Infrastruktur

Dagen serverrom blir smartere…

Share this post:

I IBM har vi daglig kontakt med tusenvis av kunder – store og små, offentlige og private. På tross av alle ulikhetene deler de en felles bekymring: IT-systemer er komplekse å ta i bruk. Det krever mye tid og personell for å implementere, konfigurere, administrere og vedlikeholde løsningene i en organisasjon.

Samtlige av våre kunder ønsker å vite hvordan alt kan gjøres enklere. Hvordan kan IT-systemene raskest mulig komme i produksjon og levere verdi?

Det er på tide med en ny tilnærming. Som ikke handler om å koble sammen en rekke ulike IT-løsninger og få dem til å snakke sammen. Det er på tide med en helhetlig og brukervennlig løsning, som raskt implementeres og leverer stabil ytelse til bedriften. Rett og slett gjøre alt smartere.

Bli med når IBM lanserer en helt ny unik systemfamilie med integrert ekspertise. Lanseringen er et resultat av tiår med forskning, ingeniørers kreativitet og løpende tilbakemeldinger fra våre kunder.

Morten Thorkildsen, adm. dir. IBM Norge

More Infrastruktur stories

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

Vil forenkle teknisk informasjonsflyt med kunstig intelligens

Sharecat, som strukturerer teknisk informasjon for en rekke bransjer, vil ta i bruk kunstig intelligens for å øke sin teknologiplattforms skalerbarhet, kapasitet og automatisering. Et nylig fullført digitalt kartleggingsprosjekt viser et stort potensial. Sharecat leverer en skybasert teknologiplattform for håndtering av teknisk anleggsinformasjon til industrier med komplekse produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal den […]

Continue reading

Tre egenskaper mennesker, virksomheter og roboter trenger for å overleve

Covid-19 har satt mange virksomheter på prøve. Noen bedrifter vil ikke overleve pandemien, mens andre vil komme styrket ut av krisen. Tre viktige egenskaper kan være det som sikrer overlevelse, og robotskipet Mayflower er ekspert på alle tre. Allerede på 1800-tallet lærte vi fra vitenskapsmannen Charles Robert Darwin at verden tilhører den som best tilpasser […]

Continue reading