Forretningsutvikling

Business med sosialt tilsnitt

Share this post:

’Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess.’ Dette sa Henry Ford for mer enn 100 år siden, og med sosiale medier har forutsetningene for ’samarbeid’ har aldri ligget bedre til rette enn idag!

Sosiale medier er mer enn Facebook, Twitter og YouTube! Det handler ikke bare om ’fans’ eller ’followers’. Det handler om å forstå kundene, om engasjement blant forbrukere og det å få frem potensialet hos de ansatte. Sosiale medier danner grunnlaget for en ny kultur for deling i arbeidslivet som fremmer effektivitet og produktivitet!

Sosiale medier skaper nye muligheter
Verden bruker mer enn 110 milliarder minutter på sosiale nettverk og blogger hver eneste måned. Dette tilsvarer 22% av all tid brukt på nettet – og har radikalt endret forutsetningene for hvordan vi samarbeider og hvordan vi handler på internett. Både små og store virksomheter konkurrerer om den digitale oppmerksomheten til nesten 2 milliarder mennesker med tilgang til nettet. Antallet ’likes’, ’followers’ og ’connections’ skal si noe om popularitet, interesse og aktualitet, men en stor digital fan-skare alene er ikke nok til å skape en bedre kundeopplevelse og økt lønnsomhet for bedriften.

Med en sosial og mer personlig dimensjon over internett følger det også et ønske fra både ansatte og kunder om å utnytte samhandlingsverktøy og teknologi bedre. Dette skaper effektive og trygge rammer for deling av informasjon og mer personlig service – som over tid skaper bedre lønnsomhet for virksomhetene.

Personling service på digitale veier
Det moderne arbeidsliv endres raskt, drevet av høyere krav til effektivitet og produktivitet. Dette endrer måten vi arbeider, kommuniserer og møter kunder på, og fører til at kundeservice som begrep er i ferd med å få et helt nytt innhold. Ved hjelp av ny teknologi kan virksomheter nå tilpasse kundeopplevelsen og produktene til hver enkelt kundes behov og ønsker. Både produksjonsbedrifter og kunnskapsbedrifter har mye å tjene på å skape en bedre og mer personlig dialog med sine kunder. Ifølge en undersøkelse fra IBM blant toppledere i hele verden er den største utfordringen idag det å ’komme nærmere kunden’, dvs forstå hva kunden virkelig ønsker og vil ha fra selskapet.

Samhandling gjør at kundene raskere får de produkter og tjenester de ønsker, og at produktene i større grad kan tilpasses hver enkelt forbukers behov. Nike Shoes gjør stor suksess med en løsning hvor kundene selv kan velge farger og design på joggeskoene og få dem levert hjem. Kunden kan gjøre dette på tvers av teknologiske plattformer; på hjemme- PCen, mobilen, nettbrettet eller i en butikk – det avgjør de selv.

Når kunden får lov til å dele egne ønsker og behov på en enkel og sikker måte øker sannsynligheten for en god kjøpsopplevelse – og muligheten for et gjenkjøp er stor.

Deling skaper effektivitet
Ifølge analysebyrået Harris Interactive er de fleste ansatte overbevist om at kollegaer kan hjelpe dem med å jobbe mer effektivt, de vet bare ikke hvem og hvor disse kollegaene er. Dette er dårlig nytt for kunnskapsbaserte virksomheter som lever av å utnytte egen erfaring og informasjon til å skape verdier for sine kunder. En IBM-undersøkelse av virksomheter over hele verden viser at hver ansatt i gjennomsnitt bruker 2 timer daglig på å gjenfinne informasjon, kunnskap og ekspertise.

Nye verktøy for samhandling gjør det mulig å jobbe sammen og dele store mengder informasjon, på tvers av grenser og organisasjoner – også mot kunder og samarbeidspartnere.

SpareBank 1 Gruppen i Norge er et eksempel på en organisasjon som evner å tenke nytt rundt bruken av sosiale medier. De har jobbet eksternt med sosiale medier i over fem år, og er i gang med å etablere en intern plattform for samhandling, organisering, gjenbruk og deling av informasjon på tvers i hele SpareBank 1-alliansen med over 6300 medarbeidere.

Grunntanken bak disse eksemplene er at sosiale medier ikke bare er en ny kanal for deling av filer, bilder og meldinger i sanntid mellom folk privat, men de representerer også en ny måte å arbeide på, som vil gi store fordeler for bedriftene. Steria konkluderte blant annet i en undersøkelse med at hver tredje norske virksomhet forventer å bruke sosiale medier på en strategisk måte innen utgangen av 2012.

Kulturendring påkrevd
Når ansatte og kunder får de rette verktøyene og friheten til å bruke dem, får vi likevel ikke automatisk en delingskultur som fremmer innovasjon og produktivitet. Utfordringen er å endre holdninger, arbeidskultur og kjøpsadferd. Det handler om å skape et godt klima for deling – som er tuftet på gjensidig tillit, ansvarlighet og åpenhet.

Yngre arbeidstakere har vokst opp med denne tenke- og arbeidsmåten gjennom bruk av sosiale medier. Det er slutt på tiden der din egen, unike kunnskap er din viktigste verdi for virksomheten. Kunnskap må deles for å skape bedre resultater. Deling skaper verdier – og er lønnsomt for alle! Under raskt omskiftelige forhold må det skapes en sterk, felles forretningskultur som fremmer innovasjon og deling av kunnskap. Nøkkelen ligger i å kommunisere de store fordelene dette vil gi både for den enkelte ansatte, forbrukerne – og virksomheten. Da jobber vi smartere – sammen!

For når alt kommer til alt – mennesker gjør ikke forretninger med virksomheter. Mennesker gjør forretninger med mennesker.

Kommunikasjonsdirektør

More Forretningsutvikling stories

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading

 IBM lanserer FlashSystem 5200 – enda mindre, enda kraftigere 

Stadig flere organisasjoner gjennomgår betraktelige digitale transformasjoner og flytter deler av sin forretningsprosesser over i skyen for å kunne sikre sin relevans og fremtidens kunde- og brukeropplevelse. Den akselererte digitaliseringen som har fulgt utbruddet av Covid-19 har kun forsterket denne tendensen. Eksempelvis vil -ifølge IDC– mengden av data som skapes global vokse til 143 zettabytes […]

Continue reading