Kunstig intelligens

Nyttige tips ved digitalisering med SAP S/4HANA

Share this post:

Svært mange norske bedrifter har valgt å bruke SAP ERP som ryggrad i den digitale økonomien. Den siste versjonen, SAP S/4HANA, er laget for å hjelpe kundene å foreta sin digitale transformasjonsreise. SAP S/4HANA erstatter tidligere versjoner, og kan kjøres både on premise og i skyen.

En ERP-løsning gir virksomheter et konsistent og alltid oppdatert bilde av virksomheten, og danner grunnlaget for å kontinuerlig forbedre og modernisere forretningen og arbeidsprosessene.

Nye SAP S/4HANA legger grunnlaget for et vesentlig skifte av virksomhetenes forretningsmodell. S/4HANA vil forbedre komplekse forretningsprosesser til sømløse nettverk der alle – fra spesialister til kunder, leverandører og egne ressurser – jobber sammen i takt.

– Dette krever en ny plattform, laget for den digitaliserte tidsalder, med en oppdatert og forenklet datamodell, som enkelt kan integreres og holdes oppdatert på tvers av hele nettverket. Kort sagt, SAP S/4HANA, sier prosjektleder for SAP Eivind Solvang fra IBM Norge.

Lekkert og lynraskt

Noe av det mest appellerende med nye SAP S/4HANA er likevel brukeropplevelsen. Løsningen kommer i en helt ny drakt, og den nye motoren til systemet leverer en imponerende ytelse.

Komplekse og sammenstilte rapporter som tidligere måtte aggregeres gjennom flere uttrekk, er nå bare ett enkelt tastetrykk unna. Det som tidligere krevde flere interaksjoner som hver for seg kunne ta tid, leveres nå øyeblikkelig.

Samtidig er det grafiske uttrykket lekkert og tidsriktig. Smidig, momentant og delikat er uttrykk som går igjen blant brukere som nå anvender systemet. Dette er egenskaper som skaper stor interesse både i nye kundegrupper, og blant eksisterende SAP-kunder.

Gjør tingene riktig

IBM har jobbet med SAP siden SAP ble etablert i 1972, og levert både teknologi- og industrikompetanse til mange implementeringsprosjekter. Selskapet opparbeidet seg en betydelig erfaring med den nye versjonen av SAP, og er den første partneren til SAP som har produksjonssatt mer enn 100 nye virksomheter.

Solvang opplever sterk interesse for den nye versjonen, og ikke minst kunnskap omkring hvordan det er å ta den i bruk. Som en av de største internasjonale SAP partnere er IBM blant selskapene som kan dokumentere betydelige erfaringer med implementering – både i Norge og utlandet.

– Det er mulig å realisere betydelige forretningsgevinster, men erfaringen tilsier at det er viktig å gjøre tingene på riktig måte.

– Basert på vår erfaring, har vi utarbeidet fem viktige områder kunder bør være oppmerksomme på når de vurderer den nye plattformen, sier han.

IBM’s 5 anbefalinger

Dette er IBM’s fem anbefalinger til de som vurderer SAP S/4HANA, og ønsker en samarbeidsparter for prosjektet

1. Ha riktig verktøykasse

For å sikre at prosjektet følger plan og budsjett er det viktig å velge en partner som sitter på riktig verktøykasse. Her er dokumentert erfaring over tid og gode støtteverktøy viktige premisser for å sikre at prosjektet ikke havner i uforutsette blindgater

2. Forstå forretningen

Som ERP-system leverer SAP nytte til de fleste områder av en moderne organisasjon. En god forståelse er en forutsetning for å realisere forretningspotensialet, kommunisere verdien av løsningen til forskjellige brukergrupper og tilrettelegge opplæringen.

3. Ha god oversikt over IT-miljøet, integrasjoner og IT-infrastrukturen

SAP S/4HANA støtter on premise, rene sky-løsninger og hybride driftsmiljøer. Driftsmodell må velges ut fra et mulighetsbilde for framtiden, og ikke basert på dagens behov. I dette bildet er balansen mellom sikkerhet og effektivitet spesielt viktige faktorer, som bør vurderes nøye.

4. Se etter kundereferanser

Det er fremdeles tidlig for de som ønsker å flytte sin eksisterende SAP-løsning til SAP S/4HANA. Selv om mange systemintegratorer har lang erfaring med SAP, er det ikke mange som kan vise til konkrete erfaringer med den siste versjonen – S/4HANA. Hvis det er mulig, se etter en partner som kan vise til prosjekter hos virksomheter som ligner deres.

5. Bredt tjenestespekter

Ved migrasjon kan det dukke opp behov for assistanse utenfor det rent IT-relaterte. Et eksempel kan være å analysere forretningsmessige konsekvenser og risiki forbundet med å migrere forretningsprosesser. Her kan IBM tilby de mest avanserte løsninger med blant annet automatisering og kunstig intelligens.

Impact asessment

Virksomheter over hele verden stoler på industri- og teknologiekspertisen til IBM, og SAP er intet unntak i så måte. I tillegg til dyp kunnskap om selve plattformen har IBM over årene også bygget opp spesialister på vertikaler som spenner over alt fra områder som helse til produksjon, retail og finans.

Internasjonalt har IBM utviklet et eget analyseverktøy HANA Impact Asessment. En egen spesialistgruppe jobber med avanserte verktøy for å analysere eksisterende forretning og systemportefølje, og hjelper kunder med å finne riktig vei videre. I tillegg til analysen av kundens eksisterende løsning kan IBMs rapport også inneholde overordnet plan for oppgraderingen og business case for tiltaket.

I Norge har IBM lang erfaring fra store prosjekter med SAP, og har blant annet vunnet implementasjonen av Helse Vest på SAP S/4HANA. Dette var et av de største Europeiske SAP-prosjektene i 2017, og trekker veksler på en rekke forskjellige kompetanseområder i IBM.

Helseforetaket skal blant annet benytte in-memory funksjonaliteten i S/4HANA til avanserte sanntidsanalyser for å frigjøre ressurser til pasientvelferd.

– Det prosjektet er et eksempel på den gode relasjonen SAP og IBM har med norske helseforetak. I Norge så vel som internasjonalt, kan vi vise til tilsvarende referanser i mange andre sektorer også sier Solvang.

 

 

 

Eivind Solvang

IBM Executive Project Manager – SAP GBS

Request a consultation

More Kunstig intelligens stories

Inviterer til konkurranse med bærekraftrådgivning i premie

Innovasjon og bruk av ny teknologi hos bedrifter og samfunn skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås. I anledning Earth Day ønsker IBM å bidra til grønn omstilling ved å hjelpe bedrifter til å sette ekstra søkelys på hvordan de kan bidra. Ved å delta i vår konkurranse kan du vinne en av tre workshops […]

Continue reading

Confidential Computing: sikker prosessering av sensitive data

Prosessering av store mengder sensitive data har vært en utfordring. Med Confidential Computing løses problemet.    Private og offentlige virksomheter har de siste årene i økende grad tatt i bruk skytjenester for å prosessere og lagre data. Gjennom pandemien det siste året har vi sett at virksomhetene har flyttet ytterligere volum av forretningskritiske data opp […]

Continue reading

Call for Code

IBM lanserer Call For Code 2021: En global utfordring for å bekjempe klimaendringer. Verden endrer seg raskt, og det siste året har ikke gitt oss noen grunn til å tro noe annet. Derfor inviterer Call for Code 2021 i år alle verdens utviklere og innovatører til å bekjempe klimaendringer med open source-tecknologi Call For Code […]

Continue reading