Retail

Mer innsikt gir smartere handel

Share this post:

En dataeksplosjon fra netthandel, sosiale medier og mobilkommunikasjon skaper fundamentale endringer innen salg og markedsføring. Best utnyttelse av dette gir varige konkurransefordeler.

Ny teknologi og nye samhandlingsmønstre har gitt et maktskifte i kundenes favør. I USA gjør eksempelvis over 92 prosent av voksne kunder undersøkelser på nett, og spør andre, før de kjøper et produkt i en butikk. De har mer kunnskap enn noen gang, og vil kommunisere med tilbydere på egne premisser.

Kunder kan i økende grad handle på den måten de selv ønsker. I distribusjonsleddet har selskaper mulighet til å bedre samkjøre sin lagerbeholdning med forventet handlemønster. Markedsførere kan på sin side i langt større grad ha en meningsfylt dialog med kundene, slik at disse får et mer personlig forhold til selskapet og dets produkter og tjenester. Disse trendene danner grunnlaget for det vi i IBM kaller Smarter Commerce. Nøkkelen er å sette kunden i sentrum. Kundeinnsikt må gjøres om til nye prosesser for kjøp, markedsføring, salg og service.

Her får du en rask videoinnføring i hva vi i IBM legger i Smarter Commerce.

På kundenes premisser
Det er essensielt å møte kundene på flere teknologiske plattformer. Vi konsumerer stadig mer informasjon og benytter flere plattformer, så en multikanaltilnærming er viktig. Det gjelder å være der kundene er og agere på deres premisser. Internett og sosiale medier blir således stadig viktigere.

Det at kundene er blitt smartere fordrer at de som driver med handel også må bli smartere. Smartere handel, e-handel og markedsføring er viktig for å lykkes. Smarte kunder vil ikke bli solgt til, de ønsker å bli presentert gode tilbud. Paradoksalt er det et stort gap mellom hvorfor kunder følger selskaper på nett og hva selskapene vektlegger. Kundene vil ha gode tilbud og ønsker å handle, mens selskapene tror de vil ha generell informasjon og nyheter om produkter og tjenester. De smarte selskapene lytter og går i dialog med kundene – og tetter dette gapet.

Bedre innsikt gir bedre kampanjer
Markedsførere kan i dag skyte med rifle fremfor hagle. Det er enklere enn noen gang å finne målgruppen og iverksette rett tiltak. Effekten kan måles i sanntid og kampanjer løpende justeres ved behov. Alt takket tilgangen til enorme datamengder og effektive analyseverktøy.

En undersøkelse fra Forbes på vegne av IBM viser at mange nå tilnærmer seg kundene basert på helhetlige adferdsanalyser. Dette ved analyse av hvordan kundene bruker internett, sosiale medier og mobile plattformer. Innsikten gir evne til å skreddersy virkemidler som utløser kjøpsbeslutninger.

Sanntidsmåling av suksess
IBMs undersøkelse State of Marketing viser at det å utnytte kunnskapen om kundene er markedsavdelingens førsteprioritet. Hvordan man går frem varierer sterkt. Kun én av ti måler og endrer nettbaserte tiltak i sanntid. Her er jeg overbevist om at vi vil se en enorm utvikling. Gode verktøy finnes, og bruken vil kunne skille mellom fiasko og suksess.

Så hva skal til for at tilbydere skal komme seg fra datainnsamling til sanntidsinnsikt og –tilpassing? I følge nevnte undersøkelse svarer 90 prosent at disse kundedataene er avgjørende for deres valg av virkemidler. Mer enn 75 prosent sier at de bruker, eller planlegger å bruke disse dataene for å optimalisere kampanjer.

Ønsker du å vite mer?
Dersom du synes smartere handel er spennende, har du mulighet til å bli med IBM til Madrid den 22.-24. mai for vårt Smarter Commerce Global Summit 2012. Du får høre om det siste innen smartere handel, lære om hvordan man bedre kommuniserer med kunder og gjennomfører mer effektive kampanjer.

Av John Weiby, ansvarlig for Smarter Commerce i IBM.

More Retail stories

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading