Forretningsutvikling

Hvordan bli en sosial vinner?

Share this post:

En undersøkelse i regi av IBM Institute of Business Value, A New Way of Working, viser at samhandlingsverktøy er en viktig faktor for å bli et fremragende selskap. Bruken av sosiale verktøy gir høyere effektivitet og skaper vekst. Noen nøkkelpunkter er kritiske:

  • Ansatte må kunne arbeide uavhengig av tid, sted og utstyr.
  • Ledere må ha tilgang til data for å koble de riktige menneskene til de riktige prosjektene, og ta bedre beslutninger.
  • Team må kunne treffes raskt og medarbeiderne må ha tilgang til effektive kanaler for deling av kunnskap.

For noen er dette selvfølgeligheter. Men mange selskaper sakker akterut, og ikke alle omfavner den nye, sosiale arbeidsplassen. Nye nettverk truer etablerte hierarkier. Mange ledere misliker at ansatte ikke er fysisk til stede på kontoret. Fortsatt finnes fagpersoner som tror det gir makt å verne om sin egen kunnskap.

Andre innser verdien i sosiale verktøy, men er usikre på hvordan bedriften bør gå frem. Hvor skal man starte? Hvilke systemer bør man velge? Noen ganger fører usikkerheten til at det føles tryggere å verne om det etablerte, som tross alt har fungert tidligere, enn å ta i bruk nye metoder.

Det er imidlertid mange historier om hvor galt det kan gå om man prøver å hindre en naturlig evolusjon på arbeidsplassen. It-sjefen som ut fra sikkerhetshensyn forbyr ansatte å legge ut wikier, hvor de ansatte i stedet etablerer private fora på internett. Ansatte som installerer egne lynmeldingstjenester på maskinene eller tar i bruk ulike nettjenester i mangel av interne verktøy. Finnes det ingen andre kanaler, ligger sosiale medier klart, selv om det dreier seg om informasjon og kunnskap som strengt tatt hører til på egen arbeidsplass.

Ledere kan få mange svar ved å engasjere og snakke med de ansatte om hvor man bør starte og hva som skaper verdi. Lytt til deres behov, få innsikt i hvordan de kommuniserer, innblikk i hverdagens tidstyver og hvilke prosesser som hemmer produktiviteten. Gode råd og en objektiv analyse kan du også få ved å ta en gratis test i regi av Aberdeen Group, som kan gi deg en pekepinn på hvilket potensiale din bedrift har ved å jobbe mer sosialt.

Samhandling handler i mindre grad om teknologi og langt mer om mennesker. Så start dialogen internt og legg til rette for en effektiv sosial arena med ansatte, partnere og kunder i fremtiden.

Kommunikasjonsdirektør

More Forretningsutvikling stories

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading

 IBM lanserer FlashSystem 5200 – enda mindre, enda kraftigere 

Stadig flere organisasjoner gjennomgår betraktelige digitale transformasjoner og flytter deler av sin forretningsprosesser over i skyen for å kunne sikre sin relevans og fremtidens kunde- og brukeropplevelse. Den akselererte digitaliseringen som har fulgt utbruddet av Covid-19 har kun forsterket denne tendensen. Eksempelvis vil -ifølge IDC– mengden av data som skapes global vokse til 143 zettabytes […]

Continue reading