Skyplattform og tjenester

Data – vår nye naturressurs

Share this post:

Norge er rikt på naturressurser. Fremfor alt olje, men også fossefall, fisk og mineraler har gjort landet til et av verdens aller rikeste velferdsstater. Etter hvert som petroleumsinntektene avtar trenger vi sårt nye ressurser som grunnlag for nye inntektsstrømmer. Data kan være ett av svarene.

Den digitale revolusjonen vi står midt oppe i har gjort data til en av vår tids viktigste ressurser. Informasjon – data – utgjør selve eksistensgrunnlaget for svært mange virksomheter og er på ingen måte en mangelvare. Med milliarder av internettilkoblet elektronisk utstyr og sensorer produseres data i strie strømmer. Hver uke produseres det mer data enn i hele det forrige årtusenet til sammen. Data er vår tids nye fornybare ressurs. Data som kan tolkes representerer kunnskap som kan gi grunnlag for nye løsninger, tjenester og produkter. Det er altså ikke mengden data det står på, men hvordan den best utnyttes.

Forutsetter digital grunnmur

De fleste virksomheter innser at de må fornye seg og innovere for å opprettholde konkurransekraften fremover. Digitalisering handler blant annet om å tilgjengeliggjøre egne data slik at de kan benyttes i analyser i nye løsninger. De som ser grunnlag for bruk av kunstig intelligens må sørge for å gjøre virksomhetens data tilgjengelig for nye løsninger.

Det kan bli en lønnsom strategi. Stadig flere selskaper forstår at effektiv datautnyttelse kan gi nye inntektsstrømmer og øke kvalitet og produktivitet for eksisterende forretning. En god digital grunnmur som sikrer at data er trygge og tilgjengelige for de som skal ha tilgang, når de trenger dem er avgjørende for dem som vil benytte moderne teknologi fremover.

Med en effektiv og robust skyløsning er potensialet i for eksempel i maskinlæring og kunstig intelligens enorm.

Ingen er best på alt

IBM har innsett at ingen kan være best på alt. Derfor tilbyr vi integrasjon mot flere skyløsninger. Vi tilbyr hybride løsninger der noe er i private skyer og noe i offentlige skyer. Dermed kan kundene ha noen data i eget datasenter og noe i skysentre. Men i tillegg integrerer vi ulike leverandørers løsninger slik at kunder kan benytte dem sømløst. IBM tilbyr eget skysenter, men lager også løsninger som integrerer andre sentre. Svært mange bedrifter vil ha behov for «hybride multiskyløsninger».

Hvilken skyløsning som egner seg best for den enkelte aktør avhenger både av aktøren selv og dataen som skal behandles. Til noen formål er det best med private skyer mens det til andre formål er mer hensiktsmessig med en offentlig skyløsning. Med en Hybrid multisky får man det beste fra to verdener.

Svaret er hybrid multisky

I korte trekk er en hybrid multisky et integrert system som tillater at selskapets data kan være fordelt både i åpne skysystemer og i forskjellige lukkede skysystemer, men som likevel fungerer sammen.

Fordelene med en hybrid multisky kan raskt oppsummeres i tre punkter.

  • Sikkerhet: En hybrid skyløsning gir deg fleksibiliteten til å velge mellom ulike skyløsninger avhengig av hvilket sikkerhetsnivå du ønsker for den spesifikke dataen.

 

  • Tilgjengelighet og integrasjon: Hybrid multisky bidrar til at data blir lettere tilgjengelig for brukere blant annet ved at dataen i private offentlige skyløsninger blir integrert.

 

  • Kostnad: Hybrid multisky legger til rette for optimal plassering av arbeidsprosesser og deling av ressurser. Dette kan bidra til å redusere kostnader spesielt relatert til datasenter, programvarekjøp og lisenser.

 

Trykk her for å laste ned en eBook hvor du kan lese mer om fordelene med en hybrid multisky

 

Denne artikkelen er også publisert på www.computerworld.no

Cloud Leader Norway

More Skyplattform og tjenester stories

Når godt nok ikke er bra nok…

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk. […]

Continue reading

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading