Digitalisering

Mainframe gjør det ekstraordinære mulig

Share this post:

IBMs stormaskin fyller 50 år – Fortsatt vital og viktig

Hvor var vi for 50 år siden? Beatles hadde sitt gjennombrudd i USA, TV-showet Jeopardy hadde premiere – og IBM mainframe ble lansert. Noe som skulle forandre verden.

Thomas Watson Jr., IBMs grunnlegger og leder på den tiden sa følgende: «This is the beginning of a new generation – not only of computers – but their applications in business, science and government». Han forutså og spådde at både forretningsverden, vitenskapen og det offentlige ville få enorm nytte av stormaskinen – og faktisk endre måten vi som samfunn fungerer på.

Vi vet nå i ettertid at dette var begynnelsen på store ting som Big Data, Analytics og svært mye annet som påvirker vår hverdag.

Så derfor er 50-års markeringen av IBMs Mainframe selvfølgelig stort for IBM. Hyggelig markering for IBM, men også en viktig dag for de største virksomhetene i verden, som har satset på stormaskinen som drift-plattform – og som ser at fremtiden fortsatt ser lys ut for denne plattformen.

Visste du at 80% av verdens forretningsmessige data er lagret og prosessert på stormaskin?

Visste du at det er 20x så mange transaksjoner og forepørsler per sekund som det er søk på Google? 60.000 på Google mot 1.1 million for IBM mainframe per sekund…

I Norge er stormaskinen selve navet for bank og forsikringssektoren, og drifter kjerne-systemer og bidrar til god tilgjengelighet på ulike tjenester. For det offentlige i Norge er stormaskinen svært avgjørende for å drifte sentrale deler av forvaltnigen og for å drive effektiv service til innbyggerne.

Noen av årsakene til stormaskinen’s suksess gjennom årene har vært overlegen stabilitet og sikkerhet, som sikrer tilgjengelighet til bl.a viktige systemer i samfunnet. Og med sterkt økende datamengder i årene som kommer så har stormaskinen en naturlig plass i våre løsninger også fremover.

Men la meg få lov til å sette stormaskinen inn i et litt bredere perspektiv – og vise dere hvordan IBM tenker seg fremtiden for ‘mainframe’:

Stormaskinens unike egenskaper til konsolidering og virtualisering, kombinert med det faktum at ‘alle’ må gjennom en stormaskin for å nå sine data, vil fortsette å sikre denne plattformen som en viktig og samfunnskritisk IT-aktør. En del av dette bildet er stormaskinens hybride løsninger – visste du at en stormaskin også kan kjøre Linux-, AIX- og Windows-applikasjoner? Ved å samle disse i en felles infrastruktur, dvs en stormaskin, så får man en rekke fordeler – en mengde kilder til sikkerhets-brudd elimineres, administrasjon, overvåking osv forenkles og effektiviseres vesentlig.

I tillegg er dette, i motsetning til hva mange fremdeles tror, som regel en prismessig svært gunstig løsning. Nøkkelordene for dette er lave konstander ved administrasjon, vedlikehold, overvåking osv, – kombinert med prosessering av store datamengder, og stormaskinens evne til å skallere og vokse innen samme maskin. Dette fører til at pris pr prosessert datamengde, eller cpu-sekund, blir lav når man tar med alle kostnader som faktisk er forbundet med det å sikre at en transaksjon alltid kan gjennom føres, med riktige svarstider. Gode og robuste løsninger for lastfordeling, failover og disaster/recovery er også viktige områder som bidrar til et gunstig prisbilde.

Et viktig moment er også stormaskinens evne til å kjøre linux-systemer, som ofte medfører en stor reduksjon av kostnader forbundet med sw-lisensieringer. Dette som følge av at en slik løsning som regel kan kjøre vesentlig flere virtuelle servere pr fysisk prosessor sammenlignet med andre plattformer. Det er etterhvert blitt mange som har innsett dette, og det er i dag mange som kjører linux-applikasjoner på stormaskin.

Andre områder som det er et stort fokus på i dag er Cloud, Big Data, Analytics og Mobile tjenester. Stormaskinen vil spille en viktig rolle også innen disse områdene, hvor den tilbyr gode løsninger – både innen tradisjonell stormaskin-teknologi, samt hybride løsninger som inkluderer applikasjoner som i dag går på distribuerte servere.

IBM bruker hvert år en vesentlig del av sitt budsjett på å videreutvikle stormaskin-teknologien – både inne hw og sw, og både innen det vi tenker på som den tradisjonelle stormaskinen, samt hybride løsninger. Dette fordi stormaskinen vil fortsette å være en viktig og avgjørende aktør i IT-landskapet – fordi den har rett og slett har svært gode løsninger for mange av de utfordringer som skal løses fremover.

Det skal bli spennende å se hva de neste 50 år vil by på av stormaskin-opplevelser!,

Business Unit Executive Software

More Digitalisering stories

De tre største truslene i skyen

Først publisert i Computerworld 15.06.20. KOMMENTAR: Fremtidsrettede virksomheter foretrekker digitale skyløsninger. Med sin fleksibilitet, effektivitet, prosesseringskraft og brukervennlighet, bidrar de til produktivitet og innovasjonsevne, skriver Mari Grini. Samtidig er mange bedrifter bekymret for om de har kontroll på sikkerheten i skyen. Sikkerhetsbehov og risikotoleranse endrer seg ikke selv om man flytter IT-systemene til skyen. Når […]

Continue reading

By IBM

Har du som teknolog lyst til å gjøre en forskjell for morgendagens Norge? 

Vår konsulentavdeling har mye aktivitet med det offentlige Norge og forsvarssektoren- og nå skal vi styrke laget betraktelig! IBM er en global leverandør av teknologiløsninger for fremtidsrettete aktører i privat og offentlig sektor.  Globalt er selskapet over 100 år, og vi feirer 85 år i Norge i år. IBM opererer i skjæringspunktet mellom teknologi, forretning […]

Continue reading

Data – vår nye naturressurs

Norge er rikt på naturressurser. Fremfor alt olje, men også fossefall, fisk og mineraler har gjort landet til et av verdens aller rikeste velferdsstater. Etter hvert som petroleumsinntektene avtar trenger vi sårt nye ressurser som grunnlag for nye inntektsstrømmer. Data kan være ett av svarene. Den digitale revolusjonen vi står midt oppe i har gjort […]

Continue reading