Miljø og bærekraft

Inviterer til konkurranse med bærekraftrådgivning i premie

Share this post:

Innovasjon og bruk av ny teknologi hos bedrifter og samfunn skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås. I anledning Earth Day ønsker IBM å bidra til grønn omstilling ved å hjelpe bedrifter til å sette ekstra søkelys på hvordan de kan bidra. Ved å delta i vår konkurranse kan du vinne en av tre workshops med IBMs bærekraftsteam, og en vinner vil vinne en 6 ukers POC. Slik vil vi hjelpe deg og din bedrift til å utforske problemer og muligheter knyttet til hva bærekraft betyr for akkurat dere. 


IBMs metode for workshopen er en helhetlig modell for å akselerere digital transformasjon. Den fasiliteter generering av nye ideer og gir deg verktøy til å forstå hvordan man kan bruke teknologi til å raskt gjøre ideene om til forretningsverdi. Vår erfaring er at klimavennlig omstilling også innebærer nye forretningsmuligheter for våre kunder. I arbeidet med å optimalisere prosesser og utnytte muligheter oppstår gjerne nye produkter og løsninger.


Teknologi er ikke løsningen på alt, men det er liten tvil om at teknologi vil spille en viktig rolle for å gjøre  virksomheter mer bærekraftige. Ofte innebærer omstillingen at både konkurransekraften og lønnsomheten økes. Her er noen scenarioer som vil være aktuelle for mange:

  1. Utslipp – automatisk måling og rapportering – finne trender og data som gir nye svar og nye løsninger.
  2. Svinn – se på produksjonsoptimalisering, produsere mindre mengder, riktig mengde til riktig tid etc.
  3. Ombruk, gjenbruk  og resirkulering – finne måter å koordinere med markedet for å ombruke, gjenbruke og resirkulere produkter og/eller materialer.


Disse problemstillingene kan være kjent for din bedrift, eller dere kan ha andre knyttet til verdikjede, produksjon og måling osv. For å finne en optimal vei videre kan det være nyttig å gjennomføre en prosess der vi kan bidra til at din virksomhet får ny innsikt i hva som er akkurat deres utfordring og mulighet. Bruk av IBM sin metodikk og erfaring gjøre at vi finner nye innovative spor som kan gi avgjørende konkurransekraft for bedriften din  –  og samtidig bli «grønnere».

Meld din bedrift på konkurransen ved å sende mail til tone.bjerktun@ibm.com med noen korte linjer om hvorfor bærekraft er viktig for dere. Deretter vil tre selskaper bli trukket ut som får en gratis workshop. En av vinnerne vil få en 6 ukers POC for effektiv bruk av teknologi i bærekraftige løsninger.*

Vi gleder oss til å høre fra deg!


*Detajer om gjennomføring og regler for å vinne 6 ukers POC deles med de tre vinnerne. For mer informasjon ta kontakt med undertegnede, eller meld selskapet ditt på konkurransen.

Bærekraftsansvarlig GBS, IBM Norge

More Miljø og bærekraft stories

Skyreise-eksperter mot takeoff

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Continue reading

IBM er årets konsulentselskap

I de siste årene har juryen i Årets Konsulentpriser basert vår avgjørelse på Konsulentundersøkelsen hvor bransjens kunder har talt: Her gikk i år IBM til topps i sterk konkurranse med selskapene EY og Rambøll, sier juryens leder Svein Stavelin.  Årets utdeling fant sted digitalt fra The Hub 15. mars på Konsulentdagen i regi av hovedorganisasjonen […]

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading