Forretningsutvikling

Hvordan blir fremtidens arbeidsliv?

Share this post:

IBM ønsket input fra andre om dette og satte i gang en virtuell tankesmie i fjor høst, hvor 2000 deltakere fra 68 ulike land via nettløsninger ”jammet” nesten 5000 poster om hvordan man kan jobbe og samarbeide smartere.

Vi fikk mange gode tips, visjoner og tanker fra deltakerne, som både IBM og andre kan ha nytte av. Her er en oppsummering:

Fremtidens arbeidsmetoder preges av:
Prosjektbaserte team – Deltakerne mente man i økende grad vil jobbe prosjektbasert, hvor team formes og oppløses i relativt raskt tempo. Hierarkiene vil bli svakere og ledelse mer spredd.

Bedre informasjonstilgang – Team- og prosjektarbeid krever fleksible organisasjoner der det er mulig å få tilgang på de beste ressursene på et fagfelt til enhver tid.

Nye muligheter – Teamarbeidet setter nye krav til samhandlingsteknologi, som vil støtte samarbeid på en annen måte enn i dag. Mobilitet vil for eksempel nå nye høyder med mobile enheter som integreres mer sømløst.

For at dette skal fungere kreves:

Klare mål og tillit – Ettersom flere og flere jobber andre steder enn på det tradisjonelle kontoret, krever fremtidens arbeidsform at alle jobber disiplinert mot et klart definert mål. Distribuert ansvar og ledelse krever at sjefer og ansatte har tillit til hverandre.

Sosiale nettverk – Nøkkelen til samarbeid, dokumentdeling og nettverksbygging.

Deling – Denne måten å jobbe på ligger i ryggmargen til nye generasjoner arbeidstakere. Deling gjør det enklere å skape resultater og å nå felles mål, og må ikke sees som en trussel mot egen posisjon.

Nye strukturer
Deltakerne på vår tankesmie mente at i stedet for å tilpasse samarbeidsteknologi til forretningsprosessene, bør vi tilpasse prosessene etter teknologien, slik delingskulturen krever.  Kunnskap bør deles via sosiale nettverk, både internt i virksomheten og med kunder og partnere.

Tankene fra deltakerne viser at det er endringer på vei inn i arbeidslivet. Om få år vil sosiale verktøy i næringslivet være like vanlig som e-post i dag, og mange virksomheter er allerede godt i gang med det. Har du erfaringer med denne type verktøy som kan være nyttig for andre? Del dem gjerne med oss i kommentarfeltet under.

More Forretningsutvikling stories

Yngre utgave av datamaskinens mor

Først publisert i Computerworld 25. september 2019. KOMMENTAR: Vi tar for gitt at de tekniske løsningene vi omgir oss med fungerer. Det kan vi takke «datamaskinenes mor» for. Mainframe – eller IBM Z – lever i beste velgående. Har du noen gang tenkt på hvor mye av hverdagen du tar for gitt? Mobilen vekker deg om […]

Continue reading

Nyttige tips ved digitalisering med SAP S/4HANA

Svært mange norske bedrifter har valgt å bruke SAP ERP som ryggrad i den digitale økonomien. Den siste versjonen, SAP S/4HANA, er laget for å hjelpe kundene å foreta sin digitale transformasjonsreise. SAP S/4HANA erstatter tidligere versjoner, og kan kjøres både on premise og i skyen. En ERP-løsning gir virksomheter et konsistent og alltid oppdatert […]

Continue reading

Bygg et globalt utstillingsvindu for norsk digital kompetanse og innovasjon

Først publisert på digi.no 1. april 2019. I siste runde ble Norges nye regjeringskvartal redusert, men nå virker det i hvert fall klart at byggestart er 2020, første innflytting skjer i 2024 og totalt skal det gjøres plass til 4700 ansatte. Om det nye, symbolsk viktige regjeringskvartalet er stygt, pent, byfiendtlig eller funksjonelt, får arkitektene, […]

Continue reading