#analytics #narzędziaanalityczne

Dlaczego warto wybrać platformę IBM InfoSphere Information Server?

IBM InfoSphere® Information Server to znakomita platforma integracji danych obejmująca produkty, które umożliwiają analizowanie, czyszczenie, monitorowanie, przekształcanie i dostarczanie danych, a ponadto ułatwiają współpracę przy likwidowaniu luki między biznesem a IT. InfoSphere Information Server obejmuje mechanizmy przetwarzania masowo równoległego, dzięki którym jest niezwykle skalowalną i elastyczną platformą integracji wielkich i małych zbiorów danych.

InfoSphere Information Server daje możliwość elastycznej realizacji specyficznych dla organizacji wymogów dotyczących integrowania informacji — od integrowania po zapewnianie jakości danych i ich nadzorowanie — zapewniając tym samym dostęp do wiarygodnych informacji potrzebny przy przeprowadzaniu newralgicznych dla działalności przedsięwzięć (takich jak przetwarzanie wielkich zbiorów danych i analizowanie, modernizowanie hurtowni danych, zarządzanie danymi głównymi i analizowanie miejsc oddziaływania).

Zobacz, dlaczego firma IBM została liderem zestawienia Forrester Wave: sieciowa struktura wielkich zbiorów danych

Cechy

InfoSphere Information Server - Integrate data across multiple systems icon

Integracja danych w wielu systemach

Zaawansowana i skalowalna platforma do wyodrębniania, przekształcania i importowania danych zapewnia elastyczność i pozwala na integrowanie w czasie niemal rzeczywistym wszystkich rodzajów danych, a przy tym można ją wdrożyć w środowisku lokalnym i chmurze.

InfoSphere Information Server - Understand and govern your information icon

Analizowanie i nadzorowanie informacji

Zastosuj ustandaryzowane podejście do badania zasobów IT i spraw, by Twoje zespoły mówiły o danych wspólnym językiem.

InfoSphere Information Server - Improve productivity and business alignment icon

Większa produktywność i lepiej skorelowane procesy biznesowe

Zrozum swoje aktualne zasoby danych lepiej i usprawnij integrację produktów pokrewnych

InfoSphere Information Server - Assess, analyze and monitor data quality icon

Ocenianie, analizowanie i monitorowanie jakości danych

Interpretuj dane swojego przedsiębiorstwa lepiej dzięki skalowalnej platformie, która umożliwia przeprowadzanie zintegrowanych analiz opartych na regułach i obsługuje heterogeniczne dane.

W centrum uwagi

Co nowego oferuje produkt IBM InfoSphere Information Server 11.7

Produkt InfoSphere Information Server wyposażono w wiele nowych możliwości, które jeszcze bardziej zwiększają jego funkcjonalność:

  • Modernizacja i konsolidacja interfejsu użytkownika
  • Sprawniejsze zarządzanie jeziorem danych i jego wykorzystanie
  • Udoskonalona komunikacja
  • Modernizacja i uproszczenie platformy

Produkty

InfoSphere Information Server for Data Integration

Usprawnij analizowanie, czyszczenie, przekształcanie, monitorowanie i dostarczanie wiarygodnych i bogatych w kontekst informacji.

InfoSphere Information Server for Data Quality

Wykorzystaj możliwość oczyszczania danych i monitorowania ich jakości w trybie ciągłym, by mogły stanowić źródło wiarygodnych informacji.

InfoSphere Information Server on Cloud

Korzystaj z tych samych co we wdrożeniu lokalnym funkcji wyodrębniania, przekształcania i ładowania danych, monitorowania ich jakości i sprawowania nadzoru nad informacjami.

InfoSphere Information Server Enterprise Edition

Zyskaj wszechstronne możliwości w dziedzinie integracji informacji, pomagające w analizowaniu, generowaniu, utrzymywaniu, przekształcaniu i dostarczaniu danych wysokiej jakości oraz w sprawowaniu nad nimi nadzoru.

Powiązane produkty

InfoSphere Information Server for Data Warehousing

Zapewnia skalowalne, bezpieczne funkcje integracji danych przeznaczone do obsługi hurtowni danych.

Pakiety IBM InfoSphere Information Server Pack

Zapewniają szybką łączność, która pozwala na wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie danych korporacyjnych z aplikacji przedsiębiorstwa

IBM DataStage®

Łatwo skalowalne narzędzie do integracji danych umożliwiające planowanie, opracowywanie i uruchamiania zadań, które pozwalają na przenoszenie i przekształcanie danych w chmurze i środowisku lokalnym.

IBM BigInsights® BigIntegrate

Udostępnia elastyczną i skalowalną platformę do wyodrębniania, przekształcania i integrowania klastrów Hadoop dla wielkich zbiorów danych.

Zasoby

Nowe znaczenie informacji w ewoluującym ekosystemie danych

Dzięki elastycznej integracji informacje o kluczowym znaczeniu dla sukcesu strategicznych inicjatyw biznesowych są wiarygodne, spójne i nadzorowane w czasie rzeczywistym.

Wyniki badania: punkt zwrotny w integracji danych

Organizacje komentują największe z powszechnych problemów dotyczących integracji danych.

Przekształcanie i integracja heterogenicznych danych

Użytkownik produktu InfoSphere DataStage® może projektować zadania i wdrażać je w dowolnej lokalizacji, co zwiększa wydajność i swobodę integracji, a przy tym powoduje obniżenie kosztów kosztów.

Wykorzystanie uczenia maszynowego do zwiększania wiarygodności danych

Dowiedz się, w jaki sposób IBM pomaga w osiąganiu lepszych wyników w pracy z danymi dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego do głębokiego profilowania i przeprowadzania analiz.

Wdrożenia u klientów

Związek Rugby

Zwiększanie zaangażowania fanów i popularności sportu dzięki wysyłaniu wartościowych, spersonalizowanych komunikatów.

Verus Financial, LLC

Inteligentniejsza kontrola polis ubezpieczeniowych sprawia, że beneficjentom łatwiej odzyskać należne im środki.

JLG Industries, Inc.

W związku z rozpoczęciem tworzenia Centrum Doskonałości obejmującego całą organizację spółka Oshkosh Corporation decyduje się na wdrożenie oferowanego przez IBM serwera do obsługi informacji.

Umów się na indywidualną rozmowę

Współpracuj z liderami opinii, wybitnymi inżynierami i ekspertami w dziedzinie zunifikowanego nadzoru i integrowania danych, którzy pomogli już tysiącom klientów w opracowaniu skutecznych strategii wykorzystania danych, narzędzi analitycznych i sztucznej inteligencji (AI).