Mobilitet

En sann digital transformasjon krever en mobil tenkemåte

Share this post:

Det er et kjent faktum at små, middelstore og store virksomheter står midt i en massiv digital transformasjon akkurat nå. Virksomheter gjenoppfinner seg selv på måter som var utenkelige for bare noen få år siden. Teknologi-drevet virksomhet og prosessinnovasjoner utvikles overalt rundt oss, hver dag.

Med en nesten universell inntrenging av smarttelefoner i de nordiske landene, og deres tilværelse i våre dagligliv som lar oss kommunisere, samhandle, lære, handle og arbeide, er det ikke overraskende at vellykkede digitale transformasjoner på virksomhetsnivå drar nytte av hvor populære og kjente mobilenheter er for ansatte.

Mobilitet går utenfor enkel tilkoblingsbarhet og eksternt arbeide. Mobilapplikasjoner har evnen til å påvirke alle aspekter av prosessen og fremgangen i din arbeidsdag. Ledende virksomheter oppdager mobile muligheter som driver sann digital transformasjon og får konkurransemessig fordel over sine konkurrenter. Muligheten har aldri vært større til å påvirke mobil som en fullt integrert del av forretningsstrategien.

I dagens mobile arbeidsplass er arbeidsstyrken ikke lenger avhengig av papirutskrifter og manualer, Word-dokumenter, regneark, PowerPoint, eldre systemer og e-post. Gjennom samhandling med data, utforming av prosesser, arbeidsplasser og områder, kan ethvert aspekt som omgir arbeidsdagens struktur transformeres.

Mens mobilapplikasjoner har potensialet til å øke produktivitet, transformere forretningsprosesser og drive veksten av nye produkter og tjenester, er evnen til å skape større engasjement blant de ansatte like viktig.  Fra både leder- og ansattperspektiv er ikke tid lenger hovedindikatoren på produktivitet. I stedet blir oppgavegjennomføring et langt bedre og tilfredsstillende mål.

IBM MobileFirst for iOS-løsninger kombinerer kraften i virksomhetsdata, analyse og kognitive og intelligente egenskaper med en elegant brukeropplevelse for å fundamentalt omdefinere hvordan dine ansatte samhandler, lærer og yter. For å bygge engasjement er ansatte-sluttbrukere i stand til å delta i utformingsprosessen og påvirke virkningen apper har i deres daglige prosesser.

Den nylige Finnair-saken, som en kollega av meg i Finnland har fortalt om, er et flott eksempel på hvordan en innovativ tilnærming til mobilteknologi kan hjelpe organisasjoner med å omstrukturere gamle prosesser og drive effektivitet.

Finnair forsto at digital transformasjon av rutinemessig flyvedlikehold var vesentlig for å takle vekst og økende etterspørsel skapt gjennom forskjellige flytyper og utvidede ruter. Flyindustrien har mange problemer med eldre systemer, ikke minst volumet av papirdokumentasjon som forhindrer enkle prosesser. Flyteknikere fra vedlikeholdsavdelingen deltok i en workshop ved Apples hovedkvarter i Cupertino i USA for å komme med direkte innspill til appene de til slutt ville bruke.

Inspect & Turn-appen fokuserer på vedlikehold, med oppretting av analyse-drevne anbefalinger og fullføring av arbeidsoppgaver gjennom digitale oppgavekort og dokumentasjon. Appen lar vedlikeholdspersonalet planlegge, sette opp og kontrollere dagen sin mer effektivt. De vet nå hva som forventes av dem i løpet av dagen, fra det øyeblikket de kommer på jobb gjennom en brukervennlig smarttelefon.

Assign Tech-appen gir vedlikeholdsledere oversikt over flytider, vedlikeholdsprosesser og mekanikerressurser og bruker igjen analyser til å anbefale skiftoppsett basert på mekaniker-sertifiseringer og ferdigheter.

IBM MobileFirst for iOS vedlikeholdsløsninger øker produktivitet, forutsigbarhet og minsker ventetid for flyet.

Samarbeid mellom IBM, Apple og Finnair er til fordel også for operasjoner under flyving. Gjennom en utformingsprosess som involverte kabinpersonale ble Sky-Pay-appen opprettet for å effektivisere salg ombord og gi personalet bedre tid til å ta seg av kundenes behov.

Prosjektimplementering tok bemerkelsesverdige seks korte måneder, og Finnair opplever allerede fordelene som kommer fra mobil digitalisering, inkludert sanntidssynlighet for pågående prosjekter, effektivisering av prosesser og bedre utnyttelse av ressurser.

Finn ut hvordan din organisasjon gjør det sammenlignet med andre mobile ledere.

Ta vår mobile strategivurdering her.

Finn ut mer om samarbeidet mellom IBM, Apple og Finnair ved å se videoen her.

Chief Technology Officer

More Mobilitet stories

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading