Tylko 42% ankietowanych ma pewność, że ich organizacja sprosta poważnemu incydentowi cybernetycznemu bez uszczerbku na poziomie prowadzonej działalności.

Skróć czas odtwarzania i awarii nawet o 80%

Obecnie środowiska biznesowa niemal zupełnie wykluczają możliwość wystąpienia awarii czy zakłóceń. Zarządzanie usuwaniem skutków katastrof w rozproszonym, hybrydowym środowisku tak, aby umożliwiać korzystanie z zasobów różnych platform oraz zapewniać wysoki poziom dostępności, skalowalności i wydajności może stanowić trudne wyzwanie. Usługi IBM w dziedzinie bezpieczeństwa i odporności to kompletny zestaw usług doradczych i w zakresie usuwania skutków katastrof, które pomagają klientom w etapowej ocenie wymogów, możliwości i czynników ryzyka, określaniu właściwej strategii zapewnienia odporności opartej na odpowiedniej architekturze, implementacji planów i procedur w zakresie odtwarzania/restartu oraz testowaniu i utrzymywaniu wszechstronnego programu zarządzania odpornością

IBM Resiliency Orchestration Software umożliwia monitorowanie, raportowanie, testowanie i automatyzację przepływów pracy, pomagając proaktywnie zapobiegać kosztownym przestojom związanym z usuwaniem skutków katastrof.

Usługi IBM Business Continuity Consulting Services mogą pomóc w zidentyfikowaniu odpowiednich rozwiązań do zapewniania odporności i zsynchronizowaniu ich działania w ramach procesów biznesowych, aplikacji i infrastruktury IT.  

Usługi IBM High Availability Services pomagają utrzymywać ciągłość biznesową i przewagę nad konkurencją, zapewniając niemal nieprzerwaną dostępność i ułatwiając usuwanie skutków katastrof w przedsiębiorstwie.

Spraw, by Twojemu przedsiębiorstwu nie straszny był żaden przestój

Prędkość

Automatyzacja udostępniania i testowania może przyspieszać udostępnianie zasobów, tak by czas ten liczono w minutach, a nie godzinach lub dniach. Przekłada się to na skrócenie docelowego czasu odtworzenia (RTO) i docelowego okresu dopuszczalnej utraty danych (RPO).

Skalowanie

Pojedyncza konsola zarządzania do udostępniania, monitorowania, sprawdzania poprawności, testowania i raportowania. Można ją skalować tak, by obsługiwała wiele centrów przetwarzania danych. Działa w środowiskach heterogenicznych.

Prostota

Podejście uwzględniające specyfikę aplikacji ogranicza konieczność przeprowadzania rozbudowanych ekspertyz, a także ułatwia wdrażanie wielowarstwowych mechanizmów odtwarzania aplikacji korporacyjnych i zarządzanie tymi mechanizmami.

IBM podpowiada, jak w czterech krokach dążyć do nieprzerwanej dostępności

Wyróżnione usługi w dziedzinie bezpieczeństwa i odporności

IBM Resiliency Orchestration Software

IBM Resiliency Orchestration upraszcza automatyzację usuwania skutków katastrof dzięki sprawdzaniu w czasie rzeczywistym poprawności działania mechanizmów odtwarzania. Ponadto ułatwia zorientowanie się w sytuacji, przekładając się na skrócenie czasu testowania i docelowego czasu odtworzenia (RTO).

IBM Resiliency Consulting Services

IBM Resiliency Consulting Services to kompletny zestaw usług doradczych, które pomagają klientom w etapowej ocenie wymogów, możliwości i czynników ryzyka, określaniu właściwej strategii zapewnienia odporności opartej na odpowiedniej architekturze, implementacji planów i procedur w zakresie odtwarzania/restartu oraz testowaniu i utrzymywaniu wszechstronnego programu zarządzania odpornością.

IBM High Availability Services

Kieruj się kompleksową strategią zapewnienia wysokiej dostępności i usuwania skutków awarii, aby chronić firmę przed przestojami. Rozwiązania GDPS oferują zestaw wysoce zautomatyzowanych funkcji dla środowisk IBM Z®. GDR for Power Systems uwzględnia środowiska systemów operacyjnych AIX, IBM i oraz Linux.

National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)

Wyzwanie biznesowe
Do niedawna proces usuwania skutków katastrof dotykających giełdę National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) wymagał angażowania ekspertów, a zastąpienie jednego centrum przetwarzania danych innym zajmowało wiele godzin pracy. Nic więc dziwnego, że firma poszukiwała narzędzia umożliwiającego automatyzację takich działań.

Opis transformacji
NSE to czołowa w Indiach giełda papierów wartościowych, która musi funkcjonować nawet w przypadku katastrofy. Dzięki współpracy z zespołem IBM® Technology and Consulting Services w celu wdrożenia rozwiązania IBM Resiliency Orchestration, usprawniającego proces odtwarzania, władzom giełdy NSE udało się skrócić czas uruchomienia innego centrum przetwarzania danych o 80 procent, a jednocześnie ograniczyć liczbę interwencji ręcznych i czynnik błędu ludzkiego.

Jesteśmy w pełni przygotowani na ewentualne zagrożenia.

GM Shenoy, dyrektor ds. technicznych, National Stock Exchange of India Ltd.

Zasoby

IBM Resiliency Orchestration (RO)

Upraszczaj procesy przywracania sprawności w celu zmniejszenia ryzyka i poprawy dostępności, wydajności oraz wiarygodności.

Strategia zapewniania odporności cybernetycznej

Dowiedz się, w jaki sposób działania związane z zapewnianiem odporności cybernetycznej pomagają przeciwdziałać zagrożeniom cybernetycznym. Sprawdź, jak wrócić do normalnej działalności po ataku lub awarii.

Czym jest plan usuwania skutków katastrofy?

Plan usuwania skutków katastrofy obejmuje strategie minimalizacji skutków katastrofy, tak by organizacja mogła kontynuować swoją działalność lub błyskawicznie wznowić kluczowe działania.

Kontakt z ekspertami w dziedzinie usuwania skutków katastrofy

Sandeep Parande

Lider rozwiązań, dział usług w dziedzinie odporności biznesowej

  • Niestandardowe rozwiązania w zakresie odporności
  • Odporność w chmurze hybrydowej
  • Odporność cybernetyczna

Allen Downs

Wiceprezes, dział usług w dziedzinie odporności biznesowej

  • Doradztwo w dziedzinie odporności biznesowej
  • Rozwiązania w zakresie odporności w zakładach przemysłowych
  • Rozwiązania w zakresie usług zarządzanych

Cyrus Niltchian

Menedżer ds. ofert i rozwiązań do harmonizacji procesów zapewniania odporności

  • Cyber Incident Recovery (CIR)
  • Upraszczanie/usprawnianie procesów usuwania skutków katastrofy
  • Automatyzacja przepływów pracy