready?

Share this post:

Det er nå et drøyt år siden Watson vant spørrekonkurransen Jeopardy, hvor maskinen triumferte over de mest suksessfulle deltagerne noensinne. Nå er arbeidet godt i gang med å tilgjengeliggjøre teknologien for samfunnsnyttige formål, blant annet innen helsevesenet.

 

Watson, powered by IBM POWER7, is a work-load optimized system that can answer questions posed in natural language over a nearly unlimited range of knowledge.

 

IBM har en klar visjon for Watson. Forretningsanalyse tas til ett helt nytt nivå når systemet virkelig forstår hva du spør om, når dine egne data kan kombineres med Big Data, og når du kan finne sammenhenger i millioner av dokumenter med ustrukturerte data på sekunder. Watson vil besvare spørsmålet ditt i stedet for å vise grafer og regneark som du selv må tolke. Du får et presist svar med en uttalt sannsynlighet for riktigheten.

Watson har enda ingen utgivelsesdato her til lands, men jeg tror ikke 3-5 år er langt unna sannheten. Norsk er blant de prioriterte språkene teknologien skal oversettes til, da det er i den samme germanske språkstammen som engelsk.

Det er imidlertid en del grep som må gjøres før man kan ta Watson-teknologien i bruk. Man kan starte forberedelsene allerede i dag ved å få en vurdering av virksomhetens AQ, dvs. analytisk kvotient.

En AQ-gjennomgang vil avdekke bedriftens modenhetsnivå når det gjelder forretningsanalyse. Det øverste trinnet på denne skalaen er «Watson Ready». For at en bedrift skal nå dette nivået bør flere kriterier være innfridd både på datasiden, arkitektursiden og ikke minst med bedriftskulturen. Det siste blir ofte nedprioritert, selv om brukeradopsjon av et system åpenbart er nødvendig for at det skal bli en suksess.

Det er liten tvil om at Watson vil gjøre organisasjoner bedre i stand til å levere mer effektive tjenester fremover. Hurtig og pålitelig utnyttelse av informasjon vil være et betydelig konkurransefortrinn i tiden som kommer. Derfor, ta deg tid til å vurdere hva som må gjøres for å tilrettelegge for morgendagens teknologi.

Christopher Conradi, Business Analytics spesialist

More Kunstig intelligens stories

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading