Wykorzystuj pełnię możliwości hybrydowych środowisk wielu chmur z pomocą usług IBM Cloud Services

Przedsiębiorstwa sięgają po chmurę w celu przyspieszania cyfrowej transformacjii uzyskiwania przewagi nad konkurencją, a jednocześnie znajdowania nowych sposobów na wykorzystywanie danych, sztucznej inteligencji (AI) oraz innych nowych technologii.

Potrzebujesz wsparcia zaufanego partnera, który doradzi i pomoże w zakresie inicjatyw chmurowych, a także ułatwi modernizację platform biznesowych i technologicznych Twojego przedsiębiorstwa. Usługi w chmurze IBM Cloud Services pomagają w tworzeniu innowacji i w bezpiecznej migracji do chmury bez względu na charakter prowadzonej działalności, rozmiar organizacji czy etap wdrożenia, na którym aktualnie znajduje się Twoje przedsiębiorstwo.

Usługi IBM Cloud Services i Red Hat

Przedsiębiorstwa IBM i Red Hat przedstawiają nowe możliwości i narzędzia, które pomagają klientom w szybkiej i bezpiecznej modernizacji i konteneryzacji aplikacji. Dzięki temu raz zbudowane aplikacje klienci mogą wdrażać wszędzie. Odpowiadamy na najważniejsze potrzeby w zakresie rozwiązań technologicznych i ich integracji, suwerenności danych oraz skalowalności, tak by korzystanie z chmury przynosiło same korzyści. Nowe usługi IBM są świadczone przez jeden z największych na świecie zespołów certyfikowanych konsultantów i wdrożeniowców Red Hat. Udzielają oni klientom wskazówek, pomagają w przenoszeniu i opracowywaniu obciążeń, a także zarządzają nimi, umożliwiając pracę w otwartym i bezpiecznym hybrydowym środowisku wielu chmur.

Webinarium: Jak przyspieszyć wdrażanie w przedsiębiorstwie nowoczesnej, hybrydowej platformy wielu chmur

Broszura: Uwalniaj maksymalny potencjał biznesowy hybrydowego środowiska wielu chmur (2,9 MB)

Lepsze wyniki biznesowe dzięki chmurze

Oszczędzanie z IBM Cloud Consulting Services

Oszczędzanie

Plan wdrożenia chmury pozwala obniżyć całkowite koszty IT o ponad 20%

Wykrywanie

Wykrywanie

Do 20% większe przychody i lepsza obsługa klientów

Innowacyjność i usługi w chmurze

Innowacyjność

Nawet o 50% mniejsze nakłady pracy związane z tworzeniem aplikacji od początku działających w chmurze dzięki generowaniu kodu mikrousług

Prędkość

Prędkość

Zarządzanie zasobami IT pochłania nawet 90% mniej czasu

Optymalizacja zasobów IT w celu przyspieszenia cyfrowej transformacji

Modernizuj i rozbudowuj dotychczasową infrastrukturę IT, przenosząc ją do otwartych platform chmury hybrydowej w celu zyskania większej sprawności i elastyczności. Usługi w chmurze IBM Cloud Services pomagają:

  • Projektować i budować zwirtualizowane środowiska w celu stworzenia sprawnie działającej infrastruktury
  • Przenosić obciążenia między środowiskami prywatnych, publicznych i wielu chmur z wykorzystaniem wstępnie zdefiniowanych profili oczekiwań klienta i wzorców dostępnych możliwości

Dowiedz się więcej

----

Większa sprawność działania dzięki modernizowaniu aplikacji

Organizacje, które inwestują w swoje zasoby i je modernizują, są dwa razy skuteczniejsze w przeprowadzaniu cyfrowej transformacji. Usługi w chmurze IBM Cloud Services pomagają:

  • Opracować, a następnie stworzyć odpowiednią architekturę oraz strategię wykorzystania aplikacji i infrastruktury
  • Modernizować aplikacje przy użyciu mikrousług, kontenerów/systemu Kubernetes oraz narzędzi DevSecOps do tworzenia, ochrony i eksploatacji oprogramowania

Dowiedz się, jak modernizować aplikacje

----

Szybsze tworzenie innowacji dzięki budowie rozwiązań od początku działających w chmurze

Stwórz rozwiązanie raz, błyskawicznie wykonaj powtarzalne operacje i wdrażaj je w każdym środowisku, w ten sposób obniżając koszty, szybciej wprowadzając nowe produkty i usługi na rynek oraz przyspieszając wzrost zysków. Usługi w chmurze IBM Cloud Services ułatwiają:

  • Zespołowe tworzenie i wdrażanie aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury i gotowych do wdrożenia na otwartych, bezpiecznych i hybrydowych platformach wielochmurowych
  • Tworzenie nowych aplikacji przy użyciu mikrousług, kontenerów, systemu Kubernetes i narzędzi DevSecOps do tworzenia, ochrony i eksploatacji oprogramowania

Dowiedz się więcej

----

Uproszczenie chmury z pomocą usług zarządzanych

Rentowność przedsiębiorstw, które wdrożyły strategię zarządzania wieloma chmurami, jest o 67% wyższa niż w przypadku firm, które tego nie zrobiły. Usługi w chmurze IBM Cloud Services pomagają:

  • Upraszczać pracę poprzez usprawnienie zarządzania środowiskami IT
  • Integrować platformy i dostawców, a także zarządzać nimi
  • Zwiększać poziom bezpieczeństwa, zgodności i odporności środowiska IT

Dowiedz się więcej

----

Zobacz, w jaki sposób usługi w chmurze IBM Cloud Services pomogły innym przedsiębiorstwom w cyfrowej transformacji

Umów się na bezpłatną konsultację

Nasi eksperci chętnie pomogą Ci ograniczać koszty i ryzyko, a jednocześnie błyskawicznie tworzyć innowacje w hybrydowym środowisku wielu chmur.

IBM Garage

Zarejestruj się, aby obejrzeć prezentację oferty IBM Garage i dowiedzieć, w jaki sposób może ona pomóc Twojemu przedsiębiorstwu w kreowaniu innowacji.