Digitalisering

Storsatsning på ny prosessorteknologi

Share this post:

Ginni Rometty uttalte i en samling av forretnings- og finansledere i Council of Foreign Relations i mars 2013 at: «Data will be the next natural resource».  Dette var en uttalelse basert på IBMs drivkraft rundt Big Data og Analytics og erfaringene oppnådd så langt.  Erfaringene med IBM Watson og starten på det vi kaller for «Cognitive Computing» har bidratt til investeringen som IBM nå gjør.

Datamengdene vokser og de vokser med stadig høyere intensitet. Andre naturressursser, som for eksempel olje, gass eller mineraler som gull, er det essensielt å utvinne mest mulig effektivt. Kun ved effektiv utvinning av en ressurs, hvor alternativet er å la den ligge i bakken, vil man oppnå verdi.  IBM har trukket konsekvenser av denne uttalelsen og mener at det er nødvendig med endring av dagens datateknologi for å komme frem til bedre og mer effektive måter å utvinne data på slik at vi kan ta nytte av den –som vår neste naturressurs.

I en pressemelding fra 10. Juli annonserte IBM en investering på 3 milliard US Dollar i de neste fem årene for å komme frem til nye prosessorteknologier for å understøtte spesifikke krav som både Cloud og Big Data vil stille i fremtiden.

Investeringen er rettet mot to hovedspor. På kort sikt forsker man på silikonbaserte teknologier med en tetthet på 7 nanometer eller tettere. For fremtiden forsker man på post-silikonbaserte teknologier for å øke prosessorkraften.

Dagens prosessorteknologi (22 nanometer) har kommet til så høye tetthetsnivåer at man møter på fysiske problemer for å få prosessorene til å fungere. Til dette kommer høyere krav til båndbredde, minneaksess, hastighet på kommunikasjon og ikke minst energiforbruk. Disse utfordringene gjør at man er ved et veiskille hvor man ser at Moore’s Law ikke lenger kan følges (Moore’s law sier at prosessorkraft og tettheten av integrerte kretser på en chip dobler annenhvert år)

Hva så? Hvorfor skal man bry seg?

Jeg mener dette er noe vi alle burde være opptatt av, som samfunn totalt sett. Mer kunnskap gjør samfunnet bedre rustet til å takle de store utfordringer som menneskeheten står ovenfor i dette århundret. Slutten på Moore’s law vil innebære at vi ikke klarer å henge med i økningen av dataproduksjon. Paradoksalt nok blir vi relativt sett dummere og dummere. Vi produserer mer og mer data men klarer å utvinne mindre av denne datamengden, ikke minst omsette den til informasjon og kunnskap.

IBM ser dilemmaet og tar utfordringen. Investeringen er rettet mot forskning og utvikling av ny prosessorteknologi som gir oss muligheten til å utvinne dataene og øke kunnskapen vår mye fortere og mer effektivt.

På kort sikt prøver vi å tøye strikken og finne måter å unngå de fysiske lover som gjelder når man jobber med størrelser på 22 nanometer og mindre. IBM har lenge vært en pionér i nano-teknologi, og forsker på flere interessante muligheter for å erstatte silikon som bærer for integrerte kretser.  IBM ser på karbonbaserte «nano-tubes», quantum computing, neurosynaptic computing og silikonbasert photonics som mulige teknologier for fremtiden.

IBM har et tett samarbeid med andre forskningsinstitutt og akademia i denne satsingen.

I en annen blogpost vil jeg gå mer inn i begrepet «Cognitive Computing» og hvorfor vi i IBM mener at vi står ved begynnelsen av en ny dataalder.

Chief Technology Officer

More stories

5G og Edge Computing – Hva skal vi med det?

De aller fleste har i en eller annen sammenheng hørt uttrykkene 5G eller Edge Computing. Ifølge teknologiekspertene definerer de fremtiden i IT-bransjen og vil være en driver for nye forretningsmodeller og muligheter. Men hva er egentlig disse begrepene? Og hva skal vi med dem? 5G I korte trekk er 5G den nyeste utviklingen innen trådløs […]

Continue reading

Hvordan lykkes med heldigitale globale konferanser?

Hvordan løser man utfordringen med å samle over 95 000 deltakere til konferanse i en tid der avgjørende smittevernstiltak hindrer mennesker å møtes? Her er fem tiltak som bidro til at IBM Think Digital 2020 ble et vellykket helvirtuelt arrangement. Hvert år pleier IBM å avholde sin globale årskonferanse «Think» i San Fransisco. I fjor […]

Continue reading

Innovativ teknologi sikrer trygge forbrukere: Call for Code og Covid-19

Sosial distansering inne i butikker og på offentlig transport hindrer smitte og bidrar til å redusere spredning og konsekvenser av sykdom. Men hva gjør man med køene som skapes utenfor eksempelvis apotek og butikker – er det like lett å overholde reglene om trygg avstand når over store mengder mennesker venter på bussen eller på […]

Continue reading