IBM Aspera on Cloud — wszystkie Twoje dane, zero czekania

IBM Aspera® on Cloud to utrzymywana na naszych serwerach usługa pozwalająca szybko i niezawodnie przenosić i udostępniać pliki oraz zestawy danych — niezależnie od typu i wielkości — w środowisku chmury hybrydowej z szybkością nawet setki razy większą niż przy użyciu protokołów takich jak FTP i HTTP.

  • Bezproblemowy dostęp do danych przechowywanych w różnych chmurach i lokalnych centrach przetwarzania danych.
  • Maksymalnie szybkie przenoszenie plików o dowolnej wielkości i na dowolną odległość niezależnie od warunków panujących w sieci.
  • Współpraca z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi przy jednoczesnym nadzorowaniu dostępu do danych.

 → Przeczytaj charakterystykę rozwiązania (946 kB)

Korzyści dla różnych branż

Bankowość i rynki finansowe

Unowocześnienie współczesnej instytucji finansowej poprzez zapewnienie dostępu do analiz wielkich zbiorów danych, przetwarzania wsadowego oraz możliwości zdalnego rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych i szacowania strat.

Produkcja i inżynieria

Usprawnienie globalnych procesów konstrukcyjnych i projektowych dzięki błyskawicznej wymianie plików projektowych, synchronizacji kodu źródłowego oraz importowaniu danych do narzędzi do analizy predykcyjnej.

Handel detaliczny

Lepsze doświadczenia zakupowe dzięki rozbudowanym multimediom cyfrowym dostarczanym do sklepów drogą elektroniczną. Udoskonalanie interakcji z klientami na podstawie wniosków wyciąganych z danych o klientach.

Sektor biomedyczny i służba zdrowia

Większa moc obliczeniowa w służbie nauki i medycyny ułatwia współpracę rozproszonych zespołów, które zajmują się złożonymi danymi genomicznymi i obrazami medycznymi.

Środki przekazu i przemysł rozrywkowy

Transformacja produkcji i dystrybucji treści poprzez wykorzystanie cyfrowych procesów plikowych i strumieniowych, które obejmują infrastruktury chmurowe i lokalne.

Ropa i gaz

Bardziej ekonomiczne wykrywanie i wykorzystywanie nowych źródeł energii dzięki opartym na intensywnych obliczeniach (HPC) analizom, które szybciej rejestrują zdalne dane sejsmiczne.

Ilustracje produktów

Wersje Aspera on Cloud

Wersja próbna

Bezpłatny okres próbny kończy się po 30 dniach lub wyczerpaniu woluminu transferu danych, który wynosi 100 GB

Wersja z opłatami naliczanymi według faktycznego wykorzystania

Płatności ryczałtowe, których wysokość zależy od stopnia wykorzystania. Obejmuje 1 TB pamięci masowej i 10 użytkowników

Wersje z zobowiązaniem rocznym

Trzy wersje przygotowane dla organizacji o różnej wielkości i złożoności — zarówno małych firm, jak i globalnych przedsiębiorstw