Infrastruktur

Verdien av å gi bort noe gratis – min smarteste reise noen gang!

Share this post:

IBM har mange prosjekter rundt om i verden. Det er ikke bare i Nord-Europa vi trenger å tenke infrastruktur, sikkerhet og utvikling. IBMs Corporate Service Corps (CSC) arbeider kontinuerlig med å legge til rette for innovasjon og utvikling i flere deler av verden – i 2015 stod Lima i Peru for tur. Målet var å hjelpe byen med deres kaotiske helsesituasjon igjennom IBMs CSC prosjekt, der smartere datadeling for helseinstitusjonene var hovedmålet.

CSC er et program som bidrar til lederutvikling i IBM, samtidig som deltakerne får brukt sin kunnskap og erfaring til å løse problemer for lokalsamfunn og organisasjoner i vekstmarkeder. Prosjektene er økonomiske utviklingsprosjekter i skjæringspunktet mellom forretning, teknologi og samfunn. Felles for alle kundene er at de trenger hjelp innen områder som strategi, ledelse, prosjektledelse, teknologi og planlegging.

CSC prosjektet – RENHICE

Oppgaven var å levere en strategisk plan for innføring av elektroniske helsemapper – RENHICE – for befolkningen i Peru på vegne av helsedepartementet. Lov no.30024 fra 2013 pålegger helsedepartementet i Peru å opprette et nasjonalt og elektronisk helseregister, «Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas» (RENHICE).

Hensikten med RENHICE er å tilby alle pasienter og helsepersonell en felles plattform der helseopplysninger kan tilgjengeliggjøres i en elektronisk helsejournal. Oppgaven ble delt i fem deler:  Strategi og planer,  Forvaltning, Teknologi / arkitektur, Endringsledelse og Målinger / bevisstgjøring. Vi leverte fra oss en omfattende rapport som inneholdt konkrete forslag til tiltak på en rekke områder samt en scenariobeskrivelse for årene fremover mot 2021.

Elektronisk helsejournal i Peru – smartere datadeling

Cirka 40 til 60 prosent av landets befolkning har ikke helseforsikring. Disse møter som regel opp direkte på sykehus, med påfølgende lang ventetid for å komme inn til en lege, til tross for alvorlige helseplager.  Så å si alt av registrering gjøres på papir og arkivskuffene flyter over av dokumenter, notater, skjemaer og røntgenbilder. Noe mer oversiktlig blir det heller ikke når hvert sykehus, legekontor, laboratorium eller klinikk har sitt eget arkiv. Har pasienten besøkt flere steder finnes det derfor helsemappe arkivert på flere steder – uten at de ulike stedene vet om hverandre eller innholdet i de ulike mappene.

Situasjonen i Peru er mildt sagt kaotisk, ikke helt ulikt mange andre land som også sliter med fragmentert helsevesen med mange og ulike arkiveringsformer. Vi fant ut at myndighetene ikke visste nok, hverken om hva nåsituasjonen var, og hva de egentlig så for seg at de ville ha. Fellesnevneren for helseinstitusjonene var store mangler på alle områder. De manglet HW og nettilgang, og personalet var svært motvillige til å endre gjeldende praksis i frykt for å miste jobbene sine. Det var dette IBM jobbet for å løse.

Noe man aldri glemmer

CSC-opplevelsen er noe du aldri glemmer. I løpet av et CSC opphold arrangerer IBM en «community day». Dette er veldedighet i en eller annen form i lokalmiljøet, og er en viktig del av CSC. Vi reiste til en skole kalt La Tarumba og besøkte barn og ungdom som har falt utenfor den ordinære skolen. Skolen forbereder de unge på livet utenfor, og de lærer selvrespekt, selvtillit, selvkontroll, men også musikk, dans og drama. Vi fikk være med barna gjennom en dag på skolen, og vi lærte utrolig mye. En slik reise vil være noe man aldri glemmer:

«Sist, men ikke minst, tar jeg med meg en ydmykhet ovenfor hva IBM bidrar med rundt omkring i verden gjennom dette programmet. Dette er min arbeidsgiver, dette er IBM, og jeg er mer enn noen gang stolt over å kunne si at jeg er en IBM’er.»

Nå er det opp til myndighetene i Peru å bestemme hva de ønsker å gjøre videre for et tryggere helsesystem.

/Leila Langø

 

helsejournal

Subject Matter Expert

More stories

Confidential Computing: sikker prosessering av sensitive data

Prosessering av store mengder sensitive data har vært en utfordring. Med Confidential Computing løses problemet.    Private og offentlige virksomheter har de siste årene i økende grad tatt i bruk skytjenester for å prosessere og lagre data. Gjennom pandemien det siste året har vi sett at virksomhetene har flyttet ytterligere volum av forretningskritiske data opp […]

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

Yngre utgave av datamaskinens mor

Først publisert i Computerworld 25. september 2019. KOMMENTAR: Vi tar for gitt at de tekniske løsningene vi omgir oss med fungerer. Det kan vi takke «datamaskinenes mor» for. Mainframe – eller IBM Z – lever i beste velgående. Har du noen gang tenkt på hvor mye av hverdagen du tar for gitt? Mobilen vekker deg om […]

Continue reading