Przegląd

Przykłady użycia

Tworzenie klastrów Kubernetes

Schemat pokazujący, jak wykorzystywać możliwości środowiska Kubernetes do wdrażania skonteneryzowanych aplikacji na platformie IBM Cloud

Tworzenie klastrów Kubernetes

Zobacz, jak fikcyjna agencja public relations wykorzystuje możliwości środowiska Kubernetes do wdrażania skonteneryzowanych aplikacji na platformie IBM Cloud. Dzięki rozwiązaniu IBM Watson® Tone Analyzer Service agencja otrzymuje informacje zwrotne dotyczące publikowanych komunikatów prasowych.

Wdrażanie skalowalnej aplikacji WWW

Schemat pokazujący, jak opracować szkielet aplikacji WWW, uruchomić ją lokalnie w środowisku kontenera, a następnie wdrożyć w klastrze IBM Cloud Kubernetes

Wdrażanie skalowalnej aplikacji WWW

Dowiedz się, jak opracować szkielet aplikacji WWW, uruchomić ją lokalnie w środowisku kontenera, a następnie wdrożyć w klastrze IBM Cloud Kubernetes. Sprawdź też, jak powiązać domenę niestandardową i monitorować stan środowiska na dużą skalę.

Analiza dzienników, monitorowanie aplikacji

Schemat pokazujący, jak stworzyć klaster oraz skonfigurować usługi analizy dzienników i monitorowania środowiska, a następnie wdrożyć w tym klastrze aplikację

Analiza dzienników, monitorowanie aplikacji

Dowiedz się, jak stworzyć klaster oraz skonfigurować usługi analizy dzienników i monitorowania środowiska. Następnie wdrożysz w tym klastrze aplikację, przejrzysz i przeanalizujesz dzienniki przy użyciu rozwiązania Kibana, a także sprawdzisz stan i wskaźniki środowiska na platformie Grafana.

Nieprzerwane wdrażanie aplikacji

Schemat pokazujący, jak skonfigurować procesy ciągłej integracji i ciągłego wdrażania obejmujące skonteneryzowane aplikacje działające w klastrach Kubernetes

Nieprzerwane wdrażanie aplikacji

Dowiedz się, jak skonfigurować procesy ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) obejmujące skonteneryzowane aplikacje działające w klastrach Kubernetes. W tym przykładzie omówiono konfigurację mechanizmów kontroli kodu źródłowego, a także budowanie, testowanie, wdrażanie i integrowanie skanerów, analiz i innych rozwiązań zabezpieczających.

Cechy

Kubernetes — to proste

Zasoby na temat platformy Kubernetes

Od praktycznych zajęć po dokumentację. Pomoc, jakiej potrzebujesz.

Praktyczne szkolenia i certyfikacja

Weź udział w bezpłatnych zajęciach poświęconych środowisku Kubernetes i zdobądź certyfikat.

Co mówią klienci

Sprawdź, dlaczego rozwiązanie IBM Cloud Kubernetes Service otrzymało tak wysoką notę w serwisie TrustRadius.

Szybki start dla programistów

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z asystą. Nauczysz się wdrażać wysoce dostępne skonteneryzowane aplikacje w klastrach Kubernetes.

Powiązane produkty

IBM Cloud Code Engine

Uruchamianie aplikacji, zadania lub kontenera na platformie zarządzanej bez serwera.

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Wdrażanie i zabezpieczanie obciążeń korporacyjnych w rodzimym systemie Red Hat® OpenShift® z narzędziami dla programistów w celu uruchamiania aplikacji o wysokiej dostępności.

IBM Cloud Foundry

Tworzenie i wdrażanie aplikacji w zarządzanym środowisku wielogrupowym Cloud Foundry.

Kubernetes krok po kroku

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania i skorzystaj z odsyłaczy do materiałów, z których dowiesz się więcej.

Czym jest platforma Kubernetes?

Kubernetes (grec. „sternik”; także pod nazwą „k8s” lub „kube”) to platforma harmonizacji kontenerów służąca do planowania i automatyzowania zadań towarzyszących wdrażaniu i skalowaniu skonteneryzowanych aplikacji, a także zarządzaniu nimi. Stanowi konkurencję dla maszyn wirtualnych w dostarczaniu platformy w modelu usługowym na potrzeby wielu zadań infrastrukturalnych i operacyjnych, umożliwiającej rozwiązywanie wielu problemów związanych z tworzeniem produktów i usług od początku przeznaczonych dla chmury.

Czym są kontenery?

Kontener to wykonywalna jednostka oprogramowania zawierająca spakowany kod aplikacji — razem z bibliotekami i zależnościami — który można uruchomić na dowolnym komputerze stacjonarnym, w tradycyjnym środowisku IT lub w chmurze. Kontenery wykorzystują jedną z form wirtualizacji systemu operacyjnego, dzięki czemu aplikacje mogą współużytkować system operacyjny poprzez separację procesów i kontrolę dostępu do procesora CPU, pamięci i procesów.

Jak zmienia się harmonizacja kontenerów w oparciu o Kubernetes?

Upowszechnienie kontenerów sprawiło, że zespoły operacyjne stanęły przed koniecznością planowania i automatyzowania zadań związanych z wdrażaniem, operacjami sieciowymi, skalowaniem i zapewnianiem dostępności. Swoją popularność kontenery zawdzięczają funkcjonalności, ekosystemowi przydatnych narzędzi Open Source i możliwości przenoszenia między środowiskami chmury od czołowych dostawców, spośród których wielu oferuje w pełni zarządzane usługi Kubernetes.

Z jakich głównych komponentów zbudowana jest architektura Kubernetes?

Klastry składają się z węzłów. Każdy węzeł reprezentuje 1 host obliczeniowy.Węzły robocze w klastrze wdrażają i uruchamiają aplikacje kontenerowe oraz zarządzają nimi.Pody współużytkują zasoby obliczeniowe i sieć, a do tego są niezbędne w celach skalowania. Jeśli kontener w podzie otrzymuje zbyt duży ruch, platforma Kubernetes replikuje dany pod. Wdrożenia kontrolują tworzenie i stan aplikacji w kontenerach, a także dbają o ich prawidłowe działanie.

Czym jest Istio service mesh?

Ponieważ liczba kontenerów w klastrze rośnie, liczba możliwych połączeń między nimi wzrasta wykładniczo, co może znacznie utrudniać konfigurację i zarządzanie. Istio w IBM Cloud, warstwa service mesh typu Open Source dla klastrów Kubernetes, dołącza dodatkowy kontener do każdego klastra Kubernetes. Taka „przyczepka” konfiguruje i monitoruje interakcje między innymi kontenerami oraz zarządza nimi.

Czym się różnią Knative i przetwarzanie bezserwerowe?

Knative, platforma Open Source stanowiąca uzupełnienie Kubernetes, zapewnia dwie istotne korzyści w dziedzinie projektowania z myślą o chmurze. Oferuje prosty sposób dostępu do funkcji przetwarzania bezserwerowego oraz możliwość zbudowania kontenera raz i uruchamiania go jako usługi programowej lub funkcji bezserwerowej. Knative w sposób przejrzysty obsługuje takie funkcje, jak generowanie plików konfiguracyjnych czy tworzenie skryptów CI/CD.

Co różni Kubernetes i Dockera?

Docker udostępnia element konteneryzacyjny umożliwiający programistom łatwe pakowanie aplikacji do małych, izolowanych kontenerów z poziomu wiersza komend. W przypadku gwałtownego wzrostu zapotrzebowania Kubernetes zapewnia orkiestrację kontenerów Docker oraz ich planowanie i automatyczne wdrażanie w środowiskach IT w celu zapewnienia wysokiej dostępności.

Czym jest Ingress na platformie Kubernetes?

Ingress na platformie Kubernetes to obiekt API dostarczający reguły routingu na potrzeby zarządzania dostępem użytkowników zewnętrznych do usług w klastrze Kubernetes. Korzystając z obiektu Ingress, można łatwo skonfigurować reguły kierowania ruchem bez konieczności tworzenia wielu systemów równoważenia obciążeń lub ujawniania każdej usługi w węźle. Dzięki temu jest to najlepsza opcja do wykorzystania w środowiskach produkcyjnych.

Jaka jest różnica między Docker Swarm a Kubernetes?

Rozwiązanie Docker Swarm jest wdrażane za pomocą mechanizmu Docker Engine i łatwo dostępne w Twoim środowisku. Rozpoczęcie pracy z platformą Swarm jest łatwiejsze; może być ona idealnym rozwiązaniem dla mniejszych obciążeń.

Środowisko Kubernetes jest bardziej wydajne, dostosowywalne i elastyczne, ale ma bardziej stromą krzywą uczenia. Uruchomienie środowiska Kubernetes z usługą zarządzaną upraszcza zarządzanie rozwiązaniami Open Source i pozwala skupić się na tworzeniu aplikacji.

Czym są operatory Kubernetes?

Operatory Kubernetes to zyskujące uznanie w społeczności deweloperów rozwiązanie oferujące świetny sposób zarządzania złożonymi aplikacjami na platformie Kubernetes.