Sikkerhet

Hvorfor bør bedriftsledere være opptatt av cybersikkerhet?

Share this post:

Det treffer hele organisasjonen – ikke bare IT avdelingen. Og det omfatter alt og alle som kan nås via internett. Å sikre omdømme og kontinuitet i

IBM Big Data and Analytics Help Stop Fraudsters in their Tracks. (PRNewsFoto/IBM)

IBM Big Data and Analytics Help Stop Fraudsters in their Tracks. (PRNewsFoto/IBM)

bedriften går på tvers av hele organisasjonens økosystem. Det handler om prosesser, kontroll, ledelse og oppførselen til de ansatte.

For å få en dypere forståelse av hvilke bekymringer og perspektiver ledere har på cybersikkerhet gjennomførte IBM en spørreundersøkelse med deltakelse fra 700 ledere i 28 land, som jobber innen 18 ulike bransjer.

Rapporten gir innsikt i toppledelsens vurderinger knyttet til risikoer og utfordringer. Ikke minst hvordan deres vurderinger stemmer overens med dagens trusselbilde. To-tredjedeler av de som ble intervjuet var bekymret for cybersikkerheten og mente at tiltak burde iverksettes. De var derimot ikke tydelige på hvilke tiltak som burde prioriteres. Rapporten utdyper dette.

Over to-tredjedeler av toppsjefene var motvillige til å dele informasjon om cybersikkerhetshendelser som hadde truffet deres organisasjon. Samtidig viser det seg at samarbeidet internt – spesielt mellom ledelsen i HR-avdelingen, markedsføringsavdelingen og juridisk avdeling – er svak. Denne gruppen forvalter de dataene som hackerne oftest er ute etter. Disse lederne er også de som er minst komfortable med egen organisasjons cybersikkerhetsplaner – at planene er godt gjennomtenkt og at de faktisk blir utført.

Rapporten tar for seg ledernes syn på hvor IT-risikoene er, hvem fienden er, og effektive taktikker for å bekjempe cyberkriminalitet. Et annet viktig tema er samarbeidet mellom IT og forretningsdrift. Vi har analysert svarene på spørsmålene som hadde til hensikt å avdekke hvilke strategiske og taktiske forberedelser bedriftene har gjort, og presenterer måten samarbeidet fungerer på innenfor ulike grupperinger – helt opp til styrerommet. Rapporten avsluttes med noen anbefalinger.

Her kan du se hele rapporten

 

More Sikkerhet stories

Yngre utgave av datamaskinens mor

Først publisert i Computerworld 25. september 2019. KOMMENTAR: Vi tar for gitt at de tekniske løsningene vi omgir oss med fungerer. Det kan vi takke «datamaskinenes mor» for. Mainframe – eller IBM Z – lever i beste velgående. Har du noen gang tenkt på hvor mye av hverdagen du tar for gitt? Mobilen vekker deg om […]

Continue reading

Nyttige tips ved digitalisering med SAP S/4HANA

Svært mange norske bedrifter har valgt å bruke SAP ERP som ryggrad i den digitale økonomien. Den siste versjonen, SAP S/4HANA, er laget for å hjelpe kundene å foreta sin digitale transformasjonsreise. SAP S/4HANA erstatter tidligere versjoner, og kan kjøres både on premise og i skyen. En ERP-løsning gir virksomheter et konsistent og alltid oppdatert […]

Continue reading

Bygg et globalt utstillingsvindu for norsk digital kompetanse og innovasjon

Først publisert på digi.no 1. april 2019. I siste runde ble Norges nye regjeringskvartal redusert, men nå virker det i hvert fall klart at byggestart er 2020, første innflytting skjer i 2024 og totalt skal det gjøres plass til 4700 ansatte. Om det nye, symbolsk viktige regjeringskvartalet er stygt, pent, byfiendtlig eller funksjonelt, får arkitektene, […]

Continue reading