Genel bakış

Özellikler

Müşteriler IBM Aspera'yı nasıl kullanıyor

Veri taşıma

Şirket içi veri merkezleri ve herhangi bir ana bulut arasında veri taşıma için yüksek hızlı veri aktarımlarını kullanın.

Veri sağlama

Her boyuttaki verileri dünyanın dört bir yanındaki sistemler, çalışanlar, müşteriler ve çözüm ortakları arasında en yüksek hızda sağlayın ve dağıtın.

İş akışlarını otomatikleştirme

Video ve büyük veri iş akışlarının gerektirdiği işlemleri, dosya boyutu veya biçimi, aktarma mesafesi ya da ağ koşullarından bağımsız olarak otomatikleştirin.

İşbirliği

Şirket içi veri merkezlerinde ve önde gelen bulutlarda depolanan büyük dosyaları ve klasörleri gönderin ve paylaşın.

Veri eşitleme

Milyonlarca küçük bağımsız dosyadan ya da çok büyük veri kümelerinden oluşan büyük veri havuzlarını son derece hızlı bir biçimde yedekleme ve eşleme avantajından yararlanın.

Her sektörde veri gönderin

Müşteri deneyimlerini dönüştürüyor

American Airlines, daha iyi müşteri değeri sağlamak için IBM ile çalıştı.

Üretimde devrim yaratıyor

FOX Sports, içeriği gerçeğe yakın zamanlı olarak düzenlemek için Aspera'yı kullandı.

Şirket birleşmelerinden gelen verileri bünyesine katıyor

ABInBev, yeni teknolojileri ve verileri Aspera'yı kullanarak birleştirdi.

Politikacıların iletişim kurmalarına yardımcı oluyor

IBM, Comtelsat'ın politikacıların hedef kitlelerine ulaşmalarını kolaylaştırmasına yardımcı oldu.

Uzak iş akışlarına olanak sağlıyor

TV programı The Voice, iş akışlarını değişen ihtiyaçlara göre uyarlamak için IBM Aspera'yı kullandı

Proje dönüş sürelerini kısaltıyor

Aspera, Jabil'in zamanında yapılan veri aktarımları sayesinde giderlerden tasarruf etmesine yardımcı oldu.

Ürün resimleri

Basit aktarma

Sürükle ve bırak işlevselliği ekran görüntüsü

Basit aktarma

Verileri bulut ve şirket içi depolama birimleri arasında taşımak için sürükleyip bırakın.

Karmaşık olmayan paylaşma

Dosya gönderimi işlevselliği ekran görüntüsü

Karmaşık olmayan paylaşma

Dosya paketlerini paylaşılan bir gelen kutusuna gönderin.

Güçlü aktarma yönetimi

Aktarma işlevselliği ekran görüntüsü

Güçlü aktarma yönetimi

Aktarımlarınızın gerçek zamanlı kontrolünün keyfini çıkarın.

Tam aktarma gözetimi

Aktarma etkinliği verilerinin ekran görüntüsü

Tam aktarma gözetimi

Aspera aktarma ortamınız için uçtan uca görünürlük elde edin.

Performans kazanımlarını tahmin edin

Aktarma gereksinimlerinizi dosya aktarım hesaplayıcısıyla değerlendirin.

Daha iyi bir aktarma çözümüne mi ihtiyacınız var?

Aktarma sıkışıklığını ortadan kaldırın

IBM Aspera ile, bu cümleyi okumak için gereken süre içinde 250 MB'lik bir dosyayı New York'tan Los Angeles'a taşıyabilirsiniz. FTP'ye alternatif olan bu çözüm, FTP teknolojisiyle bağlantılı darboğazların ve risklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Büyük dosyaları ve veri kümelerini uzun mesafeler arasında yüksek hızlarla taşıyın. İş açısından kritik diğer ağ trafiğini etkilemeden, kullanılabilir bant genişliğinden yararlanın.

Dipnotlar

¹ 100 Mb/s'lik ağ bant genişliği, %1 paket kaybı ve ABD 'den ABD'ye transfer için IBM Aspera File Transfer Calculator'un verileri temel alınarak, FTP sunucu yazılımları ile karşılaştırıldığında.