Przygotuj się na przyszłość

Coraz większe tempo rozwoju technologii sprawia, że użytkownicy biznesowi oczekują coraz większej szybkości, efektywności i odporności. Usługi aplikacyjne IBM zapewnią Ci dostęp do utalentowanych ekspertów i pomogą skutecznie spełnić te oczekiwania.

IBM może udostępnić możliwości i narzędzia, które pomogą:

  • Dostarczać nowe aplikacje
  • Modernizować starsze aplikacje
  • Osiągnąć równowagę między kosztem a złożonością transformacji cyfrowej

Zapraszamy na Smart Talks

Seria spotkań przy okrągłym stole, organizowanych przez dział usług IBM, jest platformą wymiany przemyśleń ekspertów i liderów na temat głównych trendów w biznesie i technologii.

Sztuka osiągania tego, co możliwe

Jeffrey Hammond, wiceprezes i naczelny analityk firmy Forrester omawia obecny stan usług aplikacyjnych, który nazywa „Nową normą”.

Trzy strefy

Dzisiaj Hammond omawia trzy strefy zarządzania aplikacjami.

Projektowanie ukierunkowane na doświadczenie

Analityk firmy Forrester, Jeffrey Hammond, mówi o projektowaniu ukierunkowanym na doświadczenie.

Nie da się uciec od współtworzenia

Hammond omawia kwestię współtworzenia i jego znaczenie dla usług aplikacyjnych.

Spojrzenie „z zewnątrz”

Hammond koncentruje się na spojrzeniu „z zewnątrz” i wykorzystaniu tej perspektywy w usługach aplikacyjnych.

Zmieniające się role liderów

 Jeffrey Hammond mówi o zmieniających się rolach liderów w przedsiębiorstwie.

Walka z długiem technicznym

Analityk firmy Forrester, Jeffrey Hammond, mówi o problemach przedsiębiorstw z długiem technicznym.

Nowa norma

Sztuka osiągania tego, co możliwe, jaką posiadły firmy zrodzone w erze cyfrowej, stała się nową normą dla wszystkich. Aby skutecznie konkurować, firma musi skutecznie stawiać czoła wyzwaniom w wielu różnych strefach i stworzyć warunki do powstawania nowoczesnych aplikacji, a jednocześnie ekonomicznie utrzymywać starsze rozwiązania będące fundamentem jej działalności. Niezbędna jest nieustanna transformacja ku wyższej szybkości, większej elastyczności i odporności, realizowana poprzez zaangażowanie ludzi, procesów i technologii — w oparciu o otwarte, inteligentne, skalowalne i bezpieczne rozwiązania zgodne z normami i wymogami formalnymi.

Wykorzystaj swoje aplikacje jak najlepiej

Aby skutecznie konkurować w warunkach „nowej normy”, organizacja musi uwzględniać trzy strefy wyników: optymalizację tego, co najważniejsze; wydobywanie wartości ze starszych rozwiązań; i uwalnianie potencjału technologii cyfrowych. W każdej z tych stref nasi klienci mogą odnosić korzyści z oferowanych przez IBM technologii automatyzacji i sztucznej inteligencji, odpornej architektury i metodyki oraz wsparcia wartościowego zespołu i kultury ukierunkowanej na nowoczesność.

Optymalizacja tego, co najważniejsze

Usługi aplikacyjne IBM mogą pomóc w redukcji kosztów i maksymalizacji efektywności poprzez automatyzację i zastosowanie sztucznej inteligencji. Nasi eksperci pomagają w tworzeniu i konserwacji tradycyjnych aplikacji przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i metod. Możesz zachować to, co najważniejsze, eliminując koszty, które nie przynoszą oczekiwanej wartości.

Wydobywanie wartości ze starszych rozwiązań

Stwórz nowe możliwości swoim starszym aplikacjom. Aby wydobyć ich wartość, możesz opakować je nowymi technologiami i funkcjami. Korzystaj z nowych technologii w modelu hybrydowym — z opcją stopniowej migracji do chmury.

Uwalnianie potencjału technologii cyfrowych

Technologie stworzone od początku dla chmury, zrodzone w erze cyfrowej, pozwalają osiągnąć szybkość i dynamikę wzrostu niezbędną do sprawnego wdrażania innowacji oraz realizacji strategicznych inicjatyw. Możesz kreować nowe i udoskonalone doświadczenia cyfrowe.

Korzyści

Redukcja kosztów i maksymalizacja efektywności

Oferujemy inteligentne, efektywne i bezpieczne zarządzanie aplikacjami przy zachowaniu niskiego całkowitego kosztu użytkowania, z wykorzystaniem narzędzi do automatyzacji, zasobów kognitywnych i ściśle ukierunkowanych procedur bezpieczeństwa.

Większa elastyczność, więcej informacji zwrotnej i lepsze doświadczenia użytkowników

Kreuj nowe możliwości dla starszych aplikacji, obudowując je nowoczesnymi technologiami i metodykami.

Postaw na szybkość i wzrost

Działaj szybciej i innowacyjniej, redukując zapotrzebowanie na obsługę techniczną: pełna cyfrowa odnowa aplikacji jest stymulatorem wzrostu.

Nasze usługi

Digital AMS

Digital AMS

Technologia cyfrowa jest w stanie ciągłej zmiany na wielu frontach. Mobilność, internet rzeczy, łańcuch bloków, rozwiązania tworzone od początku dla chmury, SaaS, automatyzacja, przetwarzanie kognitywne, analityka wielkich zbiorów danych i zwinna konserwacja — wszystko to zmienia podejście do kupowania i dostarczania usług aplikacyjnych. Digital AMS umożliwia skalowalne i elastyczne zaspokajanie potrzeb w każdym z tych obszarów technicznych.

Środowisko INSPIRE do zarządzania talentami

Środowisko INSPIRE do zarządzania talentami

Architektura zarządzania talentami ADM-Innovation INSPIRE pomaga w budowaniu gotowej na przyszłość kadry biegłej we wszystkich poziomach stosu aplikacyjnego, metodach zwinnych, DevOps i automatyzacji — posiadającej zatem wszystkie kompetencje potrzebne do tworzenia, utrzymywania i modernizacji aplikacji. Starannie zaplanowane ścieżki kształcenia wyznaczają kierunek rozwoju umiejętności dla praktycznie każdej technologii i platformy.

Metoda dostarczania aplikacji IMPACT

Metoda dostarczania aplikacji IMPACT

IMPACT to metoda dostarczania aplikacji opracowana przez IBM, która zapewnia szybkość i efektywność, zapewniając przy tym użytkownikom lepsze doświadczenia. Można to osiągnąć dzięki wdrożeniu we wszystkich kanałach dostarczania zasad metodyki Design Thinking i metodyki zwinnej, procedur tworzenia i eksploatacji oprogramowania, modeli Garage, bezpiecznych metod programowania i najnowocześniejszych narzędzi oraz procesów.

IBM Application Innovation Lab

Application Innovation Lab (AI Lab) to jedyny w swoim rodzaju silnik przybliżający naszych klientów do przyszłości usług aplikacyjnych. Tutaj rzetelna wiedza specjalistyczna łączy się ze zwinnymi procesami i doświadczeniem IBM.

Produkty i usługi powiązane

Projektowanie aplikacji i zarządzanie nimi

IBM ułatwia obniżenie całkowitych kosztów użytkowania i zwiększenie wydajności aplikacji. Korzystając z zasobów IBM w dziedzinie sztucznej inteligencji, narzędzi automatyzacyjnych oraz metod zapewniania bezpieczeństwa możesz dostarczać wysoce wydajne aplikacje ukierunkowane na potrzeby użytkowników.

Usługi dla aplikacji korporacyjnych

Eksperci IBM wykorzystują narzędzia aplikacyjne i automatyzację opartą na sztucznej inteligencji (AI), pracując na partnerskich platformach aplikacyjnych od różnych dostawców, m.in. firm SAP, Oracle i Microsoft, by tworzyć aplikacje, które są bezpieczne i dostarczają klientowi odpowiednich wyników.

Usługi zapewniania jakości i testowania

Potrzebujesz jakości aplikacji, której same testy nie są w stanie zapewnić. IBM IGNITE Quality and Test to środowisko obsługujące sztuczną inteligencję (AI), które ułatwia przejście z wykrywania problemów do zapobiegania im, zwiększając szybkość i jakość oraz zmniejszając koszty.

Usługi projektowania aplikacji dla chmury oraz tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps)

Korzystanie z aplikacji w chmurze pozwala podejmować lepsze decyzje w rzeczywistości. Kompleksowe usługi IBM obejmują projektowanie, wdrażanie i testowanie aplikacji, architekturę interfejsów API i mikorusług, a także tworzenie i eksploatację oprogramowania.

Usługi dla SAP S/4HANA

SAP S/4HANA jest pakietem aplikacji biznesowych ERP, które stwarzają warunki do przekształcenia środowiska IT z prostego systemu transakcyjnego w rozwiązanie wspomagające podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Transformacja wdrożeń SAP z pomocą zespołu IBM Services™ to gwarancja zwinnego działania systemów i procesów Twojej firmy. 

Migracja do chmury

Usługi IBM to standardowe i modułowe rozwiązania, które sprzyjają obniżeniu kosztów, zapewnieniu powtarzalności i przewidywalności oraz zwiększeniu zadowolenia klientów. Pomagamy integrować środowiska wielochmurowe— IBM Cloud, AWS, Azure, GCP, IBM API.

Porozmawiaj z nami i postaw pierwszy krok

Mamy szeroki wachlarz możliwości, usług i produktów, aby pomóc Ci wkroczyć na ścieżkę transformacji. Kliknij poniżej, aby poznać dwa punkty wyjścia do dalszych działań.

*Gartner: Modernizacja aplikacji powinna być ukierunkowana na potrzeby biznesowe, wieloplatformowa i realizowana jako proces ciągły