samarbeid

Fem skritt på vei mot smartere bygg

For første gang i historien bor det flere mennesker i byer enn på landet. Det bygges i fleng. Når det gjelder miljøaspektet, er vi likevel mest opptatt av transport og fornybar energi. Vi overser byggene rundt oss – en av de største miljøsynderne. I et typisk næringsbygg står energi for rundt 30 prosent av driftskostnadene. […]

Continue reading

Hvordan blir fremtidens arbeidsliv?

IBM ønsket input fra andre om dette og satte i gang en virtuell tankesmie i fjor høst, hvor 2000 deltakere fra 68 ulike land via nettløsninger ”jammet” nesten 5000 poster om hvordan man kan jobbe og samarbeide smartere. Vi fikk mange gode tips, visjoner og tanker fra deltakerne, som både IBM og andre kan ha […]

Continue reading

Maskiner frigir varme hender

Norge står overfor store utfordringer i helsevesenet. Den demografiske utviklingen og økt levealder gjør at vi får færre hender, men flere syke. Vi må tenke nytt og omorganisere, som Regjeringens forslag til samhandlingsreform peker på. Kanskje bør maskiner og IT-systemer ta seg av rutinejobber som lett kan automatiseres. De fleste pasientene som er innom helsevesenet […]

Continue reading