Nowość: oferta IBM Cloud Migration Factory oparta na metodyce Cloud Innovate ułatwia migrację i modernizację, o 25% przyspieszając przejście na platformy wielochmurowe.

Migracja do chmury pozwala przyspieszyć i usprawnić procesy, zwiększyć skalowalność obciążeń, a także poprawić bezpieczeństwo i stabilność środowiska.

IBM może pomóc Ci w wyborze najlepszej metody migracji dla Twojego przedsiębiorstwa bez względu na to do jakiego środowiska lub jakiej chmury się przenosisz — czy jest to AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, czy też inne rozwiązanie. Nasze kompleksowe usługi Cloud Migration Factory, oparte na metodyce IBM Cloud Innovate Methodology, pozwalają organizacjom przeprowadzać bezpieczne, powtarzalne i skalowalne procesy migracji do chmury. Możemy pomóc Ci w ograniczeniu błędów podczas migracji i przyspieszeniu analiz o nawet 25% oraz w zmniejszeniu nakładu prac potrzebnych do modernizacji aplikacji o nawet 50%.

Uprość migrację do środowiska wielochmurowego dzięki samoobsługowym i zarządzanym rozwiązaniom IBM

Oferujemy prostą migrację między dowolnymi środowiskami — bez żadnych ograniczeń. Możesz testować, przenosić obciążenia, a w razie potrzeby cofać je do pierwotnej lokalizacji.

Umów się na indywidualne spotkanie z ekspertem w dziedzinie migracji do chmury

Bezpłatnie, bez zobowiązań, bez nachalnej sprzedaży. Umów się na 30-minutową rozmowę z ekspertem w dziedzinie usług IBM dla chmury, by otrzymać odpowiedzi na swoje pytania.

Bez solidnej strategii trudno oczekiwać sukcesu w chmurze

Wybierz strategię wdrażania chmury dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji
IBM oferuje doradztwo dotyczące transformacji obciążeń, aplikacji oraz procesów tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps), a także różnych modeli operacyjnych i modeli przekształcania aplikacji. Uzasadnienia biznesowe i prognozy zwrotu z inwestycji pomagają w wyborze modeli odpowiednich dla danego przedsiębiorstwa.

Wciąż korzystasz ze starszych aplikacji?

Lepiej wykorzystaj posiadane aplikacje
Wiemy, że prawdopodobnie masz do czynienia ze skomplikowanymi współzależnościami, nieelastycznymi architekturami, niepożądaną nadmiarowością i przestarzałymi technologiami. Możemy pomóc w zaplanowaniu migracji i modernizacji, która pozwoli wykorzystać infrastrukturę chmury, uwolni potencjalną wartość biznesową i zwiększy elastyczność.

Buduj nowe aplikacje w chmurze

Szybko twórz i udostępniaj nowe aplikacje, unikając większości problemów
Zyskaj większą zwinność, szybkość, skalowalność i efektywność działania. Twórz oprogramowanie przeznaczone od początku dla chmury, korzystając z mikrousług i interfejsów API zbudowanych na platformach kontenerowych lub bazujących na Cloud Foundry.

Efektywne zarządzanie chmurą publiczną, prywatną i środowiskiem wielochmurowym

Zarządzaj środowiskami chmury prywatnej, publicznej i wielochmurowymi o dowolnej skali
Płynnie przekształcaj swoje portfele aplikacji i zarządzaj nimi, korzystając ze zintegrowanego mechanizmu kontroli poziomu usług oraz skalowalnej platformy zwinnego tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps) obejmującej usługi z dziedziny chmury i zabezpieczeń. Dzięki tej optymalizacji obciążeń możesz obniżyć koszty, skrócić czasy reakcji i osiągnąć większą niezawodność oraz produktywność.

Główne składowe migracji do chmury

Skalowalny model realizacji oparty na fabryce

Migracja może odbywać się między różnymi platformami — z fizycznej na wirtualną, z wirtualnej na inną wirtualną, z chmury do chmury i z centrum przetwarzania danych do chmury. Kompleksowe świadczenie usług chmurowych, powtarzalna migracja obciążeń i transformacja portfela aplikacji — to wszystko jest możliwe, szybko i na skalę, jakiej potrzebujesz.

Bezpieczna, sprawdzona struktura umożliwiająca sprawną migrację

Skorzystaj z predefiniowanych profili zapotrzebowania i możliwości. IBM Cloud Innovate Methodology obejmuje architektury, procedury i zestawy narzędzi, w tym metodyki IBM Design Thinking, Lean Startup oraz techniki programowania zwinnego stosowane we wdrażaniu chmury i transformacji.

Wiedza specjalistyczna w dziedzinie DevOps, pozwalająca radykalnie skrócić cykle tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Zaplanuj i przejdź drogę do modelu DevOps, uwzględniając niezbędne zmiany kulturowe i organizacyjne. Wykorzystaj dynamiczny łańcuch narzędzi DevOps obejmujący rozwiązania IBM, Open Source i pochodzące od innych czołowych dostawców branżowych.

Integracja usług chmurowych z myślą o sprawnym zarządzaniu w środowisku wielu chmur

Skorzystaj z jednej, zintegrowanej usługi uwzględniającej produkty wielu dostawców oraz wszystkie modele wdrożenia, a także ze wspólnego procesu koordynacji i brokeringu usług chmurowych.

Migracja z dowolnego miejsca do dowolnego, także w środowisku wielochmurowym

Przeprowadź migrację za pomocą sprawdzonych procedur i narzędzi dobranych do konkretnej platformy, standardowego procesu i jednolitych metod. Pomocą służy specjalnie wydzielona pracownia wyspecjalizowana w migracji do największych chmur publicznych, zatrudniająca certyfikowanych specjalistów.

IBM Cloud Private

Optymalnie wykorzystaj swoje inwestycje, wybierając drogę migracji na platformę IBM Cloud Private (ICP) i korzystając z konteneryzowanych wersji oprogramowania pośredniego IBM.

Osiągnięcia klientów, którzy korzystają z IBM Cloud Migration Services

LiquidPower

LSPI przechodzi na rozwiązanie IBM Cloud for SAP Applications, by stać się autonomiczną spółką w holdingu Berkshire Hathaway

Mitsubishi Motors Australia

Koncern Mitsubishi Motors przeprowadził migrację do chmury, by szybciej reagować na wahania popytu, wykrywać i eliminować problemy związane z nadmiarowością systemów oraz zapewniać użytkownikom stały, wysoki poziom obsługi.

Weston Foods

Dzięki nowemu systemowi do zarządzania zamówieniami, który opiera się na platformie Azure i powstał przy wsparciu IBM, firma Weston Foods odnotowała wzrost na poziomie 8%.

Poznaj ekspertów w dziedzinie usług IBM Cloud

Arvind Viswanathan

IBM Distinguished Engineer, specjalista ds. migracji i modernizacji

Shankar Kalyana

IBM Fellow, dyrektor ds. technicznych, usługi doradcze

John Granger

Dyrektor generalny ds. innowacji w dziedzinie aplikacji chmurowych dla globalnych usług biznesowych

Najnowsze analizy

Pięć czynników decydujących o powodzeniu migracji do chmury

Aby migracja przebiegła pomyślnie i bezproblemowo, musisz zawczasu pomyśleć o kilku rzeczach.

Przegląd migracji do chmury

Zobacz, jak czołowe organizacje zmieniają się dzięki migracji do chmury i jak wdrażają sprawdzone procedury.

Aplikacjami w chmurowych maszynach wirtualnych możesz zarządzać tak samo, jak lokalnymi

IBM Cloud™ i VMware usprawniają wdrożenia chmury hybrydowej.

Migracja do chmury: współczesna konieczność

Pierwszym i prawdopodobnie najważniejszym krokiem w migracji do chmury jest sformułowanie strategii.

Powiązane usługi

Usługi wdrożenia chmury

Kształtowanie kompleksowych inicjatyw pro-innowacyjnych w dziedzinie IT poprzez zastosowanie właściwych technologii, modernizację, racjonalizację, elastyczność i migrację do chmury.

Usługi migracji do chmury

Ocena, optymalizacja, rozpoczęcie i sprawne gromadzenie danych — w modelu rozliczeń w miarę realizacji usług, w którym koszty są zaliczanie do wydatków operacyjnych.

Usługi przygotowania chmury

Zautomatyzowane udostępnianie i koordynacja infrastruktury chmury hybrydowej, gotowej na wdrożenie aplikacji.

Usługi doradztwa w dziedzinie chmury

Eksperci IBM służą radą praktycznie we wszystkich aspektach dotyczących chmury.

Tworzenie aplikacji dla chmury

Skalowalne, usługi z zakresu tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps) oraz kompleksowe, szybkie tworzenie aplikacji, integracja, testowanie, a także architektura interfejsów API i mikrousług.

Usługi doradcze w dziedzinie sieci

Wspomagają unifikację sieci i infrastruktury oraz stanowią fundament pod transformację sieci w kierunku chmury oraz nowych technologii.