Dobierz właściwą bazę danych do planowanego zadania

W chmurze IBM Cloud dostępnych jest szereg baz danych przeznaczonych do różnych zastosowań. Mamy w ofercie relacyjne bazy danych do obsługi obciążeń transakcyjnych o newralgicznym znaczeniu, nierelacyjne bazy danych dla elastycznych i rozszerzalnych aplikacji mobilnych i WWW oraz hurtownie danych do zastosowań analitycznych. 

Grafika z listą relacyjnych i nierelacyjnych baz danych w chmurze IBM

Bazy danych w chmurze IBM Cloud

title

Rodzaj potrzeb

Propozycja

Typ produktu

Zarządzana baza danych SQL w chmurze, skonfigurowana i zoptymalizowana pod kątem wydajności klasy korporacyjnej

Db2 on Cloud

Relacyjna baza danych

Zarządzana relacyjna baza danych (w 100% Open Source), którą można błyskawicznie wdrożyć

Compose for Postgres

Relacyjna baza danych

Wysoce skalowalna i wydajna składnica dokumentów, która doskonale radzi sobie z przekazywaniem danych do/z brzegu sieci

Cloudant

Baza danych NoSQL

Chmurowa hurtownia danych wspomagana przez technologię IBM BLU Acceleration

Db2 Warehouse on Cloud

Relacyjna baza danych

Przechowywanie, analizowanie i wyodrębnianie spostrzeżeń z danych, które są silnie wzajemnie powiązane

Compose for JanusGraph

Graph

Mało pracochłonne wdrożenie podręcznej składnicy (w pamięci operacyjnej) do optymalizacji usług WWW

Compose for Redis

Baza danych NoSQL

Pomoc w migracji danych do pamięci masowej IBM Cloud Object Storage

Masowa migracja danych

IBM Aspera™ (odsyłacz prowadzi poza serwis ibm.com)

Migracja danych

 

Bazy danych w chmurze IBM Cloud według zastosowań

title

Zastosowania

Wypróbuj

Przechowywanie newralgicznych danych transakcyjnych na potrzeby sprzedaży detalicznej, handlu i planowania

Db2 on Cloud

Compose for Postgres

Skalowalne aplikacje WWW i mobilne, które potrzebują elastycznych schematów i architektur dających preferencje danym offline

Cloudant

Optymalizacja i buforowanie dla aplikacji WWW i mobilnych

Compose for Redis

Wykrywanie oszustw, zarządzanie tożsamością i dostępem, mechanizmy rekomendacyjne i eksploatacja sieci/środowiska IT

Compose for JanusGraph

Aplikacje do inteligentnej analizy danych (business intelligence), służące do sprawozdawczości operacyjnej

Db2 Warehouse on Cloud

 

Co nowego oferują bazy danych w chmurze IBM Cloud

Db2 on Cloud z węzłem na wypadek katastrofy lub awarii. Dowiedz się więcej

Najważniejsze korzyści ze stosowania nowych grup zasobów i integracji IAM w bazie Cloudant. Dowiedz się więcej

Cloudant wprowadza trzy nowe, ważne funkcje. Dowiedz się więcej

ScyllaDB 2.0.3 z TLS już dostępna w chmurze IBM Cloud.  Dowiedz się więcej

Historie klientów

Firma Runkeeper wybrała platformę IBM Cloudant, by zapewnić rosnącej rzeszy użytkowników spójne, minimalistyczne i stale dostępne środowisko pracy z aplikacjami.

KONE używa Db2 Warehouse on Cloud do przechowywania i analizowania danych z czujników, które zbiera za pośrednictwem rozwiązania IBM Cloud Watson IoT w ponad 1,1 miliona wind i ruchomych schodów na całym świecie.

Aplikacja mobilna firmy Comdata, korzystająca z usługi Cloudant, proponuje najlepsze opcje na trasie przejazdu kierowcy, pomagając zaoszczędzić czas i pieniądze.

Straż pożarna Cambridgeshire wybrała Db2 on Cloud jako podstawę do stworzenia zgodnego ze standardami otwartymi modelu odkrywania i rozwoju procesów biznesowych.

Allegiant Air używa bazy danych Cloudant do zbierania danych z urządzeń mobilnych i internetu rzeczy oraz do optymalizacji danych klientów.

Water Mission używa bazy Compose for MongoDB w długofalowym programie zapewnienia zrównoważonych dostaw wody.

Valor Holding radykalnie poprawia wydajność dzięki migracji danych sprzedażowych i analiz do rozwiązania Db2 Warehouse on Cloud.

Zespół kolarski USA wybrał rozwiązania Cloudant i Watson IoT dla swojej aplikacji do analizy wyników.

Wybierz bazę danych dla siebie

Relacyjne bazy danych

Compose for MySQL

Compose for MySQL to szybki, łatwy w użyciu i elastyczny system RDBMS. Jako centralny komponent usług WWW LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP), zawiera liczne konektory przydatne dla programistów, m.in. Python, PHP i C++.

Compose for Postgres

Compose for Postgres to zaawansowana obiektowo-relacyjna baza danych Open Source, którą można w szerokim zakresie konfigurować.

Db2 on Cloud

IBM Db2 on Cloud to serwer baz danych stworzony z myślą o odporności, elastyczności i wydajności, który udostępnia także opcję wysokiej dostępności z umową SLA określającą czas dostępności na poziomie 99,99%. Możliwe jest swobodne skalowanie w górę i w dół, a kroczące aktualizacje zabezpieczeń pozwalają spać spokojnie.

Db2 Warehouse on Cloud

IBM Db2 Warehouse on Cloud to w pełni zarządzana chmurowa usługa hurtowni danych klasy korporacyjnej. Dzięki zastosowaniu technologii IBM BLU Acceleration usługa Db2 Warehouse on Cloud oferuje praktycznie niedoścignioną wydajność obsługi zapytań.

Nierelacyjne bazy danych

Cloudant

Cloudant to skalowalna baza danych dokumentów JSON zoptymalizowana dla aplikacji WWW, mobilnych, bezserwerowych oraz internetu rzeczy. Usługa ta jest kompatybilna z ekosystemem Open Source obejmującym CouchDB, PouchDB i biblioteki dla najpopularniejszych stosów programistycznych — WWW i mobilnych.

Compose for ElasticSearch

Compose for Elasticsearch łączy elastyczność mechanizmu wyszukiwania pełnotekstowego z potencjałem indeksowania, jaki oferują bazy danych dokumentów JSON.

Compose for etcd

Compose for etcd to składnica danych typu klucz/wartość, której programiści mogą używać do przechowywania danych o zweryfikowanej poprawności, potrzebnych do koordynacji działania klastra serwerów w ramach zarządzania konfiguracją serwerów rozproszonych.

Compose for JanusGraph

JanusGraph to grafowa baza danych kompatybilna z Apache TinkerPop, która została zoptymalizowana pod kątem przechowywania danych silnie wzajemnie powiązanych oraz obsługi zapytań o takie dane.

Compose for MongoDB

Compose for MongoDB udostępnia składnicę dokumentów JSON, która może być skalowana pionowo i poziomo, oferuje bogate środowisko obsługi zapytań i agregacji, a przy tym dostępna jest z szerokiej gamy struktur i języków programowania aplikacji.

Compose for Redis

Compose for Redis to zaawansowana składnica typu klucz/wartość przechowująca dane w pamięci operacyjnej, która w stosie bazodanowym może pełnić rolę pamięci podręcznej, kolejki lub tymczasowej składnicy.

Compose for Scylla

Compose for ScyllaDB to superszybka składnica kolumnowa NoSQL charakteryzująca się niskimi opóźnieniami, która może bezpośrednio zastąpić rozwiązanie Apache Cassandra.

Początek pracy

Sięgnij po nasze wzorce kodu — Database Code Patterns — i zacznij tworzyć aplikacje, a przy okazji odbierz 200 USD na usługi IBM Cloud.