Skyplattform og tjenester

Ett år med ”Born On Cloud” SoftLayer

Share this post:

Sky handler om teknologi og evnen til å standardisere og masseprodusere datakraft. Men det er ikke nok. Det handler også om nye forretningsmodeller. Nye, raske enkle måter å drive butikk på. Hvor kunden er med på å utvikle, lage og skape- det driver produkt utviklingen.

softlayer2

IBM med mer enn 100 år som teknologileder så endringen i markedet og forstod også at gamle IBM ikke kunne bli ”Born On Cloud”. Derfor kjøpte IBM et ”Born On Cloud”-selskap og bruker det til i transformasjonen. SoftLayer tilfredsstiller alle hovedkrav IBM har til et oppkjøp. De var privateid, de hadde et åpent og samtidig teknologisk godt konsept og var samtidig en nisjeleverandør med et stort markedspotensialet.

SoftLayer er fortsatt et eget selskap som eies av IBM. De fokuserer på å levere Cloud Infrastucture as a Service (IAAS), men utvidet med IBM plattformen P-series. IBM bruker SoftLayer som fundament i sin transformasjon til skyen. 1. juli ble BlueMIx formelt levert som produkt på SoftLayer. BlueMix er IBM sin utviklingsplattform (Platform as a Service – PaaS). I BlueMix kan du leie en rekke mellomvare produkter ferdig konfigurert på timebasis for å drive utvikling og drift av applikasjoner.

Men IBM flytter også andre satsinger i Cloud til SoftLayer. Mer enn 100 ulike Software-As-a-Service (SaaS) tjenester er i dag tilgjengelige og disse flyttes fortløpende over til SoftLayer. Watson leveres som en tjeneste driftet via SoftLayer.

IBM plasserer sin ett år gamle nyervervelse i sentrum av sin transformasjon. IBM bruker IBM SoftLayer sin IaaS som plattform for PaaS og SaaS tjenester. Men de satser også på SoftLayer som plattform når entreprise-kundene starter sin hybride sky reise. Gartner spår 70% av entreprise selskaper starter med hybrid sky i 2015. IBM har allerede startet med å levere SoftLayer til mange av sine outsourcing-kunder. SoftLayer har åpenhet i arkitekturen og et nettverk i og mellom sine datasentre som passer den hybride sky utviklingen.

IBM satser også 1,2 BUSD i 2014 på å bygge 15 nye datasentre for SoftLayer som gjør det til en global aktør med aktiviteter i alle verdensdeler.Softlayer

SoftLayer feirer et år i IBM og har dokumentert sin plass i IBM sin transformasjon til nye 100 år som teknologisk leder i verden. IBM laget IT-bransjen og vil fortsette å skape IT-trendene.

More stories

Skyreise-eksperter mot takeoff

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Continue reading

Confidential Computing: sikker prosessering av sensitive data

Prosessering av store mengder sensitive data har vært en utfordring. Med Confidential Computing løses problemet.    Private og offentlige virksomheter har de siste årene i økende grad tatt i bruk skytjenester for å prosessere og lagre data. Gjennom pandemien det siste året har vi sett at virksomhetene har flyttet ytterligere volum av forretningskritiske data opp […]

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading