Mobilitet

Mobilitet i bedriften på et nytt nivå

Share this post:

mobile1

Jeg har i hele min karriere arbeidet hos IBM innen trådløse- og mobile løsninger. Etter min mening er den nye IBM/Apple-konstellasjonen noe av det mest betydningsfulle som har skjedd for IBM innenfor mobile løsninger. Annonseringen passer meget godt inn i IBMs MobileFirst initiativ, som er en av bransjens mest omfattende sett med mobile løsninger for bedrifter. Med den nye kunngjøringen har Apple og IBM definert et globalt partnersamarbeid der målet er å utnytte det fulle potensialet for mobil teknologi i bedrifter.

Mobilrevolusjonen har snudd om på hverdagen vår, og med inntoget av konseptet Bring Your Own Device (BYOD) ser vi også endringer i hvordan vi bruker mobile enheter i en bedrift. Det er imidlertid slik at selv om mange bruker sine egne enheter (for eksempel iPad og iPhone) på arbeidsplassen, er omfanget av bruk i bedriftssammenheng relativt begrenset. De fleste bruker slike enheter bare til e-post, kalendere, meldinger og kontakter. Selv om dette har forretningsverdi og gjør oss mer tilgjengelige, mer samarbeidsrettede og mer produktive, er det bare en liten utnyttelse av mulighetene som ligger der, og bruken har ikke nådd noe transformativt nivå foreløpig.

Dette er i ferd med å endre seg. Det nye samarbeidet mellom IBM og Apple vil åpne for et nytt verdinivå og nye mobile muligheter for bedriftene. De to selskapene våre har funnet sammen fra to uavhengige styrkeposisjoner og kombinerer det beste av det vi har bygd omdømme og markedsposisjon på: Apples legendariske brukervennlighet og IBMs dybdekunnskap innenfor analyser, bransjekompetanse, programvare for bedrifter og skytjenester.

Gjennom denne kombinasjonen kommer vi til å skape løsninger som både er mer intelligente og hyggeligere for mobile medarbeidere som bruker iPhone og iPad. På den måten tilrettelegger vi for en helt ny mulighet som stort sett ligger ubenyttet i dag. Dette er et viktig moment – målet er intet mindre enn å transformere arbeidet.

Hvordan skal partnersamarbeidet mellom IBM og Apple oppnå dette? Gjennom fire kategorier med nye muligheter:

  • Mobile løsninger som transformerer måten å gjøre forretninger på: Mer enn 100 IBM MobileFirst for iOS-apper rettet mot bestemte bransjesmertepunkter. Hver app bygges i et eksklusivt samarbeid mellom Apple-eksperter innen teknikk og design og bransje- og domenekonsulenter og applikasjonsutviklere hos IBM, mer enn 100 000 medarbeidere totalt.
  • Skyplattform for mobil: IBM MobileFirst Platform for iOS gir unike IBM-skytjenester og er nødvendig for ende-til-ende-funksjonalitet for bedrifter – fra analyser til skylagring, sikkerhet, administrasjon av enheter i stor skala, integrering og arbeidsflyt – alt sammen tilgjengelig på IBMs skyutviklingsplattform, Bluemix.
  • Tjenester og støtte for mobile enheter: En bedriftsklasseutgave av prisvinnende AppleCare for profesjonelle brukere, med alternativer for støtte på stedet.
  • Pakketilbud på tjenester: IBM MobileFirst Supply and Management for leveranse og aktivering av enheter samt administrasjonstjenester, med leasing, for iPhone og iPad.

Med denne milepælkunngjøringen om samarbeidet med Apple utvider vi den omfattende MobileFirst-porteføljen for bedrifter, og vi utløser uutnyttet verdi for bedriftskundene våre.

 

SME & Global Leader - Wireless Network Services and Collaboration Services

More Mobilitet stories

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading