Innovasjon

Tre egenskaper mennesker, virksomheter og roboter trenger for å overleve

Share this post:

Covid-19 har satt mange virksomheter på prøve. Noen bedrifter vil ikke overleve pandemien, mens andre vil komme styrket ut av krisen. Tre viktige egenskaper kan være det som sikrer overlevelse, og robotskipet Mayflower er ekspert på alle tre.

Allerede på 1800-tallet lærte vi fra vitenskapsmannen Charles Robert Darwin at verden tilhører den som best tilpasser seg sine omgivelser. Siden den gang har verden endret seg dramatisk, men prinsippene er fortsatt de samme, og enkelte egenskaper skiller seg stadig ut som spesielt viktige.

Det er de samme egenskapene som gjør at IBMs autonome robotskip Mayflower klarer å overleve «alene» til sjøs.

1. Intelligens

Intelligens er kanskje den viktigste egenskapen for overlevelse og suksess. De fleste har et forhold til uttrykket, men hva intelligens egentlig er, er ikke helt åpenbart. En vanlig definisjon er at intelligens betyr evnen til å oppfatte, tenke og problemløse. Dette gjelder for mennesker, for virksomheter og… for roboter. 

For at Mayflower skal klare å seile alene over Atlanterhavet er det avhengig av en rekke sensorer som hjelper den å skanne omgivelsene, oppfatte hindringer og farer, og fatte gode beslutninger basert på denne innsikten.

Den samme egenskapen er avgjørende for en moderne virksomhet. Rammebetingelsene for en virksomhet kan endre seg fort, så evnen til å analysere markedet og ta gode strategiske valg er avgjørende for å overleve i lengden.

2. Automasjon

Dersom man under steinalderen ble angrepet av et farlig rovdyr var det ingen tid til å tenke. Overlevelse i en slik situasjonen avhenger av kroppens evne til å handle på automatikk, gjennom intuisjon og refleks. Det samme gjelder til dels for Mayflower.

For at Mayflower skal kunne operere uten et eneste menneske om bord må den være utstyrt med en digital beslutningsfunksjon (Operational decision manager) som basert på all tilgjengelig data velger blant forhåndsprogrammerte beslutninger.

Denne type AI-teknologi ser vi også i finansverdenen, hvor finansroboter utfører transaksjoner basert på avanserte algoritmer.  

3. Motstandsdyktighet

Selv med høy grad av intelligens og automasjon/intuisjon slipper man ikke alltid unna farer. Noen ganger blir man rammet likevel. Da er det viktig med et godt og robust immunforsvar.

Mayflower er bygget i et lett og motstandsdyktig material. I tillegg er den vanntett og konstruert med et effektivt hydro- og aerodynamisk design. Dette gjør at den tåler sterk sjø, krevende vindforhold og harde støt uten å synke. Mayflowers digitale systemer er dessuten isolerte og dupliserte, noe som reduserer sjansen for enpunktsfeil.

Den samme robustheten trenger en moderne virksomhet. Ingen kan forutse en pandemi som Covid-19, men den som planlegger for uforutsette hendelser vil være bedre rustet når ulykken inntreffer.

4. Survival of the fittest

Mayflower er kun et lite skip i et stort hav, men det fungerer som en interessant case-studie for virksomheter med ambisjoner. Nøkkelen er å bygge et system av intelligente mennesker og løsninger, investere i AI-teknologi som sikrer høy grad av automasjon, og sikre at bedriften er forberedt og motstandsdyktig mot uforutsette hendelser.

Man vet aldri når det blåser opp til storm, vær forberedt så du kan navigere smart og fortsette kursen fremover.

Følg Mayflower sin reise alene til sjøs på MAS400.com

Chief Technology Officer

More stories

Call for Code

IBM lanserer Call For Code 2021: En global utfordring for å bekjempe klimaendringer. Verden endrer seg raskt, og det siste året har ikke gitt oss noen grunn til å tro noe annet. Derfor inviterer Call for Code 2021 i år alle verdens utviklere og innovatører til å bekjempe klimaendringer med open source-tecknologi Call For Code […]

Continue reading

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading