Wielkie odliczanie do wydarzenia Think Exchange poświęconego kwestiom marketingu, handlu i łańcucha dostaw

San Francisco | 11–12 lutego 2019 r.

Zmień sposób, w jaki działa Twoja firma

Twoi klienci dysponują mnóstwem możliwości i mają duże oczekiwania. Chcą być zachwycani na każdym kroku — a jeśli Ci się to nie uda, skierują się do konkurencji.

Inteligentniej funkcjonujący łańcuch dostaw zapewnia dostęp do nowoczesnych rozwiązań, specjalistycznych narzędzi i pozyskiwanych w czasie rzeczywistym praktycznie użytecznych analiz. Wszystko to pozwala pogłębiać relacje z klientami, rozszerzać współpracę i osiągać niespotykany dotąd poziom widoczności.Musisz działać szybko i zdecydowanie, aby niwelować coraz większą liczbę zakłóceń i czynników ryzyka, a dzięki temu perfekcyjnie realizować otrzymane zamówienia. 

Rozwiązania, które upraszczają i unowocześniają sieci B2B poprzez automatyzację procesów wykonywanych ręcznie, udoskonalanie wymiany informacji z partnerami B2B oraz umożliwianie bezkonfliktowego, zgodnego z wymogami formalnymi i skalowalnego realizowania transakcji i procesów przekazywania danych.

Ograniczaj koszty operacyjne i złożoność dzięki elastycznemu i bezkonfliktowemu łańcuchowi dostaw

Sprzyjaj skalowalnej, bezpiecznej i nieprzerwanej współpracy w ramach relacji B2B

Uzyskaj widoczność każdej transakcji w sieci B2B w czasie rzeczywistym

Sprawdzone rozwiązania, które zapewniają lepszą widoczność całego łańcucha dostaw, pozwalając skutecznie eliminować zakłócenia, niwelować ryzyko biznesowe i wykorzystywać możliwości rynkowe.

Przeprowadzaj analizy w czasie rzeczywistym, wykorzystując w tym celu odpowiednie dane z systemów i od partnerów, a dzięki pozyskanym wnioskom podejmuj skuteczne i trafne działania

Proaktywnie przewiduj i eliminuj zakłócenia, a także skracaj czas rozwiązywania problemów

Zwiększaj elastyczność i otwartość, aby odpowiadać na potrzeby klientów i wykorzystywać szanse istniejące na rynku

Rozwiązania, które zapewniają widoczność zapasów w czasie rzeczywistym w całym łańcuchu dostaw, umożliwiają monitorowanie zamówień w oparciu o podane daty, wyszukują optymalne ceny towaru wraz z kosztami wyładunku oraz oferują elastyczne opcje realizacji zamówień.

Spełniaj oczekiwania klientów w satysfakcjonujący sposób, tak aby realizować obietnicę marki

Uzyskuj lepszą widoczność zamówień i stanów magazynowych w celu spełniania oczekiwań klientów

Zwiększaj elastyczność realizacji zamówień, przewagę nad konkurencją i przychody

IBM Supply Chain Business Network przetwarza miliardy dokumentów rocznie

John Del Pizzo, Dyrektor programu, Usługi B2B w chmurze, IBM Watson Supply Chain

Zobacz osiągnięcia klientów IBM

Lenovo przekształca swój łańcuch dostaw dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji

Dzięki IBM Supply Chain Insights firma Lenovo odkrywa nowe możliwości obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia przychodów.

Master Lock obniża wskaźniki błędów i odzyskuje utracone środki

Dzięki dostępnym w rozwiązaniu IBM Supply Chain Business Network możliwościom AI firma Master Lock zapewnia użytkownikom biznesowym lepszy wgląd w procesy elektronicznej wymiany danych (EDI).

Eileen Fisher zapewnia klientom doskonałą jakość obsługi

Korzystając z rozwiązania IBM Order Management, firma tworzy centralny system kontroli magazynów oraz potwierdzania i realizacji zamówień, co pozwala jej prowadzić prawdziwie wielokanałową sprzedaż.

Nasze produkty

IBM Supply Chain Business Network

Wyświetlaj wszystkie istotne transakcje na jednym panelu kontrolnym, aby szybko lokalizować i analizować problemy i rozwiązywać je w ciągu kilku minut zamiast godzin.

IBM Supply Chain Insights

Przewiduj i sprawnie oceniaj zakłócenia i zagrożenia oraz skutecznie ograniczaj ich skutki w celu zoptymalizowania wydajności łańcucha dostaw dzięki możliwościom sztucznej inteligencji.

IBM Connect:Direct

Postaw na niezawodną automatyzację przesyłania plików z punktu do punktu w bezpiecznym środowisku umożliwiającym transfer dużej ilości danych wewnątrz przedsiębiorstw i pomiędzy nimi.

IBM B2B Integrator

Obniż koszty dzięki automatyzacji procesów B2B i ich konsolidacji na jednej platformie.

IBM Order Management

Zapewnij wysoką jakość obsługi klienta we wszystkich kanałach i optymalizuj realizację zamówień w każdym punkcie łańcucha dostaw.

Dowiedz się więcej

Budowa inteligentniej funkcjonującego łańcucha dostaw — punkt widzenia IBM

Dowiedz się, jak technologie AI i łańcucha bloków wspólnie transformują operacje wykonywane w ramach łańcucha dostaw, dzięki czemu zapewniają lepszą widoczność i skuteczność analiz.

Blog: IBM Watson Supply Chain

Przeczytaj wpisy liderów IBM poświęcone różnym zagadnieniom związanym z widocznością łańcucha dostaw i zarządzaniem nim.

Wydarzenie — Think Exchange 2019

Weź udział w wyjątkowych prezentacjach dotyczących łańcucha dostaw, które poprowadzą liderzy IBM. Dowiedz się, jak wykorzystać technologie AI i łańcucha bloków do stworzenia bezkonfliktowego łańcucha dostaw.

LinkedIn — IBM Watson Supply Chain Network

Dołącz do grupy IBM Watson Supply Chain Network, aby porozmawiać ze specjalistami w dziedzinie łańcucha dostaw, którzy wypróbowują technologie AI i łańcucha bloków.