Czym jest usługa IBM Cloud Kubernetes Service?

IBM Cloud™ Kubernetes Service to zarządzane rozwiązanie do obsługi kontenerów, które umożliwia błyskawiczne wdrażanie i modernizację aplikacji integrujących zaawansowane usługi, takie jak IBM Watson® czy technologia łańcucha bloków. Jako certyfikowany dostawca K8s w ramach usługi Cloud Container Service IBM oferuje inteligentne planowanie, mechanizmy samonaprawy, skalowanie poziome, wykrywanie usług i równoważenie obciążenia, automatyczne instalowanie i wycofywanie oraz zarządzanie danymi szyfrującymi i konfiguracją. Oferowana usługa Kubernetes wyposażona jest ponadto w zaawansowane opcje w zakresie uproszczonego zarządzania klastrami, bezpieczeństwa kontenerów i strategii izolacji. Umożliwia też projektowanie własnych klastrów i zapewnia zintegrowane narzędzia operacyjne gwarantujące spójność wdrażania. 

→ Modernizacja aplikacji przy użyciu systemu Kubernetes

Najważniejsze cechy usługi IBM Cloud Kubernetes Service

Kompleksowe zarządzanie na dowolną skalę

Usługi IBM Cloud — w tym IBM Watson® i IBM Blockchain Platform — korzystają z systemu Kubernetes, który umożliwia skalowanie obciążeń na masową skalę i zapewnia ich różnorodność. Wyeliminuj przestoje dzięki wielostrefowym klastrom, które charakteryzują się wysoką dostępnością oraz mogą pełnić rolę węzłów głównych (master) i są zlokalizowane w 35 centrach przetwarzania danych w 6 regionach.

Bezpieczne klastry Kubernetes

To niezwykle bezpieczne środowisko do obsługi obciążeń produkcyjnych, które ma wbudowane zabezpieczenia na poziomie klastrów, w tym strategie separacji i infrastrukturę wzmocnioną pod kątem standardów CIS, a ponadto jest zgodne z wieloma normami branżowymi (m.in. PCI, HIPPA, SOC1 i SOC2).

Usługi zaawansowane

Wykorzystaj zautomatyzowaną, ujednoliconą i bezpieczną architekturę, by rozszerzyć możliwości swoich aplikacji, integrując je z zaawansowanymi usługami IBM, które korzystają ze sztucznej inteligencji, platformy Watson i łańcucha bloków. Ponadto korzystając z rozwiązania IBM Cloud™ Key Protect, uzyskasz dostęp do sekretów Kubernetes zarządzanych przez klienta.

Inteligentne udostępnianie

Kontenery są automatycznie planowane i umieszczane w otwartych hostach obliczeniowych w zależności od określonych wymogów i dostępności klastra.

Samonaprawiające się kontenery

Skonfiguruj niestandardowy klaster Kubernetes, który na postawie zdefiniowanych strategii, automatycznie skaluje i odtwarza kontenery. Wdróż kontrolę stanu newralgicznych komponentów, takich jak containerd, kubelet, kube-proxy i calico, by system autoodtwarzania mógł inicjować działania korygujące.

Rejestrowanie i monitorowanie

Zyskaj wgląd w działanie aplikacji, platform i usług na platformie Kubernetes. Zaawansowane funkcje pomogą Ci monitorować i rozwiązywać problemy, definiować alerty i projektować niestandardowe panele kontrolne. Dzięki tej w pełni scentralizowanej usłudze zyskasz możliwość przetwarzania języka naturalnego i przechowywania danych przez 30 dni na poziomie klastrów.

Dowiedz się, jak budować rozwiązania oparte na technologiach Kubernetes, Istio i Watson

Jak klienci używają tego rozwiązania

Wdrażanie skalowalnych aplikacji WWW na platformie Kubernetes

W ramach tego kursu dowiesz się, jak zbudować szkielet aplikacji WWW, uruchomić go w lokalnym środowisku kontenera, a następnie wdrożyć w klastrze IBM Cloud Kubernetes. Ponadto nauczysz się, jak wiązać domenę niestandardową, monitorować stan środowiska i skalować rozwiązanie.

Zdobądź kod

Wykres architektury wdrażania aplikacji WWW w środowisku Kubernetes

Analizowanie dzienników i monitorowanie stanu aplikacji Kubernetes

W tym kursie pokazano, jak wykorzystać usługę IBM Log Analysis with LogDNA do skonfigurowania i udostępnienia dzienników aplikacji Kubernetes wdrożonej na platformie IBM Cloud™. Oto kroki, które należy wykonać:

1. Wdróż aplikację w języku Python w klastrze udostępnionym w usłudze IBM Cloud Kubernetes Service.
2. Skonfiguruj agenta LogDNA, wygeneruj różne poziomy dzienników aplikacji i uzyskaj dostęp do dzienników procesu roboczego, dzienników jednostek „pod” lub dzienników sieciowych.
3. Wyszukaj, przefiltruj i zwizualizuj te dzienniki za pośrednictwem interfejsu WWW rozwiązania Log Analysis with LogDNA.
4. Skonfiguruj usługę IBM Cloud Monitoring with Sysdig i agenta Sysdig, by monitorować sprawność i stan Twojej aplikacji i Twojego klastra IBM Cloud Kubernetes Service.

Rozpocznij

Wykres architektury analizowania dzienników i monitorowania stanu aplikacji Kubernetes

Wdrażanie w środowisku Kubernetes w trybie ciągłym

Kurs krok po kroku wyjaśnia, jak skonfigurować proces ciągłej integracji i dostarczania danych na potrzeby działających w kontenerach aplikacji uruchomionych w usłudze IBM Cloud Kubernetes Service. Dowiesz się, jak skonfigurować kontrolę źródła, a następnie zbudować, przetestować i zaimplementować kod na różnych etapach wdrożenia. Następnie nauczysz się przeprowadzać integrację z innymi usługami, takimi jak powiadomienia aplikacji Slack.

Poznaj tajniki techniczne

schemat przepływu wdrażania w środowisku Kubernetes w trybie ciągłym

Tworzenie klastrów

W tej serii kursów możesz zobaczyć, w jaki sposób fikcyjne przedsiębiorstwo świadczące usługi public relations wykorzystuje możliwości środowiska Kubernetes podczas wdrażania działającej w kontenerach aplikacji w chmurze IBM Cloud. Rozwiązanie Watson™ Tone Analyzer pozwoliło temu przedsiębiorstwu na analizę wydawanych informacji dla prasy i otrzymywanie wartościowej informacji zwrotnej.

Rozszerz możliwości

Ilustracja prezentująca wykorzystanie środowiska Kubernetes do wdrażania aplikacji handlowej działającej w kontenerach

Klienci korzystający z usługi IBM Cloud Kubernetes Service

logo think research

Think research

Pomaga lekarzom klinicystom w wykorzystaniu wiedzy do szybkiego i skutecznego pomagania pacjentom.

logo eurobits technologies

Eurobits Technologies

Przekształcenie ekosystemu finansowego za pomocą niezawodnych, kompleksowo zabezpieczonych usług w chmurze IBM Cloud.

logo ibm weather

The Weather Company

Migracja największego na świecie internetowego serwisu meteorologicznego do bezpiecznej, skalowalnej i globalnej architektury na platformie IBM Cloud.

Zestawy narzędzi do tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Połącz usługi IBM Cloud z narzędziami Open Source i oferowanymi przez inne firmy.

Pogłębiaj wiedzę techniczną

Mężczyzna, który na przezroczystej tablicy pokazuje schematy wyjaśniające rolę kontenerów

Kontenery: kompleksowy przewodnik

Poznaj rolę kontenerów w kontekście przetwarzania w chmurze i dowiedz się, w jaki sposób współdziałają one z takimi technologiami, jak Docker, Kubernetes, Istio, VMs i Knative.

Mężczyzna, który na przezroczystej tablicy pokazuje schematy wyjaśniające działanie systemu Kubernetes

Kubernetes: kompleksowy przewodnik

Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat środowiska Kubernetes — narzędzie do orkiestracji kontenerów, które umożliwia wdrażanie i skalowanie aplikacji w kontenerach, a także zarządzanie nimi.

Mężczyzna, który na przezroczystej tablicy pokazuje schematy wyjaśniające, jak technologia Knative może uzupełnić system Kubernetes

Knative: kompleksowy przewodnik

Z tego podręcznika dowiesz się więcej o rozwiązaniu Knative, które znakomicie dopełnia system Kubernetes.

Postaw pierwsze kroki w kilka minut

Zarządzaj aplikacjami o wysokiej dostępności w kontenerach Docker i klastrach usługi IBM Cloud Kubernetes na platformie IBM Cloud.