Infrastruktur

Verdien av å gi bort noe gratis – min smarteste reise noen gang!

Share this post:

IBM har mange prosjekter rundt om i verden. Det er ikke bare i Nord-Europa vi trenger å tenke infrastruktur, sikkerhet og utvikling. IBMs Corporate Service Corps (CSC) arbeider kontinuerlig med å legge til rette for innovasjon og utvikling i flere deler av verden – i 2015 stod Lima i Peru for tur. Målet var å hjelpe byen med deres kaotiske helsesituasjon igjennom IBMs CSC prosjekt, der smartere datadeling for helseinstitusjonene var hovedmålet.

CSC er et program som bidrar til lederutvikling i IBM, samtidig som deltakerne får brukt sin kunnskap og erfaring til å løse problemer for lokalsamfunn og organisasjoner i vekstmarkeder. Prosjektene er økonomiske utviklingsprosjekter i skjæringspunktet mellom forretning, teknologi og samfunn. Felles for alle kundene er at de trenger hjelp innen områder som strategi, ledelse, prosjektledelse, teknologi og planlegging.

CSC prosjektet – RENHICE

Oppgaven var å levere en strategisk plan for innføring av elektroniske helsemapper – RENHICE – for befolkningen i Peru på vegne av helsedepartementet. Lov no.30024 fra 2013 pålegger helsedepartementet i Peru å opprette et nasjonalt og elektronisk helseregister, «Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas» (RENHICE).

Hensikten med RENHICE er å tilby alle pasienter og helsepersonell en felles plattform der helseopplysninger kan tilgjengeliggjøres i en elektronisk helsejournal. Oppgaven ble delt i fem deler:  Strategi og planer,  Forvaltning, Teknologi / arkitektur, Endringsledelse og Målinger / bevisstgjøring. Vi leverte fra oss en omfattende rapport som inneholdt konkrete forslag til tiltak på en rekke områder samt en scenariobeskrivelse for årene fremover mot 2021.

Elektronisk helsejournal i Peru – smartere datadeling

Cirka 40 til 60 prosent av landets befolkning har ikke helseforsikring. Disse møter som regel opp direkte på sykehus, med påfølgende lang ventetid for å komme inn til en lege, til tross for alvorlige helseplager.  Så å si alt av registrering gjøres på papir og arkivskuffene flyter over av dokumenter, notater, skjemaer og røntgenbilder. Noe mer oversiktlig blir det heller ikke når hvert sykehus, legekontor, laboratorium eller klinikk har sitt eget arkiv. Har pasienten besøkt flere steder finnes det derfor helsemappe arkivert på flere steder – uten at de ulike stedene vet om hverandre eller innholdet i de ulike mappene.

Situasjonen i Peru er mildt sagt kaotisk, ikke helt ulikt mange andre land som også sliter med fragmentert helsevesen med mange og ulike arkiveringsformer. Vi fant ut at myndighetene ikke visste nok, hverken om hva nåsituasjonen var, og hva de egentlig så for seg at de ville ha. Fellesnevneren for helseinstitusjonene var store mangler på alle områder. De manglet HW og nettilgang, og personalet var svært motvillige til å endre gjeldende praksis i frykt for å miste jobbene sine. Det var dette IBM jobbet for å løse.

Noe man aldri glemmer

CSC-opplevelsen er noe du aldri glemmer. I løpet av et CSC opphold arrangerer IBM en «community day». Dette er veldedighet i en eller annen form i lokalmiljøet, og er en viktig del av CSC. Vi reiste til en skole kalt La Tarumba og besøkte barn og ungdom som har falt utenfor den ordinære skolen. Skolen forbereder de unge på livet utenfor, og de lærer selvrespekt, selvtillit, selvkontroll, men også musikk, dans og drama. Vi fikk være med barna gjennom en dag på skolen, og vi lærte utrolig mye. En slik reise vil være noe man aldri glemmer:

«Sist, men ikke minst, tar jeg med meg en ydmykhet ovenfor hva IBM bidrar med rundt omkring i verden gjennom dette programmet. Dette er min arbeidsgiver, dette er IBM, og jeg er mer enn noen gang stolt over å kunne si at jeg er en IBM’er.»

Nå er det opp til myndighetene i Peru å bestemme hva de ønsker å gjøre videre for et tryggere helsesystem.

/Leila Langø

 

helsejournal

Subject Matter Expert

More stories

Yngre utgave av datamaskinens mor

Først publisert i Computerworld 25. september 2019. KOMMENTAR: Vi tar for gitt at de tekniske løsningene vi omgir oss med fungerer. Det kan vi takke «datamaskinenes mor» for. Mainframe – eller IBM Z – lever i beste velgående. Har du noen gang tenkt på hvor mye av hverdagen du tar for gitt? Mobilen vekker deg om […]

Continue reading

Nyttige tips ved digitalisering med SAP S/4HANA

Svært mange norske bedrifter har valgt å bruke SAP ERP som ryggrad i den digitale økonomien. Den siste versjonen, SAP S/4HANA, er laget for å hjelpe kundene å foreta sin digitale transformasjonsreise. SAP S/4HANA erstatter tidligere versjoner, og kan kjøres både on premise og i skyen. En ERP-løsning gir virksomheter et konsistent og alltid oppdatert […]

Continue reading

Bygg et globalt utstillingsvindu for norsk digital kompetanse og innovasjon

Først publisert på digi.no 1. april 2019. I siste runde ble Norges nye regjeringskvartal redusert, men nå virker det i hvert fall klart at byggestart er 2020, første innflytting skjer i 2024 og totalt skal det gjøres plass til 4700 ansatte. Om det nye, symbolsk viktige regjeringskvartalet er stygt, pent, byfiendtlig eller funksjonelt, får arkitektene, […]

Continue reading