smarte transportsystem

Løs opp trafikkorken – med en «Olli»

Olli er en anropsstyrt elektrisk, selvkjørende, intelligent, 3D-printet minibuss som forstår og kan snakke de fleste språk. Han gjør en god jobb på gata ved å samordne reiser og sørge for at alle kommer fram i tide. Han er like vennlig mot alle og gir seg ikke før batteriet er tomt – da lader han […]

Continue reading

Analyse av byers sosiale mylder

Når toget ditt er forsinket eller bilen smeller ned i et stort asfalthull – hva gjør du da? Sannsynligheten er stor for at du deler din frustrasjon med venner og bekjente gjennom sosiale medier. Sjansen for at du plukker opp telefonen for å informere myndighetene om hullets plassering er betydelig mindre. Dagens digitale innbyggere engasjerer […]

Continue reading

Smart analyse gir bedre trafikkflyt

Om du befinner deg i Oslo under rushtiden ser du et hektisk bilde. Folk overalt, som streber for å komme seg fra A til B i tide. De går av og på busser, inn og ut av t-baner, tog og taxier. Noen står i bilkø. Andre sykler. Atter andre tar beina fatt. Hvor kommer alle […]

Continue reading

Når sanntidsinformasjon er utdatert

Trafikken bare øker, viser en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt. Personbilen er det absolutt viktigste transportmiddelet her til lands, og de siste 30 årene har det blitt en million flere biler i Norge. Dette krever at transportnettet fungerer optimalt. I dag er nesten all informasjon vi samler inn om trafikken sanntidsdata. Kameraer registrerer om det […]

Continue reading

Smartere trafikk i Norge

Transportsystemet i Norges større byer har utfordringer med å levere en konsekvent og høy kvalitet til innbyggerne. I dag er det tilløp til kaos innen flere samferdselsområder, med tilhørende skriverier i media, og verre vil det bli når tilflyttingen til storbyene øker. Disse utfordringene kommer til å koste næringslivet milliarder av kroner i tapt effektivitet, […]

Continue reading

Trafikk til besvær

Vi irriterer oss over lange bilkøer, veiarbeid og forsinkelser, og kommer i tillegg for sent til jobb fordi trafikken sto stille – igjen. Forsinkelser og lang pendletid frustrerer. Jeg vet ikke om det er noen trøst at det er mye verre i byer andre steder i verden. Mange av de som deltok i IBMs globale […]

Continue reading

Togene på skinner?

Vi har sett en del på effektiv transport, ”samfunnets blodomløp”, som Gunnar Johansson uttrykker det. Jernbanen er en viktig del av dette, som vi ikke har snakket mye om på bloggen enda. I Norge har kun fem prosent av jernbanenettet dobbeltspor. I sentrale områder er jernbanenettet overbelastet av person- og godstransport, og vi hører stadig […]

Continue reading