IBM Cloud Object Storage nedir?

IBM Cloud™ Object Storage, pratikte sınırsız miktarda verinin basit ve düşük maliyetli bir biçimde depolanmasına olanak sağlar. Yaygın olarak veri arşivleme ve yedekleme için, web ve mobil uygulamaları için kullanılmanın yanı sıra, analitik için ölçeklenebilir, kalıcı depolama olarak de kullanılır. İlke tabanlı arşive sahip esnek depolama sınıfı katmanları, veri erişimi gereksinimlerini karşılarken maliyetleri etkin bir biçimde yönetmenize olanak sağlar. Bütünleşik IBM Aspera® yüksek hızlı veri aktarımı seçeneği, verilerin Bulut Nesne Depolamasından/Depolamasına aktarılmasını kolaylaştırır ve yerinde sorgulama işlevi, analitiği doğrudan verileriniz üzerinde çalıştırmanıza imkân tanır.

Neden IBM Cloud Object Storage?

IBM Cloud Object Storage, katlanarak artan veri hacmini ve bulut tabanlı iş yüklerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. IBM Cloud Object Storage, yerleşik yüksek hızlı dosya aktarımı yetenekleri, bölgeler arası olanaklar ve bütünleşik hizmetler sayesinde verilerinizden güvenli bir biçimde yararlanmanıza yardımcı olabilir.

IBM Cloud Object Storage özellikleri

Müşteri başarı öyküleri