IBM Cloud Object Storage nedir?

IBM Cloud™ Object Storage, neredeyse sınırsız miktarda verinin basit ve düşük maliyetli bir şekilde depolanmasına olanak sağlar. Yaygın olarak veri arşivleme ve yedekleme için; web ve mobil uygulamaları için kullanılmasının yanı sıra; analitik için ölçeklenebilir, kalıcı depolama olarak da kullanılır. İlke tabanlı bir arşivle esnek depolama sınıfı katmanları, veri erişimi gereksinimlerini karşılarken maliyetleri etkili bir şekilde yönetmenize olanak sağlar. Bütünleşik IBM Aspera® yüksek hızlı veri aktarımı seçeneği, verilerin IBM Cloud Object Storage depoalamasına/depoalamasından aktarılmasını kolaylaştırır.  Yerinde sorgulama işlevi sayesinde analitiği doğrudan verileriniz üzerinde çalıştırabilirsiniz.

Neden IBM Cloud Object Storage?

IBM Cloud Object Storage, katlanarak artan veri hacmini ve bulut tabanlı iş yüklerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. IBM Cloud Object Storage; yerleşik yüksek hızlı dosya aktarımı yetenekleri, çapraz bölge olanakları ve bütünleşik hizmetler sayesinde verilerinizden güvenli bir şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir.

Kritik verileri bulutta saklayın

IBM, müşterilerimizi desteklemek ve bu zor dönemde iş sürekliliğini korumalarına yardımcı olmak amacıyla IBM Cloud Object Storage için 90 gün boyunca 1.500 ABD doları tutarında bir krediyi ücretsiz olarak sunuyor.

Müşteriler nasıl kullanıyor?

Müşteri başarısı: Zenfolio

Zenfolio, şirkete 1 milyon ABD doları tasarruf kazandırması planlanan bir hamle olarak, şirket içi altyapısından IBM Cloud Object Storage depolamasına 12 PB'ın üstünde bir veri geçişi gerçekleştirmeyi seçti.

Devamını okuyun

Zenfolio logosu

IBM Cloud Object Storage özellikleri

Müşteri başarı öyküleri

Nesne depolaması nasıl çalışır?

Nesneler, yapısal olarak düz bir veri ortamında depolanan ayrı veri birimleridir. Dosya tabanlı bir sistemde olduğu gibi klasörler, dizinler veya karmaşık hiyerarşiler bulunmaz. Her nesne, bir dosya adı ve dosya yolu yerine; verileri, meta verileri ve benzersiz bir tanımlayıcı kimlik numarasını içeren basit, bağımsız bir havuzdur. Bu bilgiler, bir uygulamanın nesneyi bulmasını ve nesneye erişebilmesini sağlar. Nesne depolama aygıtlarını daha büyük depolama havuzlarına toplayabilir ve bu depolama havuzlarını konumlar arasında dağıtabilirsiniz. Bu, iyileştirilmiş veri dirençliliği ve olağanüstü durum kurtarmanın yanı sıra sınırsız ölçekleme de sağlar. Nesne depolaması, klasörler ve dizinleri içeren hiyerarşik bir dosya sisteminin karmaşıklık ve ölçeklenebilirlik sorunlarını ortadan kaldırır. Nesneler yerel olarak depolanabilir, ancak çoğu zaman dünyanın herhangi bir yerinden erişilebilirlik imkanı sunan bulut sunucularında bulunur.  

Dosya depolaması ve blok depolama nedir?

Dosya depolaması, verileri bir klasör içinde düzenler ve depolar. Birer ad verilip meta verilerle etiketlenen dosyalar, dizinlerden ve alt dizinlerden oluşan bir hiyerarşi altındaki klasörler içinde düzenlenir. Bir dosya depolama sistemindeki verilere erişmek için bilgisayar sisteminiz yalnızca, verilerin içinde bulunabileceği dizinlere ve alt dizinlere gereksinim duyar. Bu tür hiyerarşik bir depolama sistemi, nispeten küçük ve kolayca düzenlenen miktardaki verilerle çok iyi çalışır. "File Storage: A Complete Guide" başlıklı yazıda, dosya depolamasına eksiksiz bir genel bakış sağlanır.

Gelişmiş verimlilik ve performansıyla Blok depolama, dosya tabanlı depolamaya bir alternatif sunar. Blok depolama, bir dosyayı eşit büyüklükteki veri öbeklerine ayırır ve bu veri bloklarını benzersiz bir adres altında ayrı ayrı depolar. Maksimum verimlilik için blok gruplarını sistemin herhangi bir yerinde depolayabilirsiniz. Bir dosyaya erişmek amacıyla sunucu işletim sistemi, blokları yeniden bir araya getirip bunları dosyanın içinde toplayan benzersiz adresten yararlanır. Veri bloklarına erişmek için sistemin dizinler ve dosya hiyerarşileri boyunca gezinmesine gerek kalmadığından verimlilik elde edersiniz. Blok depolama; düşük gecikme süresi (minimum gecikme), verilere daha ayrıntılı düzeyde erişim ve tutarlı performans gerektiren iş uygulamaları, işlemsel veritabanları ve sanal makineler için kullanışlıdır. "Block Storage: A Complete Guide" başlıklı belge, blok depolamaya ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar.

Bulut nesne depolaması için örnek bir kullanım senaryosu nedir?

Bulut nesne depolaması, neredeyse sınırsız miktarda verinin basit ve düşük maliyetli bir şekilde depolanmasına olanak sağlar. Bulut nesne depolamasının örnek kullanım senaryoları şunları içerir:

Dayanıklılık ve erişilebilirlik arasındaki fark nedir?

Çok benzer görünseler de, dayanıklılık ve erişilebilirlik farklı anlamlara sahiptir. Erişilebilirlik, sistemin çalışma süresini belirtmek için kullanılır. Sistem çalışır durumda olduğu sürece ve talep edildiğinde istenen sonuç verilerini sağladığı sürece "erişilebilir" olarak tanımlanır. Dayanıklılık ise bizzat verilerin durumunu ifade etmek için kullanılır. Veriler herhangi bir durumdan etkilenmediği veya (çürüme ya da bozulma kaynaklı) gerilemelerle ilgili bir sorun yaşamadığı sürece son derece dayanıklı olarak tanımlanır.

Dipnotlar

*IBM'in müşteri verilerine ilişkin dahili analizine dayanır. Bireysel müşteri sonuçları farklılık gösterecektir.