Czym są usługi zarządzania aplikacjami w chmurze?

Przedsiębiorstwa starają się czerpać korzyści z potencjału chmury poprzez strategie wykorzystania modelu wielochmurowego i hybrydowego. Skutkuje to fundamentalnymi zmianami w zarządzaniu aplikacjami. Obejmują one:

  • Szacowany 68-procentowy wzrost wydatków między 2018 a 2022 rokiem w branży korporacyjnego IT, spowodowany wdrożeniem środowiska chmurowego¹.
  • Obecnie mniej niż 20% aplikacji pracuje w chmurze. Liczba ta ma się zwiększyć, przez co korporacje zaczną korzystać zarówno ze środowisk hybrydowych, jak i wielochmurowych².
  • Mimo to 90% obecnie wykorzystywanych aplikacji wciąż będzie użytkowanych w roku 2023 bez wystarczającej modernizacji¹.

Zarządzanie aplikacjami w środowisku chmury hybrydowej jest skomplikowane z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa korzystają zarówno z rozwiązań lokalnych, jak i wielu środowisk chmurowych. Tradycyjne metody zarządzania aplikacjami nie sprawdzają się — są kosztowne, mało wydajne i nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Przedsiębiorcy modernizują swoje strategie działania i stawiają na nowoczesne funkcje wspierające innowacyjność, wydajność i odporność w obszarze zarządzania aplikacjami.

 

IBM Services Dynamic Delivery

Zyskaj zaawansowane mechanizmy świadczenia usług, które zwiększają odporność przedsiębiorstwa, umożliwiając przewidywanie i dostosowanie się do zmiennych warunków rynkowych.

Inteligentnie zarządzaj aplikacjami, korzystając z bezpiecznych, niezawodnych rozwiązań

Wydajność i koszt

Narzędzia DevSecOps i Quality Engineering umożliwiają radzenie sobie ze zdarzeniami bliżej ich źródła. Kognitywne podejście do rozwiązywania problemów obejmuje zaawansowaną analizę podstawowych źródeł zagrożeń, a zautomatyzowane mechanizmy samonaprawy utrzymują stabilność działań.

Dostępność i odporność

Procedury Site Reliability Engineering  umożliwiają bezpieczne utrzymywanie i rozbudowę aplikacji oraz ograniczenie przestojów do minimum dzięki kanarkowej strategii wdrażania i aktualizacjom.

Szybkość i sprawność działania

Krótkie cykle wdrażania dopasowane do wyników biznesowych przyspieszają osiąganie korzyści z inwestycji. Dostępne są ambitne, zintegrowane umowy SLA.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Nowe modele radzenia sobie z ryzykiem i zagrożeniami dla bezpieczeństwa pomogą zachować zgodność z przepisami. Dzięki rozwiązaniom dla przedsiębiorstw możesz lepiej zarządzać zasobami Open Source.

Dzięki zapewnianym przez IBM możliwościom w pełni wykorzystasz potencjał chmury

Wysoce zautomatyzowane systemy zarządzania

Funkcje samonaprawcze i tzw. pracownicy cyfrowi utrzymują stabilność aplikacji i umożliwiają optymalizację kosztów.

Zintegrowana eksploatacja z narzędziami DevSecOps nowej generacji

Umożliwiają kompleksową klasyfikację zdarzeń, optymalizację wykorzystania środowiska wielochmurowego poprzez FinOps  oraz ograniczenie nieplanowanych przestojów.

Wysoka jakość aplikacji z IBM IGNITE dla chmury

Przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek, obniża ryzyko związane z nowymi wdrożeniami i zmniejsza koszty, jednocześnie zapewniając wysoką jakość.

Współdziałanie dzięki integracji usług wielochmurowych

Większa sprawność usług dzięki kompleksowemu zarządzaniu oraz uproszczenie działań związanych z infrastrukturą i aplikacjami.

Kompleksowe rozwiązania dla hybrydowych środowisk wielochmurowych

Zwiększają zdolność wykorzystania strategii shift-left i przyspieszają wprowadzanie produktów na rynek. Stymulują innowacje i zmniejszają ryzyko związane z pracą wykwalifikowanej kadry.

Nieustanna modernizacja chmury dla optymalizacji zasobów

Wzmożone wykorzystanie chmury i znaczna redukcja długu technologicznego.

Produkty i usługi powiązane

Usługi dla aplikacji korporacyjnych

Eksperci IBM wykorzystują narzędzia do obsługi aplikacji i automatyzację procesów sztucznej inteligencji na platformach partnerskich, takich jak SAP, Oracle, Microsoft i nie tylko, aby tworzyć aplikacje skupiające się na bezpieczeństwie i wynikach klientów.

Modernizacja aplikacji w chmurze

Zwiększ wykorzystanie zasobów IT, by zmaksymalizować zwrot z inwestycji w dotychczasowe aplikacje. Opracuj i wdróż odpowiednią strategię wykorzystania aplikacji i infrastruktury. Modernizuj aplikacje i przenieś je do chmury.

Tworzenie aplikacji i zarządzanie nimi

IBM ułatwia obniżenie całkowitych kosztów użytkowania i zwiększenie wydajności aplikacji. Wykorzystaj zasoby sztucznej inteligencji od IBM, narzędzia do automatyzacji i procedury IBM Security, by wprowadzać na rynek wydajne, zorientowane na użytkownika aplikacje.

IBM Services for Cloud Development

IBM zapewnia kompleksowe usługi w zakresie tworzenia aplikacji i infrastruktury dla otwartych, bezpiecznych, hybrydowych środowisk wielochmurowych.

Usługi IBM w dziedzinie strategii wykorzystania chmury korporacyjnej

Usługi IBM w dziedzinie strategii wykorzystania chmury korporacyjnej pomogą w opracowaniu holistycznego podejścia do wykorzystania chmury, które łączy Twoje cele biznesowe z architekturą IT.

Usługi zapewniania jakości i testowania

Twoje przedsiębiorstwo wymaga jakości aplikacji, której nie da się zapewnić wyłącznie dzięki testom. IBM IGNITE Quality and Test to środowisko obsługujące sztuczną inteligencję (AI), które ułatwia przejście z wykrywania problemów do zapobiegania im, zwiększając szybkość i jakość oraz zmniejszając koszty.

Porozmawiaj z nami i postaw pierwszy krok

Mamy szeroki wachlarz możliwości, usług i produktów, aby pomóc Ci wkroczyć na ścieżkę transformacji. Kliknij poniżej, aby poznać dwa punkty wyjścia do dalszych działań.

¹ Gartner: Modernizacja aplikacji powinna być ukierunkowana na potrzeby biznesowe, wieloplatformowa i realizowana jako proces ciągły

² IDC MarketScape: Analiza dostawców Worldwide DevOps Services 2018