Czym są serwery wirtualne?

Serwery wirtualne zapewniają możliwość skalowania oraz dedykowanego przydzielania rdzeni i pamięci. To doskonała opcja dla osób poszukujących zasobów komputerowych, które można wdrożyć w kilka minut i które zapewniają dostęp do funkcji takich jak szablony obrazów. Hiperwizor jest w pełni kontrolowany przez system IBM Cloud, a zadania konfiguracji i zarządzania można wykonywać zarówno przy użyciu portalu klienta IBM Cloud, jak i za pośrednictwem interfejsu API. Serwery wirtualne są wdrażane w tych samych sieciach VLAN, co serwery fizyczne, dzięki czemu możliwe jest rozłożenie obciążeń pomiędzy serwery wirtualne i fizyczne przy jednoczesnym zapewnieniu ich współdziałania. W momencie zamawiania serwery wirtualne są w pełni konfigurowalne, co pozwala na ich skalowanie w górę w miarę zwiększania się zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe. Podczas tworzenia serwera wirtualnego można zdecydować się na rozliczanie w cyklu godzinowym lub miesięcznym. Możesz też wybrać między środowiskiem wielogrupowym (publicznym i tymczasowym) a środowiskiem z jednym podmiotem użytkującym (czyli środowiskiem dedykowanym). Oprócz tego możesz później zadecydować, czy Twoje serwery wirtualne mają korzystać z dysków lokalnych o wysokiej wydajności, czy też korporacyjnej pamięci masowej w sieci SAN.

Wersje serwerów wirtualnych

Publiczne serwery wirtualne

Serwery wirtualne dla wielu podmiotów użytkujących o z góry określonych rozmiarach umożliwiają szybkie skalowanie i zapewniają niskie koszty.

Tymczasowe serwery wirtualne

To, co zwykle nazywane jest systemem cenowym „spot”, my nazywamy systemem tymczasowym. To środowisko dla wielu podmiotów użytkujących oferuje niewykorzystaną moc obliczeniową po niższych cenach. W sytuacji zapotrzebowania na zasoby obciążenia klienta są odłączane.

Rezerwowane serwery wirtualne

Zarezerwuj do 20 określonych instancji serwera wirtualnego, aby zagwarantować sobie wymaganą moc obliczeniową.

Dedykowane serwery wirtualne

Jeden podmiot użytkujący, szybkie wdrażanie, elastyczność i możliwość sterowania rozmieszczeniem w serwerze wirtualnym obciążeń wymagających izolacji fizycznej.

Cechy serwerów wirtualnych

Sieć

Korzystaj z nieograniczonego transferu danych przychodzących w sieci prywatnej i publicznej oraz 250 GB transferu miesięcznie w sieci publicznej (w przypadku serwerów wirtualnych z rozliczeniem miesięcznym). IBM oferuje publiczne i prywatne porty sieciowe, obsługę geograficznie nadmiarowy system DNS oraz obsługę protokołów IPv4 i IPv6.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Całodobowa ochrona serwerowni. Kontrola dostępu poprzez czytniki kart zbliżeniowych lub danych biometrycznych. Nadzór wideo nad bezpieczeństwem cyfrowym.

Administrowanie systemem

Zaawansowane funkcje sprawozdawcze. Automatyczne ponowne ładowanie systemu operacyjnego. Zdalny dostęp do konsoli i opcji restartu. Monitorowanie Nimsoft.

Narzędzia programistyczne

Interfejs API platformy IBM Cloud. Sieć programistyczna IBM Cloud Development Network. Transkodowanie cyfrowe. Usługa dostarczania poczty elektronicznej.

Automatyczne skalowanie

Funkcja automatycznego skalowania umożliwia automatyczne powiększanie lub zmniejszanie środowiska chmury, co eliminuje konieczność ręcznego dodawania lub usuwania serwerów wirtualnych.

Zróżnicowane opcje cenowe

Serwery dla wielu podmiotów użytkujących oraz serwery dedykowane zapewniają z góry określone rozmiary i stałe koszty w cyklach rozliczeń godzinowych lub miesięcznych. Serwery tymczasowe (w systemie cenowym „spot”) udostępniają zasoby w sposób elastyczny po niższych cenach. Serwery rezerwowane zapewniają gwarantowaną moc obliczeniową do wykorzystania w dowolnym momencie.

Zalety serwerów wirtualnych

Elastyczność

Wybór między serwerami publicznymi a dedykowanymi. Pamięć lokalna lub sieć SAN. Wdrażanie i skalowanie z optymalnym rozmieszczeniem obciążeń. Rozliczenia godzinowe lub miesięczne. Całkowita integracja.

Moc

W przypadku wszystkich serwerów wirtualnych gwarantowane jest niestosowanie nadsubskrypcji rdzeni lub pamięci RAM.

Globalny charakter

Lokalizacje na całym świecie pozwalają docierać do użytkowników tam, gdzie ci się znajdują.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Budowanie skalowalnych aplikacji WWW o wysokiej dostępności

Ten kurs pokazuje proces tworzenia systemu równoważenia obciążeń, dwóch serwerów aplikacji działających w systemie Ubuntu z zainstalowanymi opcjami NGINX i PHP, serwera bazy danych MySQL oraz trwałej składnicy plików do przechowywania plików aplikacji i ich kopii zapasowych.

Przejdź do kursu

Skalowalne aplikacje WWW o wysokiej dostępności na serwerach wirtualnych

Opisy osiągnięć klientów

Postaw pierwsze kroki z serwerami wirtualnymi w kilka minut

Czy serwery wirtualne są odpowiednie dla Twoich obciążeń? Zamów publiczny, dedykowany, tymczasowy lub rezerwowany serwer wirtualny i poznaj dostępne opcje.