Ankete yanıt verenlerin yalnızca %42'si, kuruluşlarının önemli bir siber olayı işe etkisi olmadan atlatabileceğine inanıyor.

Olağanüstü durum kurtarma alıştırması ve arıza durumunda yedek sisteme geçiş sürelerini %80'e varan oranda kısaltın

Günümüzde, iş ortamının hizmet kesintilerine ve aksaklıklara karşı toleransı sıfıra yakındır. Özellikle platformlar arası kaynak kullanımı, kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik ve performans gereksinimleri bulunan dağınık, hibrit bir ortamda olağanüstü durum kurtarmanın yönetilmesi, hassas bir dengenin sağlanmasını gerektirebilir. IBM Güvenlik ve Esneklik Proje Hizmetleri, müşterilerin gereksinimleri, yetenekleri ve riskleri değerlendirmelerine, ilgili mimari ile doğru esneklik stratejisini belirlemelerine, planları ve kurtarma/yeniden başlatma prosedürlerini uygulamalarına, eksiksiz bir esneklik programını test etmelerine ve sürdürmelerine giderek artan oranda yardımcı olan eksiksiz bir danışmanlık ve olağanüstü durum kurtarma hizmetleri portföyü sunar

IBM Resiliency Orchestration Yazılımı, yüksek maliyetli aksaklıklardan proaktif biçimde kaçınmak için olağanüstü durum izleme, raporlama, test ve iş akışı otomasyonu sağlar.

IBM İş Sürekliliği Danışmanlık Hizmetleri, iş süreçleri, uygulamalar ve BT altyapısı arasındaki esneklik uyumunun belirlenmesine ve ele alınmasına yardımcı olabilir.  

IBM Yüksek Kullanılabilirlik Hizmetleri, kuruluş içinde neredeyse kesintisiz kullanılabilirliğe ve olağanüstü durum kurtarmaya olanak sağlayarak iş sürekliliği yeteneğinin ve rekabet avantajının iyileştirilmesine yardımcı olur.

Herhangi bir kesintiye karşı kurtarma yeteneğine güvenin

Hız

Olağanüstü durum kurtarma için tahsis ve test otomasyonu, tahsis süresini günlerden veya saatlerden dakikalara indirebilir ve bu da kurtarma süresi hedeflerinin (RTO) ve kurtarma noktası hedeflerinin (RPO) kısalmasını sağlayabilir.

Ölçek

Tahsis, izleme, doğrulama, test ve raporlama; çok sayıda veri merkezi çapında ölçeklendirme; farklı markaların ürünlerinden oluşan ortamları destekleme için tek yönetim konsolu.

Yalınlık

Kapsamlı uzmanlığa duyulan ihtiyacı azaltmak ve kurumsal uygulamalar için çok katmanlı kurtarmanın devreye alınmasını ve yönetilmesini kolaylaştırmak için uygulamaya duyarlı bir yaklaşım.

IBM dört adımda her zaman çalışır durumda olma yolculuğunuz hakkında farklı düşünmenize yardımcı olabilir. Nasıl olduğunu öğrenin.

Güvenlik ve Esneklik Proje Hizmetlerinden Öne Çıkanlar

IBM Resiliency Orchestration Yazılımı

IBM Resiliency Orchestration, gerçek zamanlı olağanüstü durum kurtarma hazırlığı doğrulaması ile olağanüstü durum kurtarma otomasyonunu basitleştirebilir ve durum farkındalığını artırarak test sürelerini ve kurtarma süresi hedefini kısaltabilir.

IBM Esneklik Danışmanlığı Hizmetleri

IBM Esneklik Danışmanlığı Hizmetleri, gereksinimlerin, yeteneklerin ve risklerin değerlendirilmesine, ilgili mimari ile doğru esneklik stratejisinin belirlenmesine, planların ve kurtarma/yeniden başlatma prosedürlerinin uygulanmasına, eksiksiz bir esneklik programının test edilmesine ve sürdürülmesine giderek artan oranda yardımcı olan eksiksiz bir danışmanlık hizmetleri portföyü sunar.

IBM Yüksek Kullanılabilirlik Hizmetleri

İşinizi kesintilerden korumak için yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve olağanüstü durumdan kurtarma konusunda kapsamlı bir yaklaşım edinin. GDPS çözümleri, IBM Z® ortamlarına yönelik bir dizi yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş yetenekten oluşur. GDR for Power Systems; AIX, IBM i ve Linux işletim sistemi ortamlarını kapsar.

National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)

İş zorluğu
Uzmanlara bağımlı olan ve veri merkezi geçişini birkaç saatte gerçekleştirebilen fazlasıyla manuel bir süreçle karşı karşıya olan National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), olağanüstü durum kurtarma operasyonlarını otomatikleştirmek için doğru aracı arıyordu.

Dönüşüm öyküsü
Hindistan'ın lider borsası olan NSE'nin, bir olağanüstü durum sırasında bile erişilebilir durumda kalması gerekiyor. NSE, IBM Resiliency Orchestration çözümünü uygulamak için IBM® Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri ile birlikte çalışarak geçiş süresini yüzde 80 oranında kısalttı, diğer yandan manuel müdahaleyi ve insan hatası potansiyelini sınırlandırdı.

Bir olağanüstü durum olasılığına karşı ne kadar rahat olduğumuzu soracak olursanız, bunun için hazırız.

GM Shenoy, Teknolojiden Sorumlu Başkan , National Stock Exchange of India Ltd.

Kaynaklar

IBM Resiliency Orchestration (RO)

Riski azaltmak ve kullanılabilirliği, verimliliği ve iş güvenini artırmak için olağanüstü durum kurtarma yönetiminizi basitleştirin.

Siber Direnç Stratejisi

Siber direnç uygulamalarının siber riskleri azaltmanıza ve ihlallerin ya da arızaların ardından kurtarma gerçekleştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Olağanüstü Durum Kurtarma (DR) planı nedir?

Olağanüstü durum kurtarma planı, bir kuruluşun faaliyet göstermeye devam edebilmesi ya da temel operasyonları hızla sürdürmesi için bir olağanüstü durumun etkilerini minimum düzeye indirmeye yönelik stratejileri içerir.

DR uzmanlarıyla iletişim kurun

Sandeep Parande

Çözüm Lideri, İş Esnekliği Hizmetleri

  • Özelleştirilmiş esneklik çözümleri
  • Hibrit bulut için esneklik
  • Siber direnç savunması

Allen Downs

Başkan Yardımcısı, İş Esnekliği Hizmetleri

  • İş esnekliği danışmanlığı
  • Sektör esnekliği çözümleri
  • Yönetilen hizmet çözümleri

Cyrus Niltchian

Olanak Yöneticisi, Resiliency Orchestration

  • Cyber Incident Recovery (CIR)
  • DR süreçlerini basitleştirir/hızlandırır
  • İş akışı otomasyonu