Dagen serverrom blir smartere…

I IBM har vi daglig kontakt med tusenvis av kunder – store og små, offentlige og private. På tross av alle ulikhetene deler de en felles bekymring: IT-systemer er komplekse å ta i bruk. Det krever mye tid og personell for å implementere, konfigurere, administrere og vedlikeholde løsningene i en organisasjon. Samtlige av våre kunder […]

Continue reading

Sensorer løser fremtidens utfordringer

I 2011 markerte vi IBMs centennial og 100 år med nyskaping for å gjøre verden smartere og mer effektiv. Når vi går inn i 2012 og vårt andre århundre som selskap er det vanskelig å si hva fremtiden vil bringe. Det vi derimot vet er at teknologi vil stå sentralt for å løse samfunnsutfordringer fremover. […]

Continue reading

Kreativitet løser kompleksitet

IBM gjennomfører annet hvert år en global topplederundersøkelse, og nå er 2010-rapporten klar. Verdens toppledere mener at kompleksitet blir deres største utfordring de neste årene. Den viktigste lederegenskapen er kreativitet og håndtering av raske endringer. Vi har gjort 1541 personlige intervjuer med CEO-er fra 33 ulike bransjer i 60 land. 85 deltok i Norden. Selv […]

Continue reading

IBM på toppmøte for morgendagens løsninger

Noe nytt er i emning. Denne uken møttes 50 toppledere fra ulike virksomheter på Soria Moria for å utvikle nye forretningsløsninger under overskriften Smart Grønn Vekst. Dette betegner et paradigmeskifte og et sprang i næringsutviklingen som vil komme på bakgrunn av en stadig tydeligere klimakrise og økende ressursknapphet. Helt nye tjenester skal utvikles. Dette handler […]

Continue reading