Przegląd

Przeprowadzane przez IDC badania dowodzą, że organizacje powinny sprawdzić, czy ich infrastruktura jest w stanie sprostać wszystkim wymaganiom dotyczącym danych, przetwarzania i wydajności, które powinny być spełnione w przypadku inicjatyw AI. Jeśli istniejąca infrastruktura pamięci masowej nie zostanie unowocześniona, ryzyko niepowodzenia wyraźnie wzrasta. IBM Storage for Data and AI umożliwia klientom bezproblemowe realizowanie inicjatyw AI na dużą skalę w środowisku chmury hybrydowej.

Continental Auto Group: Infrastruktura zoptymalizowana pod kątem pojazdów autonomicznych

Projektowanie pojazdów autonomicznych przy zastosowaniu szybszej i bardziej elastycznej pamięci masowej oraz uproszczonego zarządzania technologią AI.

Modernizacja:

Architektura IT, która zapewnia elastyczność i umożliwia wdrażanie aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury w chmurze hybrydowej.

Stworzone z myślą o kontenerach korporacyjne pamięci masowe dla platformy OpenShift

IBM Spectrum Fusion* to opracowane z myślą o kontenerach rozwiązanie w dziedzinie pamięci masowej przeznaczone dla klientów, którzy potrzebują globalnych usług dostępu do danych w chmurze hybrydowej i korporacyjnej pamięci masowej spełniających rygorystyczne wymogi obowiązujące w przypadku newralgicznych danych. To rozwiązanie usprawnia wykrywanie, zabezpieczanie i ochronę danych oraz zarządzanie nimi od środowisk brzegowych przez podstawowe centra przetwarzania danych po chmury publiczne.

Wbudowana obsługa dostępu do kontenerów

Twórz klastry składające się z pamięci masowej i dowolnej liczby węzłów IBM Spectrum Scale, aby łatwo i szybko wdrażać rozwiązania zoptymalizowane pod kątem wydajności.

Łatwe wdrażanie i zapewniony wysokowydajny dostęp do danych

Red Hat® OpenShift® Container Storage (OCS) obsługuje teraz produkt IBM Spectrum® Discover na potrzeby nadzoru i integracji AI z rozwiązaniami IBM Watson®.

Usługi w dziedzinie danych korporacyjnych na potrzeby środowisk kontenerowych

Uprość wdrażanie pakietów IBM Cloud Paks® dzięki zdefiniowanym programowo rozwiązaniom w dziedzinie pamięci masowej opartym na platformach IBM Storage i Red Hat® OpenShift®, które zapewniają elastyczność przetwarzania obciążeń AI.

Gromadzenie:

Pamięci masowe na potrzeby AI, dzięki którym można upraszczać dane i łatwiej uzyskiwać do nich dostęp w chmurze hybrydowej.

Wysoce skalowalna pamięć masowa na potrzeby AI i wielkich zbiorów danych

Elastic Storage® System 5000 (ESS 5000) to nowa platforma dla jezior danych. Cechuje ją szybkość działania oraz najlepsza na rynku wydajność, gęstość i skalowalność.

Obiektowa pamięć masowa do obsługi sztucznej inteligencji

Dzięki wysokiej odporności i łatwym w obsłudze funkcjom do zarządzania dużą ilością danych obiektowa pamięć masowa świetnie sprawdza się w roli repozytorium wielkich zbiorów danych dostępnego online na potrzeby AI.

Plikowa i obiektowa pamięć masowa do obsługi sztucznej inteligencji

Dzięki rozwiązaniom zapewniającym wysoką wydajność i skalowalność — od brzegu sieci przez centrum przetwarzania danych po chmurę — poradzisz sobie z wyzwaniami związanymi z pamięcią masową do obsługi sztucznej inteligencji. Teraz możesz także liczyć na bezpośredni dostęp platformy Red Hat OpenShift do kontenerów.

Organizowanie:

Kataloguj i indeksuj dane przy użyciu mechanizmu zarządzania strategiami.

Kataloguj i indeksuj w czasie rzeczywistym

Automatyzuj katalogowanie i indeksowanie oraz sprawdzaj, czy przebiegające w czasie rzeczywistym aktualizacje danych są integrowane z produktem IBM Spectrum® Discover. Zyskaj dostęp do kompleksowej analizy, optymalizacji i nadzoru nad danymi. Teraz funkcje te są zintegrowane z IBM Watson® Knowledge Catalog.

Integruj korporacyjne dane plikowe i obiektowe

Postaw na inteligentne dane, błyskawicznie integrując korporacyjne dane plikowe i obiektowe pochodzące z IBM Spectrum® Discover z katalogiem IBM Watson® Knowledge Catalog. Łącz analizy i spostrzeżenia z innymi istotnymi danymi korporacyjnymi.

Analizowanie:

Rozwiązania do obsługi wielkich zbiorów danych, które zapewniają wysoką wydajność i integralność infrastruktury AI.

IBM Storage for Data and AI z serwerami Power Systems

W pełni zoptymalizowana, skalowalna i obsługiwana platforma AI, która zapewnia błyskawiczne działanie oraz sprawdzoną niezawodność i odporność. IBM Storage for Data and AI z serwerami Power Systems to infrastruktura IT zaprojektowana z myślą o korporacyjnej AI.

IBM Storage for Data and AI z systemami NVIDIA DGX

Postaw na systemy NVIDIA DGX, aby uzyskać skalowalną przepustowość, niezbędną do osiągania wysokiej wydajności i analizy dużych ilości danych. Więcej serwerów z akceleracją przez procesor GPU w jednym stelażu. Zaawansowane funkcje zarządzania danymi, które sprzyjają produktywności programistów.

Nowoczesna pamięć masowa opracowana z myślą o wysokowydajnej sztucznej inteligencji i chmurze hybrydowej

Rozwiązanie IBM Elastic Storage® System 3200 (ESS 3200) zostało zaprojektowane z myślą o wyzwaniach związanych z zarządzaniem danymi analitycznymi.

IBM liderem piąty rok z rzędu

Z przyjemnością informujemy, że IBM obejmuje pozycję lidera w zestawieniu Gartner Magic Quadrant 2020 dotyczącym rozproszonych systemów plików i obiektowej pamięci masowej.

Powiązane rozwiązania w dziedzinie danych i AI

IBM Cloud Object Storage for Splunk®

Zoptymalizuj istniejące wdrożenia rozwiązań Splunk dzięki rozwiązaniu IBM Cloud Object Storage for Splunk® (SmartStore) o nowej architekturze, która pomaga obniżać koszty.

IBM Spectrum Scale with Cloudera

Łączy wysoką wydajność przetwarzania równoległego z dostępem do technologii NVMe, usługami klasy korporacyjnej w dziedzinie obsługi danych ze zintegrowanym zarządzaniem ich cyklem życia, a także wysoce skalowalną pamięcią masową z wbudowanym wsparciem dla narzędzi analitycznych Hadoop.

Ekonomiczna pamięć masowa na potrzeby AI ze skalowalnymi archiwami

Zapewniany przez IBM Spectrum® Archive bezpośredni dostęp plików do danych przechowywanych na taśmach umożliwia tworzenie ekonomicznych i wysoce skalowalnych aktywnych archiwów. To z kolei przekłada się na niższe koszty towarzyszące obsłudze pamięci masowej dla AI.

Przyspieszenie analiz i tworzenia aplikacji

Udostępniaj użytkownikom dane produkcyjne bez wpływu na najważniejsze obciążenia oraz bezpieczeństwo i prywatność danych, korzystając z IBM Virtual Data Pipeline.

Następne kroki

Zastrzeżenie

*IBM może według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia zmienić lub wycofać swoje oświadczenia dotyczące planów, kierunków rozwoju i zamiarów. Informacje dotyczące potencjalnych przyszłych produktów mają wskazywać ogólny kierunek rozwoju i nie należy na ich podstawie podejmować decyzji o zakupie. Podane informacje dotyczące potencjalnych przyszłych produktów nie stanowią deklaracji, obietnicy ani zobowiązania prawnego w zakresie dostarczenia jakichkolwiek materiałów, funkcji lub kodu. Informacji dotyczących potencjalnych przyszłych produktów nie można uwzględniać w żadnych umowach. Opracowanie i wydanie wszelkich opisanych przyszłych funkcji produktów IBM oraz czas podjęcia tych działań leży wyłącznie w gestii IBM.