Innovasjon

Smart analyse gir bedre trafikkflyt

Share this post:

Om du befinner deg i Oslo under rushtiden ser du et hektisk bilde. Folk overalt, som streber for å komme seg fra A til B i tide. De går av og på busser, inn og ut av t-baner, tog og taxier. Noen står i bilkø. Andre sykler. Atter andre tar beina fatt. Hvor kommer alle disse menneskene fra? Hvor skal de? Hittil har slike spørsmål vært umulig å gi et godt svar på.

Nå gjør imidlertid avansert analyse det mulig å få et komplett bilde av bevegelsene i en by. IBM-forskere har utviklet en løsning som gjør det mulig å anonymt identifisere hvordan folk reiser. Prosjektet, ”Insight in motion” er et pionerprosjekt i samarbeid med bymyndighetene i Dubuque, USA og tyrkiske Istanbul. Dubuque er en liten by med bare 23 000 innbyggere og kun ett eneste kollektivtilbud – busser. Istanbul derimot har 14 millioner innbyggere, èn million årlige turister og et bredt kollektivtilbud – fra busser til undergrunnsbane, tog og båter.

I dag er det vanlig å samle informasjon om reisemønstre fra kilder som billettsalg, kundeundersøkelser, passasjertellinger, antall biler som passerer et visst punkt i løpet av en tidsperiode etc. Problemet med en slik tilnærming er at denne formen for informasjon kun gir et lite fragment av helheten. Insight in motion teknologien baserer seg på data fra en lang rekke datakilder, hvor hovedkilden er anonymisert informasjon fra mobiltelefoner. Ved å se på bevegelsesmønsteret til tusenvis av passasjerer og korrelere det med hastighet og tid forstår man folks virkelige reisebehov.

IBM begynte i Dubuque ved å samle inn anonyme posisjoneringsdata fra en teleoperatør, i tillegg til GPS-data fra smarttelefonen til tusen frivillige deltagere. Dermed fikk man et godt samlet bilde på reisemønsteret til innbyggerne og kunne utføre analyser på reisenes mål, hvilke knutepunkt som er viktige, tid på dagen folk reiste, transportmiddel som ble benyttet – alt anonymisert.

Lærdommen fra Dubuque blir nå brukt til å etablere et velfungerende kollektivtilbud til lavere kostnader. Dubuque tester ut to nye bussruter som er bedre tilrettelagt folks reisevaner

Lærdommen fra Dubuque-prosjektet blir nå tatt til Istanbul. Der er det langt flere folk og et massivt kollektivtilbud. Dessuten har folk i mindre grad smarttelefon og man må basere seg på datamateriale fra ”vanlige” mobiltelefoner. Men prinsippene fungerer også her. Byens transportmyndigheter bruker Insight in motion teknologien til å utvikle optimale bussruter som korresponderer med byens nye t-banesystem. Målet er å kutte reisetiden med 60 %, redusere driftskostnader med 40 %, øke kapasiteten med 37 %, og redusere utslipp per reisende med 40 %.

Teknologien gjør at man ikke lenger trenger å planlegge transporttilbudet basert på antagelser. I tiden fremover vil stadig flere byer tilpasse tilbudet til innbyggernes faktiske behov.

Transport Industry leader IBM Nordic

More Innovasjon stories

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading

5G og Edge Computing – Hva skal vi med det?

De aller fleste har i en eller annen sammenheng hørt uttrykkene 5G eller Edge Computing. Ifølge teknologiekspertene definerer de fremtiden i IT-bransjen og vil være en driver for nye forretningsmodeller og muligheter. Men hva er egentlig disse begrepene? Og hva skal vi med dem? 5G I korte trekk er 5G den nyeste utviklingen innen trådløs […]

Continue reading

Hvordan lykkes med heldigitale globale konferanser?

Hvordan løser man utfordringen med å samle over 95 000 deltakere til konferanse i en tid der avgjørende smittevernstiltak hindrer mennesker å møtes? Her er fem tiltak som bidro til at IBM Think Digital 2020 ble et vellykket helvirtuelt arrangement. Hvert år pleier IBM å avholde sin globale årskonferanse «Think» i San Fransisco. I fjor […]

Continue reading