Przegląd

Optymalizacja aplikacji i infrastruktury oraz obniżenie kosztów dzięki usługom IBM Services dla chmury

Usługi IBM Services dla chmury wykorzystują przenośność kontenerów, takich jak Kubernetes, na dużą skalę, pomagając w szybszej modernizacji newralgicznych aplikacji i kluczowej infrastruktury w hybrydowym środowisku wielochmurowym przy mniejszym nakładzie pracy, czasu i środków. Zintegrowana platforma zarządzania od IBM upraszcza architekturę wielu chmur, a jednocześnie zapewnia pełną widoczność środowisk chmurowych oraz pozwala je nadzorować i kontrolować ich zgodność z obowiązującymi wymogami. Ułatwia to optymalizację procesów, ograniczając czasochłonność zadań i wydatki na operacje IT. IBM Garage™ Method for Cloud Toolkit umożliwia komunikację i współpracę z zatrudnianymi przez IBM liderami biznesowymi, programistami i branżowymi specjalistami w dziedzinie metodologii IBM Garage.

Korzyści

Szybsza modernizacja

Umożliwiaj zespołom budowanie aplikacji od początku działających w chmurze dzięki funkcjom generowania kodu mikrousług i w ten sposób doskonal procesy tworzenia i eksploatacji oprogramowania.

Widzisz więcej, więc możesz więcej

Nasza platforma zapewnia pełną widoczność środowisk chmurowych oraz pozwala je nadzorować i kontrolować ich zgodność z obowiązującymi wymogami. Wszystko to przy wsparciu ułatwiającym utrzymanie wysokiego poziomu usług.

Optymalizacja zasobów

Nasze zarządzane centra przetwarzania danych i instancje SAP oraz profesjonaliści zaangażowani w obsługę aplikacji globalnych zapewnią Ci pomoc w optymalizacji zasobów.

Usługi w dziedzinie strategii wykorzystania chmury

Poznaj możliwości optymalizacji i automatyzacji infrastruktury, ustal potencjalną wartość przejścia do chmury, a także zyskaj właściwą strategię i wskazówki pomagające w realizacji wyznaczonych celów biznesowych. Korzystaj z algorytmów uczenia maszynowego do doskonalenia strategii transformacji swojego zestawu newralgicznych aplikacji. 

Usługi IBM w zakresie migracji do chmury

Osiągnij większą elastyczność, skalowalność i rentowność dzięki bezproblemowej migracji do chmury — bezpiecznej, szybszej i opartej na niezawodnych funkcjach biznesowych. Realizuj strategię migracji dopasowaną do indywidualnych potrzeb Twojej organizacji.

Usługi związane z tworzeniem oprogramowania w chmurze

Buduj aplikacje dla chmury i twórz zestawy nowoczesnych aplikacji sprzyjające nowym przepływom opartym na technologiach cyfrowych i kognitywnych. IBM Cloud Garage pomaga w inicjowaniu, planowaniu, współtworzeniu i realizowaniu projektów.

Usługi IBM w zakresie zarządzania chmurą

Stwórz zintegrowaną, pojedynczą platformę zarządzania i operacji do harmonizowania i nadzorowania środowiska wielochmurowego. Zyskaj ujednoliconą strategię zarządzania tradycyjną infrastrukturą IT, aplikacjami przedsiębiorstwa i wdrożeniami w hybrydowym środowisku wielu chmur.

Zasoby

Szybsza droga do chmury

Usługi IBM Services for Cloud Migration umożliwiają migrację i modernizację obciążeń i aplikacji.

Budowanie rozwiązań od początku działających w chmurze w hybrydowym środowisku wielochmurowym

Strategia tworzenia aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury w środowisku wielochmurowym przyspiesza opracowywanie i wdrażanie aplikacji oraz zwiększa elastyczność i skalowalność.

Przewodnik umożliwiający porównanie usług zarządzanych w chmurze

Uprość proces wyboru dostawcy, zadając pytania, które pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję dla Twojego przedsiębiorstwa.

Porozmawiaj z ekspertem IBM na temat strategii w ramach 30-minutowej, bezpłatnej sesji

Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem IBM, aby poznać maksymalny potencjał Twojego przedsiębiorstwa i wykorzystywanych technologii.