Innovasjon

Tre egenskaper mennesker, virksomheter og roboter trenger for å overleve

Share this post:

Covid-19 har satt mange virksomheter på prøve. Noen bedrifter vil ikke overleve pandemien, mens andre vil komme styrket ut av krisen. Tre viktige egenskaper kan være det som sikrer overlevelse, og robotskipet Mayflower er ekspert på alle tre.

Allerede på 1800-tallet lærte vi fra vitenskapsmannen Charles Robert Darwin at verden tilhører den som best tilpasser seg sine omgivelser. Siden den gang har verden endret seg dramatisk, men prinsippene er fortsatt de samme, og enkelte egenskaper skiller seg stadig ut som spesielt viktige.

Det er de samme egenskapene som gjør at IBMs autonome robotskip Mayflower klarer å overleve «alene» til sjøs.

1. Intelligens

Intelligens er kanskje den viktigste egenskapen for overlevelse og suksess. De fleste har et forhold til uttrykket, men hva intelligens egentlig er, er ikke helt åpenbart. En vanlig definisjon er at intelligens betyr evnen til å oppfatte, tenke og problemløse. Dette gjelder for mennesker, for virksomheter og… for roboter. 

For at Mayflower skal klare å seile alene over Atlanterhavet er det avhengig av en rekke sensorer som hjelper den å skanne omgivelsene, oppfatte hindringer og farer, og fatte gode beslutninger basert på denne innsikten.

Den samme egenskapen er avgjørende for en moderne virksomhet. Rammebetingelsene for en virksomhet kan endre seg fort, så evnen til å analysere markedet og ta gode strategiske valg er avgjørende for å overleve i lengden.

2. Automasjon

Dersom man under steinalderen ble angrepet av et farlig rovdyr var det ingen tid til å tenke. Overlevelse i en slik situasjonen avhenger av kroppens evne til å handle på automatikk, gjennom intuisjon og refleks. Det samme gjelder til dels for Mayflower.

For at Mayflower skal kunne operere uten et eneste menneske om bord må den være utstyrt med en digital beslutningsfunksjon (Operational decision manager) som basert på all tilgjengelig data velger blant forhåndsprogrammerte beslutninger.

Denne type AI-teknologi ser vi også i finansverdenen, hvor finansroboter utfører transaksjoner basert på avanserte algoritmer.  

3. Motstandsdyktighet

Selv med høy grad av intelligens og automasjon/intuisjon slipper man ikke alltid unna farer. Noen ganger blir man rammet likevel. Da er det viktig med et godt og robust immunforsvar.

Mayflower er bygget i et lett og motstandsdyktig material. I tillegg er den vanntett og konstruert med et effektivt hydro- og aerodynamisk design. Dette gjør at den tåler sterk sjø, krevende vindforhold og harde støt uten å synke. Mayflowers digitale systemer er dessuten isolerte og dupliserte, noe som reduserer sjansen for enpunktsfeil.

Den samme robustheten trenger en moderne virksomhet. Ingen kan forutse en pandemi som Covid-19, men den som planlegger for uforutsette hendelser vil være bedre rustet når ulykken inntreffer.

4. Survival of the fittest

Mayflower er kun et lite skip i et stort hav, men det fungerer som en interessant case-studie for virksomheter med ambisjoner. Nøkkelen er å bygge et system av intelligente mennesker og løsninger, investere i AI-teknologi som sikrer høy grad av automasjon, og sikre at bedriften er forberedt og motstandsdyktig mot uforutsette hendelser.

Man vet aldri når det blåser opp til storm, vær forberedt så du kan navigere smart og fortsette kursen fremover.

Følg Mayflower sin reise alene til sjøs på MAS400.com

Chief Technology Officer

More stories

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

Vil forenkle teknisk informasjonsflyt med kunstig intelligens

Sharecat, som strukturerer teknisk informasjon for en rekke bransjer, vil ta i bruk kunstig intelligens for å øke sin teknologiplattforms skalerbarhet, kapasitet og automatisering. Et nylig fullført digitalt kartleggingsprosjekt viser et stort potensial. Sharecat leverer en skybasert teknologiplattform for håndtering av teknisk anleggsinformasjon til industrier med komplekse produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal den […]

Continue reading

Inviterer til konkurranse med bærekraftrådgivning i premie

Innovasjon og bruk av ny teknologi hos bedrifter og samfunn skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås. I anledning Earth Day ønsker IBM å bidra til grønn omstilling ved å hjelpe bedrifter til å sette ekstra søkelys på hvordan de kan bidra. Ved å delta i vår konkurranse kan du vinne en av tre workshops […]

Continue reading