Infrastruktur

Løs opp trafikkorken – med en «Olli»

Share this post:

Olli er en anropsstyrt elektrisk, selvkjørende, intelligent, 3D-printet minibuss som forstår og kan snakke de fleste språk. Han gjør en god jobb på gata ved å samordne reiser og sørge for at alle kommer fram i tide. Han er like vennlig mot alle og gir seg ikke før batteriet er tomt – da lader han opp og kjører ut på ny. Ettersom Olli bygger på IBM Watson teknologi kan han bistå de reisende med aktuell informasjon om alt mulig – som vær, hendelser eller guide passasjerende om de historiske bygningene som de vil høre mer om. Han kan til og med kjøre forsiktig inn i både kjøpesentre og sykehus til glede for de som behøver hjelp hele veien frem til døren. Olli erstatter mange biler og gjør en enda bedre jobb til en betydelig lavere kostnad enn andre transportører i urbane miljøer.

ollie-ibm-watson

Det innføres ny teknologi i den tradisjonelle bilindustrien i rasende fart. Med elektriske selvkjørende biler blir veitrafikken både sikker, miljøvennlig og billig. Den neste generasjonen av biler kommer til å bli enda mer attraktiv og tilgjengelig for alle. Men byer kveles av en stor mengde biler som skaper krafikkkork og bilismen som system er ikke effektiv for byer.

Oslo by vil omdisponere gaterommet til fordel for fotgjengere og syklister. På denne måten får byen en økt vekst igjennom flere lommebøker og stemmer per kvadratmeter. Det ønskes et tiveligere og mer tilgjengelig miljø for den økende befolkningen. Oslo by har et tydeligmål om å bli fossilfri innenår 2030. Det er mange byer tilsvarende Oslo som har en offensiv urban politikk. Men alle kan ikke gå og sykle – og det er her Olli kommer inn. Olli gjør byens visjon realistisk.

Olli er ingen drøm, men en realitet, som allerede i sommer ruller på gatene i Washington og som er forventet å komme til København senere i år. Det er ikke tvil om at denne typen transportsystem tilhører fremtiden – og Olli har flere søsken. Men Olli er den eneste som bygger på IBM Watson teknologi og er derfor smartest i slekten!

Utenfor byene er forutsetningene annerledes. Der passer selvkjørende, elektriske biler godt inn. Den økende urbaniseringen i kombinasjon med implementering av ny teknologi kommer til å øke forskjellene mellom urbane og ikke urbane miljøer.

Vi står fremfor et spennende år og må begynne å fokusere på nye spørsmål

• Skal Olli sees som privat kollektivtrafikk eller som en ny generasjon biltrafikk, som stjeler kunder fra kollektivtrafikken?

•Hvordan skal byen best mulig prioritere sine gater for å støtte innovasjon og sikre medborgernes og næringslivets tilgjengelighet?

•Hvordan skal vi forbedre infrastrukturen slik at vi får en effektiv kobling mellom urbane og ikke urbane trafikksystemer?

•Hvordan skal framtidens transportsystem finansieres når eksisterende skatter på biler og fossilt drivstoff ikke opprettholdes?

Transport Industry leader IBM Nordic

More stories

Skyreise-eksperter mot takeoff

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Continue reading

Confidential Computing: sikker prosessering av sensitive data

Prosessering av store mengder sensitive data har vært en utfordring. Med Confidential Computing løses problemet.    Private og offentlige virksomheter har de siste årene i økende grad tatt i bruk skytjenester for å prosessere og lagre data. Gjennom pandemien det siste året har vi sett at virksomhetene har flyttet ytterligere volum av forretningskritiske data opp […]

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading