IBM, Hibrit Bulut Güvenliğini Basitleştirmeye Yardımcı Olmak için Yeni ve Gelişmiş Hizmetleri Piyasaya Sürdü

Genel bakış

İşlerdeki inovasyon ihtiyaçlarının şirket içi ortamların yeteneklerini geride bırakmasıyla işletmeler, bulut çözümlerini kullanmaya başlıyor.Ancak buluta geçiş yapılması, beraberinde yeni siber güvenlik zorlukları getiriyor. Hibrit bulut ve çoklu bulut ortamlarına geçiş yaparken görünürlüğü, kontrolü ve güvenliği sürdürmeniz gerekir. Bulut dönüşümü yolculuğunuzun kritik her aşamasında, gelişmiş tehditlerin bir adım önünde olabilmeniz için güvenlik yönetimine ihtiyacınız vardır.

Avantajlar

Bulut güvenliğine programlı yaklaşım

Kuruluşunuz, tek seferlik projeler ya da bulut güvenliği araçları yerine bulut yolculuğunuzdaki tüm unsurları dikkate alan programlı bir yaklaşım kullanarak daha uyumlu ve uzun vadeli bir strateji elde eder.

Bulut güvenliği için bir yol haritası geliştirin

Bütüncül bulut güvenliği stratejisi ve değerlendirmesi ile boşluk analizi, gelecekteki durumunuzu ve bulut güvenliği kontrollerinizi dönüştürecek yol haritasını geliştirmenize yardımcı olur. 

Bulut için güvenli bir şekilde oluşturun ve yönetin

Uygulamalarınızı güvenli bir şekilde oluşturmak, çalıştırmak ve yönetmek için tasarımı itibarıyla güvenli en iyi uygulamaları, tehdit yönetimi, müdahale ve kurtarma hizmetlerini uygulayın.

Bulut güvenliği becerilerinizi ve uzmanlığınızı geliştirin

İş ihtiyaçlarına ve yasal düzenleme gereksinimlerine dayalı olarak hibrit bulut siber güvenliği en iyi uygulamalarının tasarlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olacak doğru bulut becerilerine ve uzmanlığına sahip olun.

Birden çok bulut genelinde görünürlüğü birleştirin

Birden çok bulut hizmeti sağlayıcısından (CSP) bulut tabanlı kontrollere, bulut güvenliği yapısı yönetimine ve konteynerlere ilişkin merkezi görünürlük, yönetim ve izleme elde edin.

Bağlama dayalı proaktif öneriler

Ekibinizin hatalı pozitifler yerine gerçek olaylara odaklanmasına ve daha hızlı bir şekilde karar almasına yardımcı olan gerçek zamanlı, bağlama dayalı öneriler görün.

Bulut güvenliği yönetimi

Bulut güvenliği stratejisi hizmetleri

Stratejik ve operasyonel amaç ve hedeflerinizle uyumlu, bütüncül bir bulut güvenliği stratejisi geliştirin.

Bulut kimlik ve erişim yönetimi hizmetleri

Hizmet olarak sunulan kimlik (IDaaS) çözümüyle bulut kimlik ve erişim yönetimine (IAM) yolculuğunuzu tasarlayın ve uygulayın.

Bulut sızma testleri

Bulut uygulamaları, görüntüler, yapılandırmalar, konteynerler ve çok daha fazlası için gelişmiş sızma testlerini kullanın.

Stratejik bulut hizmeti ortakları

Modern bulut güvenliğiyle dijital dönüşümünüzü hızlandırın