Przegląd

Cechy

Jak klienci korzystają z IBM Aspera

Migracja danych

Migruj dane przez łącza o wysokiej przepustowości między lokalnymi centrami przetwarzania danych i chmurą główną.

Dostarczanie danych

Dostarczaj i przesyłaj dane o dowolnej wielkości z maksymalną szybkością do różnych systemów, pracowników, klientów i partnerów na całym świecie.

Automatyzacja przepływów pracy

Automatyzuj przetwarzanie materiałów wideo i wielkich zbiorów danych, bez względu na rozmiar lub format pliku, odległość przesyłania czy warunki panujące w sieci.

Współpraca

Wysyłaj i udostępniaj duże pliki i foldery przechowywane w lokalnych centrach przetwarzania danych i najpopularniejszych środowiskach chmurowych.

Synchronizacja danych

Korzystaj z szybkiego tworzenia kopii zapasowych i replikowania repozytoriów wielkich zbiorów danych składających się z milionów niedużych, pojedynczych plików lub olbrzymich zestawów danych.

Wysyłanie danych w dowolnej branży

Większe zadowolenie klientów

Firma American Airlines podjęła współpracę z IBM w celu zapewnienia najwyższej wartości klientom.

Rewolucja w produkcji

Telewizja FOX Sports wykorzystała rozwiązanie Aspera do zdalnego edytowania treści w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Adaptacja danych z fuzji

Firma ABInBev zaimplementowała nowe technologie i dane przy użyciu rozwiązania Aspera.

Wsparcie komunikacyjne dla polityków

Firma IBM pomogła firmie Comtelsat ułatwić politykom dotarcie do odbiorców.

Zdalna obsługa przepływów pracy

W programie telewizyjnym The Voice wykorzystano rozwiązanie IBM Aspera w celu dostosowywania przepływów pracy do zmieniających się potrzeb

Skrócenie czasu realizacji projektu

Dzięki rozwiązaniu Aspera firma Jabil dostarcza dane na czas, co przekłada się na wymierne oszczędności.

Ilustracje przedstawiające produkt

Proste przesyłanie

Zrzut ekranu przedstawiający funkcje przeciągania i upuszczania

Proste przesyłanie

Aby przesłać dane między chmurą i pamięcią lokalną, wystarczy je przeciągnąć i upuścić w odpowiednim miejscu.

Proste współużytkowanie

Zrzut ekranu przedstawiający funkcję wysyłania plików

Proste współużytkowanie

Możliwość wysyłania paczek plików do współużytkowanej skrzynki odbiorczej.

Zaawansowane zarządzanie transferem

Zrzut ekranu przedstawiający funkcję przesyłania

Zaawansowane zarządzanie transferem

Możliwość monitorowania przesyłanych plików w czasie rzeczywistym.

Pełna kontrola nad transferem

Zrzut ekranu przedstawiający czynność przesyłania danych

Pełna kontrola nad transferem

Pełna widoczność środowiska transferowego Aspera.

Oszacuj wzrost wydajności

Oceń swoje potrzeby w zakresie przesyłania danych, korzystając z kalkulatora transferu plików.

Potrzebujesz lepszego rozwiązania do transferu danych?

Eliminacja przeciążeń podczas przesyłania danych

Z pomocą rozwiązania Aspera w czasie potrzebnym na przeczytanie tego zdania prześlesz plik o rozmiarze 250 MB z Nowego Jorku do Los Angeles¹. Ta alternatywa dla protokołu FTP eliminuje wąskie gardła i zagrożenia związane z technologią FTP.Szybko przenoś duże pliki i zbiory danych na duże odległości. Wykorzystuj dostępną przepustowość bez wpływu na pozostały ruch w sieci o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa.

Przypisy

¹ W porównaniu do serwera FTP. Dane z kalkulatora transferu plików IBM Aspera w odniesieniu do sieci o przepustowości 100 Mb/s. Utrata 1% pakietów przy transferze w obrębie USA.