Wdrażanie ciągłe

menu icon

Wdrażanie ciągłe

W niniejszym przewodniku opisano koncepcję strategii wdrażania ciągłego oraz sposób, w jaki wspiera ona skalowalność przedsiębiorstwa.

Czym jest wdrażanie ciągłe?

Wdrażanie ciągłe to strategia tworzenia oprogramowania, w której zmiany kodu aplikacji są automatycznie zwalniane do środowiska produkcyjnego. Ta automatyzacja jest sterowana serią predefiniowanych testów. Gdy nowe aktualizacje przejdą te testy, system przesyła je bezpośrednio do użytkowników oprogramowania.

Wdrażanie ciągłe oferuje wiele korzyści dla przedsiębiorstw, które chcą skalować swoje aplikacje i ofertę rozwiązań IT. Po pierwsze, skraca ono czas wprowadzania na rynek, eliminując opóźnienie między kodowaniem a dostarczaniem rozwiązań klientom — zazwyczaj liczone w dniach, tygodniach, a nawet miesiącach.

Aby to osiągnąć, testy regresyjne muszą być zautomatyzowane, eliminując w ten sposób kosztowne testowanie ręczne. Systemy, które organizacje wprowadzają do zarządzania dużymi pakietami zmian w środowisku produkcyjnym — w tym planowanie wydań i spotkania zatwierdzające — również można wyeliminować w przypadku większości zmian.

Wdrażanie ciągłe a...

Wdrażanie ciągłe a dostarczanie ciągłe

Terminy „wdrażanie ciągłe” i „dostarczanie ciągłe” mogą wydawać się tożsame, ale w rzeczywistości stanowią dwa różne podejścia do częstego zwalniania kodu.

Dostarczanie ciągłe jest praktyką tworzenia oprogramowania, w której oprogramowanie jest budowane w taki sposób, aby w dowolnej chwili mogło być zwalniane do środowiska produkcyjnego. W tym celu model dostarczania ciągłego obejmuje środowiska testowe zbliżone do produkcyjnych. Nowe kompilacje wykonywane w rozwiązaniu do dostarczania ciągłego są automatycznie wdrażane w ramach automatycznego środowiska testowania jakości, które testuje pod kątem dowolnej liczby błędów i niespójności. Gdy kod przejdzie wszystkie testy, dostarczanie ciągłe wymaga interwencji człowieka w celu zatwierdzenia wdrożeń w środowisku produkcyjnym. Samo wdrożenie jest następnie wykonywane automatycznie.

Wdrażanie ciągłe przesuwa automatyzację o krok dalej i eliminuje konieczność ręcznej interwencji. Testy i programiści są uznawani za wiarygodnych na tyle, aby zatwierdzenie zwolnienia do środowiska produkcyjnego nie było wymagane. Jeśli testy zostaną zaliczone, nowy kod będzie uznawany za zatwierdzony i zostanie wykonane wdrożenie w środowisku produkcyjnym.

Wdrażanie ciągłe jest naturalnym rezultatem poprawnego dostarczania ciągłego. Ostatecznie wartość generowana podczas ręcznego zatwierdzanie jest niewielka lub żadna i w zasadzie jedynie spowalnia procesy. W tym momencie etap ten jest eliminowany i dostarczanie ciągłe staje się wdrażaniem ciągłym.

Zobacz poniższy film Erika Minicka na temat różnic między wdrażaniem ciągłym a dostarczaniem ciągłym:

Dostarczanie ciągłe a wdrażanie ciągłe (07:36)

Wdrażanie ciągłe a integracja ciągła

Kolejnym kluczowym elementem zapewnienia bezproblemowego wdrażania ciągłego jest integracja ciągła. Aby automatyzacja procesów wdrażania działała poprawnie, wszyscy programiści pracujący nad projektem potrzebują wydajnego sposobu komunikowania wprowadzanych zmian. Integracja ciągła sprawia, że jest to możliwe.

Zazwyczaj podczas pracy nad tym samym projektem programiści wykorzystują poszczególne kopie głównej gałęzi kodu. Jednak po scaleniu zmian z główną podstawą kodu mogą pojawić się problemy z funkcjonalnością i błędy, zwłaszcza gdy programiści pracują niezależnie od siebie. Im dłużej pracują niezależnie, tym większe ryzyko.

W przypadku integracji ciągłej każdy programista scala zmiany kodu z repozytorium co najmniej raz dziennie. W miarę pojawiania się aktualizacji uruchamiane są zautomatyzowane testy kompilacji w celu zapewnienia, że wszystkie zmiany pozostaną zgodne z gałęzią główną. Działa to jako zabezpieczenie mające wykrywać problemy z integracją tak szybko, jak to możliwe.

Aby bliżej przyjrzeć się temu, czym integracja ciągła różni się od dostarczania ciągłego i wdrażania ciągłego, zobacz wpis na blogu „Integracja ciągła a dostarczanie ciągłe: krótkie omówienie” oraz wideo „Czym jest integracja ciągła?”:

Czym jest integracja ciągła (06:20)

Narzędzia do wdrażania ciągłego

Aby w sposób ciągły rozwijać i wdrażać wysokiej jakości ulepszenia oprogramowania, programiści muszą używać odpowiednich narzędzi do budowania skutecznych praktyk DevOps. Dzięki temu zapewniana jest nie tylko sprawna komunikacja między działami rozwojowymi i operacyjnymi, ale także minimalizacja lub eliminacja błędów w potoku dostarczania oprogramowania.

Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych narzędzi używanych w przepływie pracy wdrażania ciągłego:

  • Kontrola wersji: wspiera integrację ciągłą poprzez śledzenie zmian w zasobach konkretnego projektu. Kontrola wersji, zwana również kontrolą „zmian” lub „źródeł”, pomaga zwiększyć widoczność aktualizacji i zmian projektu, a jednocześnie pomaga zespołom współpracować niezależnie od tego, gdzie i kiedy pracują.
  • Przegląd kodu: to proces testowania bieżącego kodu źródłowego za pomocą narzędzi. Przeglądy kodu pomagają zwiększyć integralność oprogramowania poprzez wyszukiwanie usterek i błędów w kodzie, a także ułatwiają programistom usuwanie ich przed wdrożeniem aktualizacji.
  • Integracja ciągła: integracja ciągła jest kluczowym składnikiem wdrażania ciągłego i odgrywa ważną rolę w minimalizowaniu blokad programistycznych, gdy wielu programistów pracuje nad tym samym projektem. Istnieje wiele narzędzi do integracji ciągłej, komercyjnych i typu Open Source, z których każde ukierunkowane jest na unikatową złożoność wdrożeń oprogramowania korporacyjnego.
  • Zarządzanie konfiguracją: jest strategią i dyscypliną, która zapewnia, że całość oprogramowania i sprzętu zachowuje spójny stan. Obejmuje poprawną konfigurację i automatyzację ogółu serwerów, pamięci masowych, sieci i oprogramowania.
  • Automatyzacja wydawania: automatyzacja wydawania aplikacji (lub orkiestracja wydawania aplikacji) jest bardzo ważna przy automatyzowaniu wszystkich działań niezbędnych do prowadzenia wdrażania ciągłego. Narzędzia do orkiestracji łączą procesy, aby zagwarantować, że programiści wykonają wszystkie niezbędne kroki przed „wypchnięciem” nowych zmian do środowiska produkcyjnego. Narzędzia te ściśle współpracują z procesami zarządzania konfiguracją, aby zapewnić, że wszystkie środowiska projektów zostały poprawnie udostępnione i mogą działać z najwyższą wydajnością.
  • Monitorowanie infrastruktury: podczas pracy z modelem wdrażania ciągłego ważne jest, aby móc wizualizować dane ze środowisk testowych. Narzędzia do monitorowania infrastruktury ułatwiają analizowanie wydajności aplikacji w celu sprawdzenia, czy wprowadzone zmiany mają pozytywny, czy negatywny wpływ na wydajność aplikacji.

Praca z Kubernetes

Kubernetes to rozwiązanie Open Source, które świetnie sprawdza się przy tworzeniu potoku wdrażania ciągłego. Dzięki elastycznemu, logicznemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, Kubernetes umożliwia zmniejszenie liczby typowych problemów, które pojawiają się przy napotykaniu ograniczeń użycia serwera i przestojów podczas obsługi nowoczesnej infrastruktury i wdrożeń w środowiskach wielochmurowych.

Kubernetes pomaga zwiększyć sprawność procesów DevOps. Ze względu na modułową konstrukcję Kubernetes umożliwia modyfikowanie poszczególnych zasobników wewnątrz usługi, a także bezproblemowe przechodzenie między zasobnikami. Ta elastyczność pomaga zespołom programistycznym unikać przestojów serwera i pozwala maksymalne wykorzystywać zasoby w czasie działania mikrousług. Kubernetes to także niezwykle niezawodna platforma, która potrafi wykryć gotowość i ogólną kondycję aplikacji i usług zanim zostaną one publicznie udostępnione.

Wdrażanie ciągłe w różnych aplikacjach

Przy tworzeniu infrastruktury dostarczania ciągłego lub wdrażania ciągłego ważne jest, aby uzyskać odpowiednie rozwiązanie korporacyjne, które zapewni firmie pewność konieczną do automatyzacji procesów testowania i wdrażania oprogramowania. IBM UrbanCode Deploy to platforma automatyzacji wdrażania aplikacji, która w jednym pakiecie oferuje funkcje widoczności, śledzenia i kontroli, których firmy potrzebują do tworzenia oprogramowania.

Wdrożenia w wielu chmurach

Korzystając z narzędzi Easy Process i Blueprint Designer w ramach UrbanCode Deploy, organizacje mogą tworzyć niestandardowe modele środowisk w chmurze, aby wizualizować, w jaki sposób ich aplikacje powinny być wdrażane w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych. Narzędzie Blueprint Designer umożliwia użytkownikom tworzenie, aktualizowanie i dzielenie środowisk obliczeniowych obejmujących kompletne stosy, umożliwiając jednocześnie pełną orkiestrację chmury. Wszystkie środowiska mogą być udostępniane w celu wdrażania komponentów aplikacji automatycznie lub na żądanie.

Automatyzacja rozproszona

UrbanCode Deploy to wysoce skalowalne rozwiązanie, które wspomaga dynamiczne wdrażanie wszystkich aplikacji i usług o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa. Zaprojektowane tak, aby spełniać unikatowe wymagania przedsiębiorstw wdrażających w wielu centrach przetwarzania danych, rozwiązanie UrbanCode Deploy obsługuje grupowanie serwerów głównych i korzysta z uproszczonych wdrożeń w celu zapewnienia natychmiastowej dostępności usług.

Bramy jakości i zatwierdzenia

Możliwość polegania na dokładności zautomatyzowanych środowisk testowych jest absolutnie konieczna, aby skutecznie realizować wdrażanie ciągłe. W niektórych środowiskach konieczne jest jednak stworzenie pewnych warunków, które oznaczają ręczne zatwierdzenia w celu zapewnienia, że odpowiednie informacje zostaną wypchnięte do środowiska produkcyjnego we właściwym czasie. Rozwiązanie UrbanCode Deploy oferuje zatwierdzenia wdrożeń i bramy, aby zapewnić administratorom większą kontrolę, widoczność i możliwości inspekcji dla procesów wdrażania ciągłego.

Przetestowane integracje

Rozwiązanie UrbanCode Deploy obsługuje korzystanie z własnych skryptów, a gotowe wtyczki sprawiają, że procesy wdrażania są łatwiejsze do projektowania i zarządzania. Korzystając z przetestowanych integracji, programiści mogą wykorzystywać wstępnie wbudowaną automatyzację, która została już sprawdzona. Eliminuje to konieczność tworzenia niestandardowych skryptów specjalnie dla rozwiązania UrbanCode Deploy.

Rozwiązanie IBM UrbanCode Deploy oferuje zaawansowane narzędzia do orkiestracji procesów oraz narzędzia wspomagające pracę grupową, które umożliwiają przedsiębiorstwom uporządkowanie wszystkich potrzeb wdrożeniowych w jednym, łatwym w użyciu, dostosowywalnym panelu kontrolnym. Niezależnie od tego, czy produkt UrbanCode Deploy zostanie wdrożony lokalnie, w systemie zewnętrznym lub na tysiącach serwerów zarządzanych — zapewni wszystkie rozwiązania konieczne, aby zagwarantować dostarczanie ciągłe i szybkie wdrażanie w całym przedsiębiorstwie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania produktu IBM UrbanCode Deploy i jego wpływu na proces programowania, zapoznaj się z rozwiązaniem IBM do automatyzacji wdrażania.

Wdrażanie ciągłe i IBM Cloud

Możliwość automatycznego zwalniania zmian kodu do środowiska produkcyjnego może pomóc radykalnie skrócić czas wprowadzania rozwiązań na rynek. Można to osiągnąć dzięki narzędziom IBM, jak również integracjom z wtyczkami innych firm i typu Open Source. Procesy i narzędzia od IBM mogą pomóc przy jednej z najtrudniejszych inicjatyw DevOps, przed którymi stoją organzacje — tworzeniu i modernizowaniu aplikacji w trakcie migracji do chmury.

Wykonaj kolejny krok:

Już dziś załóż konto w IBM Cloud.