Digitalisering

Servicemanualen er passè

Share this post:

Det sies at man skal bytte olje på bilen hver 15.000 kilometer eller en gang i året. Dette gjelder uansett hvor du bor i landet og på hvilken måte du bruker bilen. At bilene rullet like ut av fabrikken betyr ikke at serviceintervallene nødvendigvis bør være like. Servicemanualen er med andre ord ikke smart – den generaliserer og jobber etter et føre-var-prinsipp.

Det ideelle er å finne ut hvordan bilene brukes for å legge opp et individuelt vedlikeholdsregime. Nøkkelen til dette er data. Moderne biler kommer med stadig flere sofistikerte sensorer. Ved hjelp av varmekameraer kan man eksempelvis avdekke slitasje i et kulelager og med mikrofoner kan man identifisere det minste avvik i frekvenser på motorer og andre bevegelige deler.

Slike sensorer jobber på samme måte som kroppens sentralnervesystem. Hver enkelt sensor er nyttig, men det er først når du begynner å kombinere informasjon fra flere sensorer man virkelig får verdifull innsikt. Å føle jorden riste, høre et tog tute og se at man står på jernbaneskinner er inntrykk som har en viss verdi i seg selv, men det er først når kroppen tolker alle inntrykkene samtidig at informasjonen kan redde liv. Tar man også erfaringsmodeller med i betraktning, vet man at det er bedre å ta et steg til siden istedenfor å løpe langs sporet.

Dette er essensen i det vi kaller prediktiv analyse. Å måle, i sanntid, statusen på de ulike komponentene i en maskin, samt kombinere funnene med statistikk og erfaringsdatabaser, gjør at man kan fikse ting før de blir ødelagt. Dette gjør det mulig å planlegge for nedetid og håndtere et problem før en defekt del påvirker andre – noe som sparer betydelig med tid og penger.

Å monitorere hvordan et stort antall biler yter, gjør det lettere å se mønstre. Hva er det som skaper feil og hvilke biler og modeller er mest utsatt? Når man vet det, kan bilen automatisk varsle eieren om feil som kan inntreffe i nær fremtid og at de bør ta kontakt med verkstedet for utbedring i forkant.

I en smartere verden må vi slutte å betrakte biler og andre maskiner som en homogen gruppe. Hver enkelt blir brukt forskjellig, og burde derfor også vedlikeholdes forskjellig– og ikke bare når servicemanualen sier man skal gjøre det.

More Digitalisering stories

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

Vil forenkle teknisk informasjonsflyt med kunstig intelligens

Sharecat, som strukturerer teknisk informasjon for en rekke bransjer, vil ta i bruk kunstig intelligens for å øke sin teknologiplattforms skalerbarhet, kapasitet og automatisering. Et nylig fullført digitalt kartleggingsprosjekt viser et stort potensial. Sharecat leverer en skybasert teknologiplattform for håndtering av teknisk anleggsinformasjon til industrier med komplekse produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal den […]

Continue reading

Tre egenskaper mennesker, virksomheter og roboter trenger for å overleve

Covid-19 har satt mange virksomheter på prøve. Noen bedrifter vil ikke overleve pandemien, mens andre vil komme styrket ut av krisen. Tre viktige egenskaper kan være det som sikrer overlevelse, og robotskipet Mayflower er ekspert på alle tre. Allerede på 1800-tallet lærte vi fra vitenskapsmannen Charles Robert Darwin at verden tilhører den som best tilpasser […]

Continue reading