IaaS, PaaS i SaaS

menu icon

IaaS, PaaS i SaaS

Definicje IaaS, PaaS i SaaS

Infrastruktura jako usługa (IaaS)

Dostawca oferuje klientom dostęp do pamięci masowej, sieci, serwerów oraz innych zasobów obliczeniowych w chmurze za opłatą naliczaną według ich rzeczywistego wykorzystania.

Platforma jako usługa (PaaS)

Dostawca usług oferuje dostęp do środowiska chmury, w którym użytkownicy budują i dystrybuują aplikacje. To dostawca zapewnia całą niezbędną infrastrukturę.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Dostawca usług udostępnia oprogramowanie i aplikacje za pośrednictwem Internetu. Użytkownicy subskrybują wybrane oprogramowanie i korzystają z niego za pomocą przeglądarki WWW lub interfejsu API od dostawcy.

Dowiedz się więcej o usługach IBM Cloud

IaaS

Infrastruktura jako usługa (IaaS) to oferta przetwarzania w chmurze, w ramach której dostawca przekazuje użytkownikowi dostęp do zasobów obliczeniowych, takich jak pamięci masowe, sieci czy serwery. Organizacje wykorzystują własne platformy i aplikacje w obrębie infrastruktury zapewnionej przez dostawcę usług.

Najważniejsze cechy:

 • Zamiast wydawać pieniądze na cały sprzęt, użytkownicy płacą za infrastrukturę w modelu usługowym na żądanie.

 • Infrastruktura jest skalowalna i można ją dostosowywać do potrzeb obliczeniowych i pamięciowych.

 • Przedsiębiorstwa nie muszą ponosić kosztów zakupu i utrzymania własnego sprzętu.

 • Ponieważ dane są przechowywane w chmurze, nie istnieje pojedynczy punkt awarii.

 • Możliwa jest wirtualizacja zadań administracyjnych, aby zaoszczędzony czas przeznaczyć na inne zadania.

PaaS

Platforma jako usługa (PaaS) jest ofertą przetwarzania w chmurze, oferującą użytkownikom dostęp do środowiska chmurowego, w którym mogą projektować i dostarczać aplikacje oraz zarządzać nimi. Oprócz pamięci masowej i innych zasobów obliczeniowych użytkownicy mogą sięgnąć po zestaw gotowych narzędzi do tworzenia, konfigurowania i testowania własnych aplikacji.

Najważniejsze cechy:

 • Model PaaS zapewnia platformę z narzędziami do testowania, opracowywania i utrzymywania aplikacji w tym samym środowisku.

 • Organizacje skupiają się na tworzeniu rozwiązań, nie martwiąc się o bazową infrastrukturę.

 • Za zarządzanie bezpieczeństwem, systemami operacyjnymi, oprogramowaniem serwera i kopiami zapasowymi odpowiadają dostawcy.

 • Uproszczona współpraca, także zdalna.

SaaS

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) to usługa przetwarzania w chmurze, która zapewnia użytkownikom dostęp do oprogramowania opartego na chmurze dostawcy. Użytkownicy nie instalują aplikacji na urządzeniach lokalnych. Znajdują się one w zdalnych chmurach, do których można uzyskać dostęp przez sieć za pomocą przeglądarki WWW lub interfejsu API. Za pomocą aplikacji użytkownicy przechowują i analizują dane, a także wspólnie opracowują projekty.

Najważniejsze cechy:

 • Dostawcy SaaS oferują użytkownikom oprogramowanie i aplikacje w modelu subskrypcyjnym.

 • Użytkownicy nie muszą instalować czy aktualizować oprogramowania ani nim zarządzać — odpowiadają za to dostawcy SaaS.

 • Dane przechowywane w chmurze są całkowicie bezpieczne, a ewentualna awaria sprzętu nie grozi utratą danych.

 • Poziom wykorzystania zasobów można skalować w zależności od potrzeb.

 • Aplikacje są dostępne z niemal każdego urządzenia podłączonego do Internetu, z niemal każdego zakątka świata.

Dzięki usługom IBM Cloud Twój biznes ruszy naprzód

Perspektywa IBM: IaaS, PaaS i SaaS

W tradycyjnych metodach korzystania z usług czy zasobów to właściciel infrastruktury odpowiada za zarządzanie całym sprzętem i oprogramowaniem, jakiego używa. Zwykle uzyskanie dostępu do zasobu zajmuje użytkownikowi nieco czasu, jednak może on go skonfigurować dokładnie tak, jak wymaga tego sytuacja.

Tradycyjna infrastruktura często powiązana jest ze starszymi podstawowymi aplikacjami (być może bazującymi na niedzisiejszych technologiach), które uniemożliwiają swobodną migrację do chmury. Elastyczność, standaryzacja i inne wyraźne korzyści z chmury nie przemawiają w dostatecznym stopniu za migracją. W innych wypadkach ścisłe normy bezpieczeństwa i państwowe regulacje prawne zmuszają do przechowywania danych na miejscu i pod całkowitą kontrolą.

Infrastruktura jako usługa (IaaS)

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa rozpoczyna się od warstwy systemu operacyjnego, a obowiązkiem dostawcy jest zapewnienie stabilnej i niezawodnej infrastruktury.

Takie podejście ma uzasadnienie w wielu wypadkach. Przedsiębiorstwa niedysponujące własnym centrum przetwarzania danych upatrują w modelu IaaS błyskawicznie dostępną i ekonomiczną infrastrukturę odpowiadającą ich inicjatywom biznesowym, którą — w razie potrzeby — mogą rozbudować lub zlikwidować. Ponadto, wdrożenie rozwiązania w modelu IaaS świetnie sprawdzi się w tradycyjnych przedsiębiorstwach, którym potrzeba mocy obliczeniowej do obsługi zmiennych obciążeń, a które nie chcą ponosić wysokich kosztów inwestycyjnych. W obu przypadkach przedsiębiorstwa płacą tylko za te usługi, z których korzystają.

Platforma jako usługa (PaaS)

Model PaaS jest wprost idealny dla firm programistycznych, które działają według metodologii zwinnej. Dostawcy PaaS publikują wiele usług, z których można korzystać wewnątrz aplikacji. Usługi te są zawsze dostępne i aktualne. Platforma PaaS ułatwia testowanie nowych aplikacji i tworzenie ich prototypów. Pozwala zyskać duże oszczędności na etapie opracowywania nowych usług i aplikacji. Dzięki temu aplikacje można publikować dużo szybciej niż zwykle, aby zebrać opinie użytkowników.

Ekonomia API  jest nowym paradygmatem programowania, a chmura stanowi doskonałą platformę do jego wdrożenia.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Obecnie wzorce SaaS cieszą się uznaniem przedsiębiorstw, które pragną czerpać korzyści z wykorzystywania aplikacji bez konieczności utrzymywania i aktualizowania infrastruktury i jej komponentów. Najczęściej wybierane rozwiązania SaaS dotyczą poczty, ERP, pracy grupowej i aplikacji biurowych. Dynamika i elastyczność modelu SaaS przynoszą istotne ułatwienia.

W przypadku wdrożenia chmury nie ma rozwiązań dobrych „do wszystkiego”. Przedsiębiorstwa powinny samodzielnie ocenić stosunek korzyści do kosztów, a następnie wybrać model odpowiadający ich potrzebom. Każda niezbędna aplikacja i każdy proces jest obciążeniem, dlatego przedsiębiorstwa, które postanowiły wdrożyć chmurę, zwykle zaczynają od pogłębionej analizy swoich obciążeń.

Zarejestruj się, aby otrzymać bezpłatne konto IBM Cloud.