Miljø og bærekraft

Yara og IBM inviterer til globalt samarbeid

Share this post:

Pressemelding:

Yara og IBM inviterer til globalt samarbeid for mer bærekraftig matproduksjon: lanserer åpen digital landbruksplattform 

Davos, Sveits, 23. januar 2020 – Yara International (OSE: YAR), et ledende globalt selskap innen plantenæring og digitale løsninger for landbruket, og IBM (NYSE: IBM), inviterer landbruksforeninger, bransjeaktører, akademia og frivillige organisasjoner fra mat- og landbruksnæringen til å bidra i utviklingen av en global digital landbruksplattform, der åpen datautveksling skal øke samarbeidet rundt gårds- og avlingsdata. Målet er å forbedre effektiviteten, åpenheten og bærekraften i global matproduksjon.

Teknologi og digital innovasjon har potensial til å bidra til mer bærekraft, åpenhet og effektivitet i verdens matproduksjon. En forutsetning for å utnytte dette potensialet er tilgang på høykvalitetsdata. I dag er gårds-og avlingsdata ofte ikke sammenlignbare, lagret på forskjellige steder og vanskelig å få tak i. I tillegg man må sikre fordelene ved å dele data bredt, samtidig som man ivaretar bøndenes personvern og særegne forretningshensyn.

En samarbeidsorientert tilnærming til disse utfordringene er derfor nødvendig. Den forespeilede åpne globale digitale landbruksplattformen skal fungere som et samlingssted for data fra ulike aktører for å muliggjøre innovasjon og løse konkrete utfordringer. Deling av data gjør det mulig å forbedre tjenester til bøndene i tillegg til at bøndene får betalt for dataene de deler. Bruk av den åpne datautvekslingsplattformen vil gjøre det enklere og mer transparent for bønder og aktører i verdikjeden å oppfylle potensielle krav fra myndighetene.

«Det er vårt kollektive ansvar å overvinne silo-tenkningen og jobbe sammen for å forbedre måten vi produserer mat på. Et mer bærekraftig matproduksjonssystem krever datadrevne løsninger tilpasset hver gård og hver avling. Pålitelig datadeling er et av de grunnleggende områdene der vi sammen kan gjøre en forskjell for alle, fra bøndene til forbrukerne», sier Terje Knutsen, konserndirektør for Sales & Marketing i Yara.

Yara og IBM inviterer aktører fra landbruks- og matindustrien til å samarbeide om konkrete pilotprosjekter, i tillegg til å definere prinsippene og de praktiske forholdene rundt datasamarbeid. Partnerne vil kunne bidra til utviklingen av et økosystem som muliggjør datadrevet innovasjon, adresserer endringer i forbrukerpreferanser og reduserer miljøavtrykket i matproduksjon.

Initiativet bygger på teknologien og erfaringene fra samarbeidet mellom Yara og IBM som ble lansert i 2019, der selskapene skal koble sammen og støtte bønder over hele verden. Det innledende samarbeidet fokuserer på administrering av gårds- og avlingsdata, i tillegg til datadrevet felles innovasjon for bøndene.

Samarbeidet har allerede ført til nye løsninger som er lansert med gode resultater i markeder over hele verden. Nå tar selskapene denne erfaringen med seg videre når de jobber med å utvide og øke datadrevet innovasjon i enda større deler av bransjen. Målet er å mette en økende befolkning på en mer bærekraftig og klimavennlig måte gjennom å produsere mer mat med et mindre klimaavtrykk.

«Da IBM og Yara utviklet det første digitale samarbeidet innen landbruk, jobbet vi mot en felles visjon om å skape en reell økning i den globale matproduksjonen på en bærekraftig måte», sier Mark Foster, senior visepresident i IBM Services and Global Business Services.

«Klimaendringer og befolkningsvekst truer verdens evne til å produsere nok mat. Derfor må landbruksnæringen investere i eksponentiell teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og stordata for å bidra til å takle disse utfordringene. Sammen med Yara tar vi nå et stort skritt mot å transformere det globale matsystemet, ved å invitere alle aktørene i matkjeden til å delta i dette samarbeidet for å kunne brødfø verden på en effektiv og bærekraftig måte»

Om Yara

Yara dyrker kunnskap for å brødfø verdens befolkning og ta vare på kloden. Vi arbeider for å oppfylle vår visjon om et samfunn bygget på samarbeid, en verden uten sult, og respekt for kloden vår. For å møte disse forpliktelsene, har vi tatt ledelsen i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for mat for å utvikle mer klimavennlige løsninger innen plantenæring, og vi arbeider for å gjøre produksjon av mineralgjødsel mer bærekraftig. Vi har en åpen bedriftskultur som vektlegger mangfold og inkludering, som fremmer sikkerhet og integritet hos våre ansatte, leverandører, forretningspartnere og samfunnet for øvrig.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å bøte på den økende sulten i Europa. Selskapet er tilstede over hele verden med om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land. I 2018 hadde Yara en omsetning på 12.9 milliarder USD.

Om IBM

IBM tror på at vi kan bruke intelligens, fornuft og forskning til å forbedre næringslivet, vitenskapen og levestandarden over hele verden. IBM er en global leder innen segmenter med stor vekst på IT-og tjenestemarkedene, inkludert analyse og stordata, kunstig intelligens, sky, sikkerhet, blockchain-teknologi, kvanteteknologi og værteknologi- og data. Vi bruker eksponentielle teknologier for å adressere muligheter innen viktige næringer, som IBM Food Trust, den første blockchain-matsikkerhetsløsningen som lar transaksjonspartnere trygt og sikkert dele informasjon fra matvarekjeden, og skape en mer transparent og pålitelig global matforsyningskjede. Vi hjelper bedrifter med å bruke en hybrid sky-tilnærming for å flytte data og skalere AI og andre applikasjoner på tvers av offentlige, private og lokale IT-systemer i sine virksomheter, med konsekvente administrasjons- og sikkerhetsprotokoller, ved bruk av åpen kildekode-teknologi og Red Hat. Vi integrerer ledende teknologi og IBMs forskning og utvikling for å transformere virksomheter til kognitive virksomheter. Vi leverer vedvarende verdi for kunder som gjør en forskjell i den virkelige verden. For mer informasjon om IBM, besøk www.ibm.com/services

 Kontaktpersoner:

Yara International:

Stefan Fürnsinn, SVP Digital Farming, Phone: +49 16097951531, E-mail: stefan.fuernsinn@yara.com

Yara – pressekontakt
: Josiane Kremer, Director External Communications
Phone: +47 48180451, E-mail: josiane.kremer@yara.com

IBM media contact: Jeannine Kilbride, IBM External Relations

jkilbir@us.ibm.com, Mobile: +1 860-997-6277

 

More Miljø og bærekraft stories

Skyreise-eksperter mot takeoff

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Continue reading

Confidential Computing: sikker prosessering av sensitive data

Prosessering av store mengder sensitive data har vært en utfordring. Med Confidential Computing løses problemet.    Private og offentlige virksomheter har de siste årene i økende grad tatt i bruk skytjenester for å prosessere og lagre data. Gjennom pandemien det siste året har vi sett at virksomhetene har flyttet ytterligere volum av forretningskritiske data opp […]

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading