Miljø og bærekraft

Når lønnsomhet og gode hensikter går hånd i hånd

Share this post:

Kan vi som er i næringslivet jobbe både for egen lønnsomhet og bærekraftig samfunnsutvikling? Dette er et spørsmål som stilles oftere og oftere.

For noen uker siden var jeg på Arendalsuka og diskuterte dette. Vi opplevde at mange var interessert i å høre fra oss – om hvordan teknologi kan løse viktige samfunnsutfordringer innenfor byutvikling, transport, miljø, mat, helse og velferd.

Mitt klare svar på spørsmålet om å kombinere satsing på både egen lønnsomhet og gode hensikter er følgende: uten en god hensikt i bunn – blir det ikke langsiktig lønnsomhet, og uten lønnsomhet kan du heller ikke drive med gode hensikter.

Globalt er IBM engasjert i arbeidet for å utvikle bærekraftige løsninger for et bredt spekter av problemstillinger, men la meg fortelle litt om et spennende samarbeid vi i Norge er involvert i:

I april signerte IBM en samarbeidsavtale med verdens største gjødselprodusent, Yara. Sammen skal vi utvikle en digital rådgiver for bønder over hele verden for å øke avlingene.

Gjennom analyse av blant annet lokale værdata, jordprøver, satelittbilder og kunnskap fra Yaras 800 agronomer skal systemet bidra med konkrete råd til hver enkelt bonde. Målet er å øke matproduksjonen og begrense miljøpåvirkning gjennom smartere gjødsling.

Ja, rådene fra den digitale rådgiveren kan føre til at gjødselsalget går opp for Yara, men langt viktigere er de samfunnsmessige konsekvensene av økte avlinger. Først og fremst er det en stor oppgave å mette verdens raskt økende befolkning, uten å ta i bruk nye jordbruksarealer. Vi må begrense avskoging og skåne miljøet!

Når både små og store bønder kan øke sine avlinger, gir det positive ringvirkninger. Ikke bare metter vi flere munner. Økte inntekter kan reinvesteres i nye produkter og tjenester – og utdanning. På den måten får vi en bærekraftig utvikling som tjener langt mer enn bare bonden på hans – eller hennes – lille åkerlapp.

Tillit og ansvarlighet har vært nøkkelverdier i IBM i mer enn 100 år. Vi lever etter disse verdiene. De farger vår teknologiutvikling, våre løsninger, vår kundekontakt og vårt forhold til samfunnet.

Når kunnskap og teknologi kobles sammen for å løse noen av verdens utfordringer skapes det fremskritt.

Fra det å sette en mann på månen til vedlikehold av NAVs trygdesystemer så går det en bærekraftig rød tråd for IBMs bidrag. For oss har dette gang på gang bevist at lønnsomhet og gode hensikter er to sider av samme sak.

Så ja. Dersom det gjøres riktig kan vi kombinere de to målsettingene – og sammen skape et bedre og mer bærekraftig samfunn.

Administrerende direktør IBM Norge

More Miljø og bærekraft stories

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

 IBM lanserer FlashSystem 5200 – enda mindre, enda kraftigere 

Stadig flere organisasjoner gjennomgår betraktelige digitale transformasjoner og flytter deler av sin forretningsprosesser over i skyen for å kunne sikre sin relevans og fremtidens kunde- og brukeropplevelse. Den akselererte digitaliseringen som har fulgt utbruddet av Covid-19 har kun forsterket denne tendensen. Eksempelvis vil -ifølge IDC– mengden av data som skapes global vokse til 143 zettabytes […]

Continue reading

Tre egenskaper mennesker, virksomheter og roboter trenger for å overleve

Covid-19 har satt mange virksomheter på prøve. Noen bedrifter vil ikke overleve pandemien, mens andre vil komme styrket ut av krisen. Tre viktige egenskaper kan være det som sikrer overlevelse, og robotskipet Mayflower er ekspert på alle tre. Allerede på 1800-tallet lærte vi fra vitenskapsmannen Charles Robert Darwin at verden tilhører den som best tilpasser […]

Continue reading