Jak zbudować inteligentny i zrównoważony łańcuch dostaw. Weź udział w serii sesji EMEA Supply Chain Academy.

Firma JOANN Stores szybko dostosowuje swój łańcuch dostaw, aby w czasach pandemii COVID-19 radzić sobie z błyskawicznie rosnącą liczbą zamówień online. Przekonaj się.

Przegląd

Spełnianie oczekiwań klientów stanowi obecnie większe wyzwanie niż kiedykolwiek wcześniej. Możliwe jest jednak pokonanie trudności związanych ze złożonością procesów i zachowanie ciągłości działań biznesowych — przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Klienci IBM zmniejszyli koszty transportu o 7–8% dzięki naszym aplikacjom do zarządzania zamówieniami i stanem zapasów. Teraz możesz śledzić zamówienie od jego złożenia po realizację, zarządzać procesami i danymi związanymi z zamówieniem na różnych etapach jego cyklu życia i zyskać widoczność w czasie rzeczywistym wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem dowolnego kanału.

Korzyści

Widoczność zamówień i zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym

Pełna widoczność z programem do zarządzania zamówieniami

Korzystaj z jednej platformy, która zapewnia agregację zamówień z wielu kanałów, przejrzystość zapasów i dostaw oraz dostępność usług, by oferować prawdziwie wszechkanałową realizację zamówień.

Aktualne informacje o stanie zapasów

Aktualne informacje o stanie zapasów

Błyskawicznie przetwarzaj informacje o podaży i popycie, by zyskać aktualną analizę dostępności zasobów we wszystkich kanałach i wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Inteligentne pozyskiwanie i realizacja zamówień

Inteligentna realizacja zamówień z odpowiednim oprogramowaniem

Zrozum zmiany zachodzące na rynku i na bieżąco podejmuj działania w odpowiedzi na nie — tak aby zabezpieczyć marże, wykorzystać pełen potencjał sklepów w zakresie liczby przetwarzanych zamówień i sprostać oczekiwaniom klientów wobec dostawy.

Rozwiązania

Zarządzanie zamówieniami

Skuteczniej odpowiadaj na potrzeby klientów dzięki wszechkanałowej, zoptymalizowanej realizacji zamówień w dowolnej lokalizacji w łańcuchu dostaw.

Realizacja zamówień

Nieustannie optymalizuj rentowność, potencjał realizacyjny i koszty obsługi zleceń w wielu kanałach.

Zarządzanie zasobami

Śledź aktualny stan zasobów i uzyskuj dokładne dane o zapasach dostępnych do rozdysponowania (available-to-promise), nawet jeśli Twoje przedsiębiorstwo obsługuje wiele zamówień i kodów SKU.

Cyfrowa działalność sklepów

Zwiększ sprzedaż i usprawnij obsługę klienta w środowisku obejmującym wiele sklepów, umożliwiając wysyłkę ze sklepu, odbiór zamówienia przez klienta (tzw. curbside pick-up) i odbiór w sklepie towarów zamówionych przez Internet (BOPIS).

Usługi w dziedzinie łańcucha dostaw

Zmodernizuj swój łańcuch dostaw dzięki usługom doradztwa w dziedzinie łańcucha dostaw od IBM. Współpracuj z naszymi ekspertami i zwiększ odporność oraz elastyczność łańcucha dostaw. Ogranicz wpływ zakłóceń, jednocześnie zwiększając wydajność operacyjną.

Opisy wdrożenia rozwiązań do zarządzania zamówieniami

Parker Hannifin zachwyca płynnością realizacji zamówień

Duży producent podnosi poziom zadowolenia klientów i zwiększa sprzedaż dzięki lepszej widoczności stanów magazynowych i zamówień w swojej globalnej sieci dostaw.

Eileen Fisher zapewnia klientom doskonałą jakość obsługi

Korzystając z oprogramowania IBM Sterling Order Management, sprzedawca odzieży tworzy centralny system kontroli stanów magazynowych oraz potwierdzania i realizacji zamówień, co pozwala mu prowadzić prawdziwie wielokanałową sprzedaż.

Follett Corporation łączy 1200 niezależnych sklepów online

Firma przekształciła niezależne sklepy w sieć współpracujących jednostek, współużytkujących zasoby, katalogi i procesy realizacji zamówień, zwiększając w ten sposób przychody.

Zarządzanie zamówieniami w modelu B2B

Spełniaj złożone klientom obietnice: co trzeba wiedzieć, obsługując transakcje B2B

Zarządzanie zamówieniami w modelu B2C

Jak widoczność zapasów może istotnie ulepszyć doświadczenia klientów

Zasoby

Ocena dojrzałości obsługi wszechkanałowej

Jaki jest bieżący stan programu wszechkanałowej realizacji zamówień w Twoim przedsiębiorstwie? Firma Forrester wskaże obszary wymagające ulepszeń.

Analiza ekonomiczna rozwiązania IBM Sterling Order Management (dla handlu detalicznego)

Jaka jest wartość biznesowa systemu zarządzania zamówieniami dla sprzedawców detalicznych? Firma Forrester przeprowadziła wywiad z kilkoma klientami korzystającymi z tego rozwiązania, by poznać ich opinie.

Analiza ekonomiczna rozwiązania IBM Sterling Order Management (dla B2B)

Jaka jest wartość biznesowa systemu zarządzania zamówieniami w organizacjach obsługujących transakcje B2B? Firma Forrester przeprowadziła wywiad w jednej z organizacji obsługujących transakcje B2B, by ocenić potencjalny wpływ finansowy tej inwestycji.

Blog dotyczący łańcucha dostaw

Przeczytaj posty ekspertów i poznaj ich opinie i spostrzeżenia dotyczące budowania inteligentnego, samokorygującego się łańcucha dostaw.

Cyfrowa platforma edukacyjna

Ucz się od ekspertów ds. operacji biznesowych i łańcucha dostaw za pośrednictwem bezpłatnych prezentacji i sesji dostępnych na żądanie.

Zdarzenia w łańcuchu dostaw

Zyskaj informacje o nadchodzących wydarzeniach, w ramach których możesz wspólnie z innymi użytkownikami poznać oprogramowanie i rozwiązania w dziedzinie łańcucha dostaw.

Następne kroki