Kunstig intelligens

Fem skritt på vei mot smartere bygg

Share this post:

For første gang i historien bor det flere mennesker i byer enn på landet. Det bygges i fleng. Når det gjelder miljøaspektet, er vi likevel mest opptatt av transport og fornybar energi. Vi overser byggene rundt oss – en av de største miljøsynderne. I et typisk næringsbygg står energi for rundt 30 prosent av driftskostnadene.

Bygningene er laget for et utdatert energi- og ressursregime. Det er utfordrende å skulle renovere dem for å kunne møte dagens klimautfordringer. Rent teknisk er det ikke noe problem. Teknologi som er nødvendig for å kunne endre energibruken og energimønsteret finnes, men blir i mindre grad benyttet.

Å få redusert energibruken i bygg handler imidlertid ikke bare om teknologi, men vel så mye om mennesker og forventninger. Hvordan knytte teknologene til forvalterne? Hvordan være sikker på å få mest mulig ut av den informasjonen du samler? Når er tiden inne for å investere?

Noen grunnleggende forhold kan gjøre det enklere å skape smartere bygg:

Forstå konseptet. Smarte bygg innebærer et skjæringspunkt mellom teknologi og forvaltning. Hvordan IKT kan brukes for å oppnå høyere energieffektivitet og bærekraftig energibruk, med lavere driftskostnader som resultat, må læres. Mye avhenger av programvare og analyser som gir driftsansvarlige den innsikten de trenger for å få bedre energistyring. Driftsansatte må forberedes på endringer og bli overbevist om de fordeler smarte bygg gir.

Avdekk potensialet. Gevinstpotensialet i effektivisering av bygg er stort. Gjennomgående analyser gjør det mulig å finne de mest energivennlige byggene på et anlegg eller avdekke de mest energikrevende systemene. Slik informasjon gjør det mulig å velge ut prosjekter som gir de største energiuttellingene og kostnadskuttene, og direksjoner for hvor en bør starte.

Ta initiativet.
Virksomheter kan ikke vente på at aksjeeiere, myndigheter, ansatte og kunder skal kreve reduserte kostnader og bedre miljøavtrykk. Selskapene kan oppnå sterkt reduserte energikostnader uten store investeringer. De siste årene er det utviklet mange enkle og rimelige løsninger; som sensorer for lys, varme og ventilasjon, samt sikkerhetssystemer med rutinemessige oppgraderinger og service. En vanlig bruk av sensorer i dag er å slå av lyset til gitte tider. Men sensorer kan gjøre mye mer, som å spore hvor mange mennesker det er i bygget, hvor de er, og deretter bestemme lys-, varme- og ventilasjonsforbruk.

Samarbeid.
Den beste veien videre går gjennom samarbeid. Bygninger består av kompliserte systemer fra forskjellige leverandører, gjerne levert over flere år. For å få gamle og nye systemer til å spille på lag, må produsenter, installatører og driftsansatte samarbeide.

Involver primærbrukerne
. Inkluder brukerne av bygget tidlig i beslutningsprosessene, og sørg for at de som ruller ut endringene forstår deres behov. Brukerne vet ofte best hva som trengs og kan ha viktige synspunkter på tiltak som bør iverksettes.

Smarte bygg er fremtiden. Eiere og brukerne kan ved riktige tiltak spare energi, kutte kostnader, og skape mer bærekraftige miljøer.

More Kunstig intelligens stories

Inviterer til konkurranse med bærekraftrådgivning i premie

Innovasjon og bruk av ny teknologi hos bedrifter og samfunn skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås. I anledning Earth Day ønsker IBM å bidra til grønn omstilling ved å hjelpe bedrifter til å sette ekstra søkelys på hvordan de kan bidra. Ved å delta i vår konkurranse kan du vinne en av tre workshops […]

Continue reading

Call for Code

IBM lanserer Call For Code 2021: En global utfordring for å bekjempe klimaendringer. Verden endrer seg raskt, og det siste året har ikke gitt oss noen grunn til å tro noe annet. Derfor inviterer Call for Code 2021 i år alle verdens utviklere og innovatører til å bekjempe klimaendringer med open source-tecknologi Call For Code […]

Continue reading

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading