Zaoszczędź 1000 USD

Uzyskaj środki w wysokości 1000 USD, które możesz wykorzystać na nowe zasoby wirtualnej chmury prywatnej, w tym serwery, pamięć masową i systemy równoważenia obciążenia.

Przegląd

Izolacja logiczna. Szybkie udostępnianie. Wysoka wydajność sieci.

Serwer wirtualny IBM Cloud® for VPC oferuje szybkie udostępnianie zasobów obliczeniowych z najwyższą prędkością oraz bezpieczne, zdefiniowane programowo zasoby sieciowe dostępne na platformie IBM Cloud. Przyjazna dla programistów infrastruktura oparta na wirtualnej chmurze prywatnej IBM Cloud oraz wydajnych procesorach Intel Xeon drugiej generacji zapewnia obsługę współczesnych obciążeń z większą prędkością i prostotą, dzięki wstępnie ustalonym profilom instancji, szybkiemu wdrożeniu i kontroli sieci prywatnej w sprawnie działającym środowisku chmury publicznej. Wybierz rozwiązanie dedykowane lub dla wielu podmiotów użytkujących, dodaj procesory graficzne i płać za rzeczywiste wykorzystanie godzinowe.

Jak to działa

Trzywarstwowe aplikacje WWW

Wdrażanie aplikacji WWW w wielu strefach z użyciem usług internetowych IBM Cloud oraz systemu równoważenia obciążenia IBM Cloud

Trzywarstwowe aplikacje WWW

Precyzyjne tworzenie aplikacji wymagających serwera obsługującego duże natężenie ruchu i częste buforowanie. Dystrybucja globalna w scenariuszach publicznych lub dedykowanych z różnymi opcjami równoważenia obciążenia.

Autonomiczne mikrousługi

Wdrażanie puli serwerów w pojedynczym regionie wielostrefowym

Autonomiczne mikrousługi

Skala i dostępność aplikacji to kluczowe czynniki. Tworzenie i dynamiczne dodawanie lub usuwanie grup instancji serwerów wirtualnych z automatycznie skalowalnymi szablonami i kontrolą puli serwerów.

Obciążenia SAP

Profile z ultrawysoką ilością pamięci dla instancji serwera wirtualnego

Obciążenia SAP

Profile serwera wirtualnego Ultra High Memory zapewniają najwyższy stosunek vCPU do pamięci, z jednym procesorem wirtualnym (vCPU) na każde 28 GiB pamięci RAM, co umożliwia obsługę baz danych OLTP w pamięci, takich jak SAP.

Obciążenia związane z intensywnymi obliczeniami

Procesor NVIDIA V100 Tensor Core

Obciążenia związane z intensywnymi obliczeniami

Przyspieszanie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i wnioskowania obciążeń dzięki profilom serwerów wirtualnych z procesorami graficznymi NVIDIA.

Korzyści z wirtualnej chmury prywatnej IBM Cloud®

Tworzenie bezpiecznej przestrzeni w chmurze publicznej. Przyspieszanie dużych obciążeń dzięki szybszemu działaniu sieci i wdrażanie globalne w regionach wielostrefowych.

Udostępnianie z hiperskalowaniem

Ikona hiperskalowania

Udostępnianie i wdrażanie 1000 instancji serwera wirtualnego w czasie poniżej 4 minut.

Najlepsze w swojej klasie parametry sieciowe

Ikona sieci

Prędkość do 80 Gb/s dla profili serwera wirtualnego ogólnego przeznaczenia.

Rozwiązanie przyjazne dla programistów

Ikona interfejsu API

Korzystanie z opartego na usługach REST interfejsu API zgodnego z normami branżowymi, zapewniającego prostą integracją z istniejącymi narzędziami.

Odizolowane logicznie

Ikona odizolowania logicznego

Szczegółowa kontrola nad adresami IP i aplikacjami, które mają dostęp do zasobów.

Bezpieczne środowisko

Ikona kłódki

Skuteczne utrzymanie regulowanego środowiska z obsługą KYOK, BYOK oraz najwyższego poziomu certyfikacji FIPS.

Ekonomiczna wysoka dostępność

ikona ekonomiczności

Większa odporność na błędy i zapobieganie nadmiernemu lub niedostatecznemu wykorzystaniu określonych obciążeń kluczowych.

Często zadawane pytania

Omówienie serwera wirtualnego IBM Cloud for VPC.

Jak działa serwer wirtualny IBM Cloud for VPC?

Wirtualny serwer IBM Cloud for VPC umożliwia użycie interfejsu użytkownika, interfejsu wiersza komend lub interfejsu API do szybkiego udostępniania wirtualnej mocy obliczeniowej, zwanej również instancjami serwera wirtualnego lub maszynami wirtualnymi (VM). Infrastrukturę stanowi wirtualna chmura prywatna IBM Cloud, która obejmuje szereg zasobów pamięci masowej, sieciowych i bezpieczeństwa. Działa ona jako własna, wirtualna chmura prywatna z wykorzystaniem dostępności i skalowalności chmury publicznej IBM.

Jakie korzyści niesie wybór wirtualnych serwerów IBM Cloud® for VPC?

Wirtualny serwer IBM Cloud for VPC umożliwia udostępnianie serwerów wirtualnych w ramach infrastruktury, przy poziomie bezpieczeństwa zapewnianym przez chmurę prywatną oraz sprawności działania chmury publicznej. Obciążenia i aplikacje są logicznie odizolowane od innych sieci, a zasoby można szybko udostępniać z najwyższą elastycznością i skalowalnością.

Jakie są różnice, jeśli chodzi o sieć, pomiędzy serwerami wirtualnymi w wirtualnej chmurze prywatnej IBM Cloud i innymi serwerami wirtualnymi IBM Cloud?

Serwer wirtualny IBM Cloud w klasycznej infrastrukturze działa w natywnej podsieci i wirtualnej sieci lokalnej (VLAN), umożliwiając komunikację w ramach centrum przetwarzania danych i pojedynczego zasobnika. Serwer wirtualny IBM Cloud for VPC działa z dodatkową warstwą orkiestracji sieci, która eliminuje granicę zasobnika, zapewniając większe możliwości skalowania instancji.

Jakie opcje wdrażania są dostępne dla serwera wirtualnego IBM Cloud for VPC?

W zależności od wymagań profilu obciążenia można wdrażać serwery wirtualne dla wielu podmiotów użytkujących. Można również wdrażać dedykowane hosty dla pojedynczych podmiotów użytkujących, w celu przydzielenia mocy obliczeniowej do określonych celów związanych z uprawnieniami bezpieczeństwa i obciążeniami.

Powiązane produkty

IBM Cloud® Bare Metal Servers for VPC

Stwórz maszynę wirtualną z zaawansowanym bezpieczeństwem chmury prywatnej i sprawnością działania chmury publicznej.

Intel on IBM Cloud®

Poznaj wszystkie oferty dotyczące mocy obliczeniowej, pamięci masowej i certyfikowanych obciążeń wykorzystujących najnowszą technologię w chmurze Intel.

IBM Cloud® Load Balancers

Skorzystaj z najnowszych architektur procesorów graficznych dla serwerów dedykowanych, fizycznych i wirtualnych.